Pertukaran Cawangan Keahlian

Pada Selasa    31-05-2016 14:10:00

Proses bagi Pertukaran Cawangan Keahlian

1. Permohonan bagi pertukaran keahlian boleh dibuat di Cawangan, Bahagian, Negeri ataupun Ibu Pejabat MCA  (Klik sini untuk muat turun borang)

2. Pemohon boleh membuat pertanyaan di Ibu Pejabat MCA sekiranya tidak menerima jawapan selepas tempoh 3 bulan

3. Semua permohonan pertukaran mestilah dibuat menerusi “Borang pertukaran keahlian” yang baharu. Semua ruangan hendaklah diisi. 

*Prosedur-prosedur tersebut telah diterima pakai oleh mesyuarat Jawatankuasa Pusat MCA pada 31 Oktober 2005


Dikemaskini 1/9/2022