Wanita MCA Central Committee

On Wednesday    11-02-2015 11:04:00

Chairperson Deputy Chairperson Secretary-General
Sdri. Wong You Fong Sdri. Tee Hooi Ling Sdri. Saw Ooi Leng

Vice-Chairperson Vice-Chairperson Vice-Chairperson Vice-Chairperson
Sdri. Wang Kim Lean Dato' Lim Nget Yoon Sdri. Chiew Hong Lan Datuk Dr. Pamela Yong

Treasurer-General Organising Secretary
Sdri. Wee Lee Hooi Sdri. Loh Siew Ying

Deputy
Secretary-General
Deputy
Treasurer-General
Deputy 
Organising Secretary
Deputy 
Organising Secretary
Sdri. Ng Siok Hwa Sdri. Heng Tan Kooi Sdri.  Ng Phei Jin Sdri. Goh Swee Gim


Elected Committee Members
Datuk Heng Seai Kie Sdri. Tan Choo Kuan Dato' Kwang Swee Yuen Sdri. Ng Miow Hia
Sdri. Ho Lai Chau Sdri. Tan Wen Ooi Sdri. Lau Shein Mei Sdri. Gan Soo Mee

Sdri. Yap Siok Moy Sdri. Choy Yoke Chun Sdri. Teh Lay Cheng Sdri. Yeong Lai Fun
Sdri. Kong Lee Kyun Sdri. Kong Lee Mee Sdri. Chan San San Sdri. Choong Saw Fen
Sdri. Khaw Lee See Sdri. Koo Lay Chak Sdri. Loo Lee Ping Sdri. Pang Kim Keok

Elected Committee Members-U35
Sdri. Ivone Low Yi Wen Sdri. Chan Quin Er

Appointed Committee Members

Sdri. Teh Siew Boey

Sdri. Claudia Lee Shok Pau

Sdri. Lie Ying Har Sdri. Chen Siew Kin
Sdri. Lim Yan Chin Sdri. Lim Poh Eng Dr. Chang Kee Ying Sdri. Chang Mei Kee


Updated 28/3/2023