Jawatankuasa Pusat Pemuda MCA

Pada Rabu    01-06-2016 15:25:00

Pengerusi
Datuk 
Chong Sin Woon

Timbalan Pengerusi
Datuk Lee Ching Yong

Setiausaha Agung
Dato’  
Leong Kim Soon
Naib Pengerusi
Tia Hong Guan
Naib Pengerusi
Tan Chee Hiong
Naib Pengerusi
Wong Siaw Ting

Naib Pengerusi
Tan Kok Eng

Bendahari Agung
Datuk Lee Beng Seng
Setiausaha Organisasi
Lim Chai Kui
Ketua Audit
Lee Chai Wah
Timbalan
Setiausaha Agung

Tee Hooi Ling
Timbalan
Bendahari Agung
Nian Yien
Penolong Timbalan
Setiausaha Agung
Teow Chia Ling

Ahli-Ahli Jawatankuasa Pusat Automatik (Ketua Negeri Pemuda)Perak
Ting Tai Fook 
Kelantan
Chong Swee Wee
Johor
Koo Choon Peng
Melaka
Lim Swee Hu

Negeri Sembilan
Leaw Kok Chan
Perlis
Chung Muh Sha
Sabah
Lee Yin Chung
Terengganu
Tan Chia Wei

Ahli-Ahli Jawatankuasa Pusat Yang DipilihQuek Tai Seong Chong Choon Foon Kaw Shuen Hui Dr. Wong Kok Fye
Yeong Kun You Tee Tze Wei Wong Chin Chong Yu Seng ChonChua Gor Thong Lee Han Lim Heng Sinn Yee Khor Chin GheePhee Kuan Joo Yap Lay Keat Chua Hock Kuan Kevin Koo Seng Kiat
Dato’ Low Kah Guan Chan Kit Mun Wong Kar Hee Wai Bee Hoon

Yeo Kok Keng Choo Wei Sern

Ahli-Ahli Jawatankuasa Pusat Yang Dilantik 


Dato' Sri
Dr. Liew Mun Hon

Chan Wun Hoong

Dato’ Wong Yuan Cheat

Datuk Wira
Ling Kah Chok


Ng Kian Nam

Ching Suet Ling

Loh Ching Soon

Daniel 
Wa Wai How

Ahli-Ahli Jawatankuasa Pusat Yang Dijemput

Loh Thim Kheun Chiang Jiann Guang Kang Meng Fuat
Wong Yoon Woei Poo Mun Hoong Kam Boon Piew
Soh Seng Yap Tan Too Khoi Sai Lee Chin
Wong Regent Chin Kian Ngok Lee Kee Chong
Teo Kar Hoe Kook Chee Hoong Ling Yee Kim@Desmond
Allen Lim Kah Lun Jack Soon Yu Yuen Hu Jie Yao
Tee Kum Seng Tan Chee Meng Wong Kim Liong
Choong Shin Heng Lim Hong Ong Dato' Lim Chee Hoow

Timbalan Setiausaha Organisasi

Tan Wen Teai Pung Wai Hung Choo Chung Tiong
Loh Siew Mei Kang Choo Nge Low Sin Tee
Tee Seng Sein Ten Kim Keong Ong Han Beng
Chong Wei Liang Jones Khoo Sing Hooi Lew Boon Peng