Wakil Parti: Senator

Pada Rabu    01-06-2016 14:50:00

YB SENATOR DATO’ CHAI KIM SEN
YB SENATOR DATO’ INDERA HOH KHAI MUN
YB SENATOR DATO' LIM PAY HEN
YB SENATOR DATUK LEE TIAN SENG
YB SENATOR DATO' ONG CHONG SWEN
 

Updated by 23/5/2018