Skim Insuran Berkelompok 1MCA

Pada Jumaat    03-06-2016 18:44:00

Pengenalan

Pada 9 Januari 2018, Majlis Presiden  telah membuat keputusan untuk membeli satu polisi insurans berkelompok untuk semua ahli Parti untuk menjamin perlindungan insurans. Ahli-ahli parti harus melengkapkan borang permohonan untuk menyertai skim ini. Premium skim insurans tersebut akan ditanggung Ibu Pejabat MCA untuk membolehkan ahli-ahli menerima manfaat secara percuma. 

Syarat-syarat

1.   Kelayakan Pemohon

 1.  Ahli-ahli yang telah diinsuranskan setakat tahun 2017 akan terus menerima manfaat dibawah skim sedia ada
 2. Pemohon harus menjadi ahli sekurang-kurangnya 3 tahun untuk layak menerima manfaat ini, dan yuran keahlian dibayar sehingga tahun 2018.
 3. Ahli-ahli yang memohon untuk menyertai skin insurans pada tahun 2018 tidak bleh berumur lebih dripada 80 tahun (dilahirkan sebelum tahun 1938) 
 4. Mana-mana orang yang keahliannya telah ditarik balik, ditamatkan atau digantung tidak layak untuk skim ini 

2.   Cara Memohon

 1. Para pemohon mesti lengkapkan borang “Skim Insurans Berkelompok 1MCA” and hantarnya ke Sekretariat Ibu Pejabat MCA. Borang mesti dilampirkan bersama dengan:
  1. Satu salinan MyKad pemohon (depan dan belakang)
  2. Satu salinan MyKad benefisiari/penama (depan dan belakang)
 2. Borang yang tidak lengkap akan ditolak
 3. Borang boleh dimuat turun sini

3.   Penguatkuasaan Polisi Insuran

 1. Polisi tersebut akan berkuatkuasa pada 1 Januari 2018 sehingga 31 Disember 2018
 2. Perlindungan polisi ini berkuatkuasa sebaik sahaja Syarikat Insurans menerima resit dan borang yang diperlukan

4.   Bayaran Jumlah Diinsuranskan

 • Meninggal dunia akibat kemalangan : RM10,000.00

 • Hilang Upaya Kekal Menyeluruh      : RM10,000.00
  1. Kehilangan kedua-dua tangan atau kaki, atau hilang penglihatan di kedua-dua mata
  2. Kehilangan satu tangan dan satu kaki
  3. Kehilangan satu tangan atau kaki, dan hilang penglihatan di satu mata
  4. Lumpuh keseluruhan, atau terlantar kekal
  5. Hilang upaya kekal sehingga tidak boleh hadirkan diri untuk kerja
  6. Hilang selama satu tahun kerana sebab-sebab tertentu
 •  Hilang Upaya Kekal Separa             : RM5,000.00
  1. Kehilangan satu tangan atau satu kaki
  2. Hilang penglihatan di satu mata
 • Elaun perkabungan                           : RM2,000.00

Pengecualian:

Polisi ini tidak meliputi tuntutan yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, atau akibat dari:-

a)   Mengambil bahagian dalam sukan/ pertandingan yang berbahaya seperti memburu, atau mendaki gunung yang memerlukan kegunaan tali atau malim, penerbangan kecuali sebagai penumpang atau krew dalam kapal terbang yang berlesen, sebarang jenis perlumbaan kecuali yang menguji kaki, kepantasan dan keandalan, paying terjun, hang gliding, sukan-sukan dimana peserta harus menerokai gua bawah tanah, menyelam, mengambil bahagian dalam sukan musim sejuk, meluncur, dan memanjat dinding bata

5.    Penama/ Benefisiari

 1. Mesti berusia 18 tahun ke atas
 2. Mesti ahli keluarga terdekat seperti pasangan, anak, ibubapa atau adik-beradik
 3. Bukan seorang yang penagih dadah, penjudi, bankrap atau tidak beretika
 4. Hanya maksimum 2 penama dibenarkan (peratus yang diterima mesti dinyatakan dengan jelas)

6.   Saksi-Saksi

 1. Boleh terdiri daripada Pengerusi, Timbalan Pengerusi, Setiausaha, Setiausaha Organisasi, Ketua Pemuda, dan Ketua Wanita Negeri/ Bahagian/ Cawangan masing-masing
 2. Ahli Parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri, atau ahli majlis tempatan
 3. Setiausaha Eksekutif Negeri dan Bahagian masing-masing
 4. Staf Ibu Pejabat MCA

7.   Langkah-Langkah Membuat Tuntutan

 1. Penama/ benefisiari mesti menghantar Borang Tuntutan dalam tempoh 60 hari selepas berlakunya kehilangan upaya/kematian kepada Ibu Pejabat MCA untuk disah dan dihantar kepada Syarikat Insurans untuk diproses. Borang Tuntutan boleh dimuat turun di www.mca.org.my

 2. Dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan bersama:
  1. Elaun Perkabungan
  • Sijil Kematian
  • Satu salinan MyKad/Pasport benefisiari (depan dan belakang)
  • Satu salinan Penyata Bank atau Buku Akaun benefisiari
  1. Meninggal Dunia kerana Kemalangan
  • Sijil Kematian
  • Sijil/ Laporan Kesihatan atau Laporan Bedah Siasat
  • Laporan Polis
  • Lesen Memandu (Jika melibatkan kemalangan jalan raya)
  • Satu salinan MyKad/Pasport benefisiari (depan dan belakang)
  • Satu salinan Penyata Bank atau Buku Akaun benefisiari
  1. Hilang Upaya Menyeluruh/ Kekal
  • Sijil/Laporan Kesihatan
  • X-ray (Jika ada kecederaan serius di bahagian badan)
  • Gambar yang menunjukkan kecederaan/ amputasi di badan  
  • Laporan Polis (Jika ia melibatkan kemalangan jalan raya)
  • Lesen Memandu (Jika ia melibatkan kemalangan jalan raya)
  • Satu salinan MyKad/ Pasport benefisiari (depan dan belakang)
  • Satu salinan Penyata Bank atau Buku Akaun benefisiari

Semua bayaran tuntutan akan dibuat melalui e-bayaran kepada benefisiari setelah disahkan oleh Syarikat Insurans bahawa semua butir-butir (termasuk akaun bank) dan dokumen adalah betul dan lengkap

8.   Pertanyaan

 • Sekretariat Ibu Pejabat Skim Insurans Berkelompok - Kee Yong Seng (03-2203 3921)
 • Semua borang lengkap dan salinannya mesti dihantar kepada : 

              MCA HQ - MGIS Secretariat
              9th Floor, Wisma MCA
              163, Jalan Ampang
              50450 Kuala Lumpur

**Ibu Pejabat MCA berhak meminda syarat-syarat tersebut tanpa makluman

Muat turun Borang Permohonan

Muat turun Borang Tuntutan

Muat turun Borang Yuran Keahlian