Jawatankuasa Pusat Wanita MCA

Pada Rabu    01-06-2016 15:49:00


Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Agung
Datuk
Heng Seai Kie   
Sdri. Wong You Fong Sdri. Chua Fong Ling

Naib Pengerusi Naib Pengerusi  Naib Pengerusi Naib Pengerusi
Sdri. Wang Kim Lean   Dato’
Lim Nget Yoon
Sdri. Chiew Hong Lan Dr. Pamela Yong
Bendahari Agung Setiausaha Organisasi
Sdri. Wee Lee Hooi Sdri. Loh Siew Ying

Timbalan
Setiausaha Agung

Timbalan 
Bendahari Agung

Timbalan 
Setiausaha Organisasi
Timbalan 
Setiausaha Organisasi
Sdri. Saw Ooi Leng Sdri. Heng Tan Kooi Sdri. Ng Phei Jin Sdri. Chang Soo Yin

Ahli Jawatankuasa Pusat Dipilih

Sdri. Tan Choo Kuan

Dato’
Kwang Swee Yuen

Sdri. Ng Miow Hia Sdri. Ho Lai Chau
Sdri. Tan Wen Ooi Sdri. Lau Shein Mei Sdri. Gan Soo Mee Sdri. Yap Siok Moy

Sdri. Choy Yoke Chun Sdri. Tee Hooi Ling Sdri. Teh Lay Cheng Sdri. Yeong Lai Fun
Sdri. Kong Lee Kyun Sdri. Kong Lee Mee Sdri. Chan San San Sdri. Choong Saw Fen
Sdri. Khaw Lee See Sdri. Koo Lay Chak Sdri. Loo Lee Ping Sdri. Goh Swee Gim

Sdri. Pang Kim Keok

Ahli Jawatankuasa Pusat Dipilih - U35

Sdri. Ivone Low Yi Wen Sdri. Chan Quin Er

Ahli Jawatankuasa Dilantik

Sdri Teh Siew Boey Sdri. Tan Ean Ean Sdri. Claudia Lee Shok Pau Sdri. Lie Ying Har
Sdri. Chen Siew Kin


Dikemaskini pada 04/03/2020