MCA Central Committee Members 2018-2021

On Sunday    04-11-2018 00:00:00

President Deputy President Secretary-General

    

         

YB Datuk Seri
Ir. Dr. Wee Ka Siong

Dato' Dr.
Mah Hang Soon

Datin Paduka
Chew Mei Fun

  
Vice President Vice President Vice President Vice President

    

         
    
Datuk Lim Ban Hong

Datuk Tan Teik Cheng

YB Senator
Dato' Sri Ti Lian Ker
Datuk Seri
Yew Teong Look


Youth Chairman

Wanita Chairman


Treasurer General

National Organising Secretary

    

              
Sdri. Nicole
Wong Siaw Ting
Datuk Heng Seai Kie

Dato' Lee Chee Leong

Sdr. Ling Tian Soon


Elected Committee Members

Deputy Secretary General Deputy Treasurer General

Deputy Organising Secretary

                        
YB Senator
Dato' Chai Kim Sen JP
Datuk Ir. Lawrence Low Ah  Keong Sdr. Leaw Kok Chan

Datuk Dr.
Lee Hong Tee
Datuk Wira Koh Nai Kwong
                        
Dato' Chew Kok Woh JP
Sdri. Pamela Yong

Sdr. Kang Meng Fuat

Dato' Toh Chin Yaw

YB Senator Dato’ Ong Chong Swen
                         
YB Teh Chai Ann

Sdr. Daniel
Wa Wai How
Dato' Ng Chok Sin

Datuk Koh Chin Han

Sdr. Tan Tuan Peng

                        
Sdri. Chan Quin Er Dato' Tan Ken Ten Dato' Wong Tat Chee Sdr. Chua Thiong Gee Sdr. Lau Chin Kok
                        
Sdr. Lawrence
Chiew Kai Heng
Sdri. Yap Siok Moy

Dato' Ooi Eyan Hian

Dato' Ng Fook Heng

Datuk Chin Hong Vui

    
Datuk Daniel
Ling Sia Chin

Appointed CC

                 
Dato' Ooi Jin Ting JP Sdri. Wong You Fong  Dato Sri Dr. Lim Chin Fui 
  


Invited CC

                   
 DATO’ GOH CHIN CHEUNG
 SDR. SIOW KOI VOON   SDR. CHUA HOCK KUAN  SDR. CHEW SIR BOONUpdated 5/12/2018