Wakil Parti: Senator

Pada Rabu    01-06-2016 14:50:00

YB SENATOR DATO’ CHAI KIM SEN
YB SENATOR DATO' LIM PAY HEN
YB SENATOR DATUK LEE TIAN SENG
YB SENATOR DATO' ONG CHONG SWEN
 YB SENATOR DATO' SRI TI LIAN KER

Updated by 13/8/2018