Wanita MCA Leadership

On Wednesday    11-02-2015 11:04:00

National Chairman National Deputy
Chairman
Secretary General

Datuk
Heng Seai Kie

Datuk Seri
Lee Pit Chern 

Dato’
Ooi Siew Kim

National Vice Chairmen

 Wong You Fong

See Meng Geok

Dato'
Ong Chong Swen

@ Ong Chong Siew

Wang Kim Lean

Treasurer General National Organising
Secretary

Dato‘ Lee Liew Loo

Lee Fook Moi

Deputy
Secretary General
Deputy
Secretary General

Deputy
Treasurer General

Ng Siok Hwa

Wong Pik Min

 Chang Seok Sin

Deputy National
Organizing Secretary
Deputy National
Organizing Secretary
Dato’
Lim Nget Yoon
Chiew Hong Lan

Automatic Committee Members (State Chairmen)

Datuk 
Shim Tshin Nyuk 
@ Agnes

Tan Boon Kiat

Datuk
Ooi Saw Choo

Tan Yang Chu

Choy Yoke Chun

Lim Kee Moi

Lim Yan Chin

Lim Ah Yew

Wong Thit Moy

Goh Swee Gim

Saw Ooi Leng

Elected Committee Members 

Tan Wen Ooi Lai Poey Yee
@ Phyllis
Chong Sau Chan Nyam Mei Ting
Koo Lay Chak Yap Kim Lan Kathleen
Wong Mei Yin
Teh Siew Boey
Kwang Swee Yuen Choong Saw Fen Tan Tok Kee Chua Fong Ling
Wee Lee Hooi Tan Choo Kuan Yap Yem Ming Leong Siew Kam
@Cindy 
Wong Kui Fong Lim Henn Jin
@Margeret
Teh Lay Cheng Teoh Saw Ling

Elected Committee Members (U35)

Yap Lay Keat Monna
Ong Siew Siew

Appointed Committee Members

Fong Soh Lan Pang Kim Keok Lau Shein Mei Ng Miow Hia