Pemindahan Keahlian

Pada Selasa    31-05-2016 14:10:00

Langkah-langkah Pemindahan Keahlian

  1. Permohonan pemindahan keahlian boleh dibuat di Cawangan, Bahagian, Negeri ataupun Ibu Pejabat MCA (Klik sini untuk muat turun borang)
     
  2. Pemohon boleh membuat pertanyaan di Ibu Pejabat MCA jikalau tidak menerima jawapan selepas 3 bulan
  3. Semua permohonan pemindahan mestilah dibuat di “Borang Pemindahan Keahlian” yang baru. Semua ruangan mesti diisi. Para saksi akan bertanggungjawab untuk apa-apa butiran yang diberi kepadanya sekiranya terdapat apa-apa pertanyaan oleh Ibu Pejabat MCA.

(Prosedur-prosedur tersebut telah diterima pakai oleh mesyuarat Jawatankuasa Pusat MCA pada 31 Oktober 2005)