Perak

AA GERIK AB LARUT AC PARIT BUNTAR AD BAGAN SERAI AE TAIPING
AF KUALA KANGSAR AG SUNGAI SIPUT AH PARIT AI BERUAS AJ LUMUT
AK IPOH BARAT AL IPOH TIMOR AM TAMBUN AN KAMPAR AP LENGGONG
AQ TAPAH AR TELOK INTAN AS BAGAN DATOK AT TANJONG MALIM AU PASIR SALAK
AV BUKIT GANTANG AW GOPENG AX BATU GAJAH AY PADANG RENGAS

Last update: 19/09/2013  15:30

AA GERIK

No Name 中文名
1 AMOY @ SHUM KAH YUET 覃家月
2 CHAN AH MOY @ CHAN KAVI LIN 陈桂蓮
3 CHAN CHUNG FUNG 陈俊峰
4 CHAN HENG SAN 陈庆新
5 CHAN KOOI LAN 陈桂兰
6 CHAN SEAT YIN 陈雪燕
7 CHAN SIEW CHIN @ CHAN SAW SAN 陈秀珍
8 CHEAH LENG POH 谢隆宝
9 CHEONG SI SIANG 张仕祥
10 CHIAM SYE CHENG 詹赛清
11 CHING TEIK MING 张德明
12 CHONG CHENG KAI 章清开
13 CHONG ENG HWA 章荣华
14 CHOW AH CHEONG 周亚昌
15 FOO CHI CHIE 符期杰
16 FOO KOK MIN 符国泯
17 FOO YOKE LAN 符玉兰
18 FOON AMOI 潘霞妹
19 GOH SIEW CHEW 吴秀珠
20 HOON JEE LIN 云宝莲
21 HOR AH KOW 何君生
22 KHOO CHOON GUAN 邱俊源
23 LAM CHEE KON 颜志群
24 LAN KOK TONG 练国栋
25 LAU YOKE 刘玉
26 LEE BENG HAN 李明汉
27 LEE BOON HUAT 李文华
28 LEE CHOOI KEE @ LEE BAN GEE 李水枝
29 LEE KA HOE 李家和
30 LEE KA PENG 李家平
31 LEE KAH YEE 李家意
32 LEE KOW @ LEE KOK CHANG 李国彰
33 LEE LOY @ LEE YOKE KHEONG 李玉强
34 LEE MOON NOOI 李文伟
35 LEE TET FOOK 李德福
36 LEE YEW SAN 李友山
37 LEE YOKE SIM 李玉婵
38 LEONG CHEONG FATT 梁昌发
39 LEONG CHEW WAH 梁绍华
40 LEONG KOK HONG 梁国雄
41 LEONG YEE SENG 梁宇成
42 LEONG YOKE LAN 梁玉兰
43 LIEW KUM YOONG 廖顕仲
44 LIEW TOH TECK 刘道清
45 LIM AH SING 林亚生
46 LIM BAN LEE @ LAM BAN LEE 林万利
47 LIM CHAI LAI 林材錸
48 LIM CHIN HOE 林清和
49 LIM KOK KEONG 林国强
50 LIM KOK LENG 林国隆
51 LIM SOOI POOL 林水佈
52 LOH WEE CHING 羅偉欽
53 LOH YOON MEE 罗润楣
54 LOKE WO SANG 陆武生
55 LOO AWAY 卢雅伟
56 LOO ENG HUAT 吕荣发
57 LOO SIEW BEE 吕秀美
58 LOO SIEW KOON 吕秀君
59 LU FU KYAN 卢威全
60 MOH KAM MENG 莫锦铭
61 NG ENG HUAT 黄永发
62 NG KEAI WAN 吴国文
63 NG KONG LIN 伍广粦
64 OOI KOOH LIANG 黄冠量
65 SAM HUI KANG 覃裕琼
66 SEE HUP KAR 施合家
67 SHUM CHU KEONG 覃祖强
68 TAI CHIEW LING 戴秋玲
69 TAN CHEW KIOK 陈秋菊
70 TAN SEAK SIN 陳式新
71 TAN TEIK GIN 陈德银
72 TEEA THEAN PENG 郑天平
73 TOH CHEE CHONG 陀济中
74 TONG KAU 唐九
75 TONY NG @ NG KIM MENG 伍健明
76 WAN KENG THENG 温镜庭
77 WANG LIANG WU 黄良武
78 WON SIN YONG 溫焮绒
79 WON TIN LOY 溫添涞
80 WONG CHE MENG 黄志明
81 WONG CHEE FATT 黄志发
82 WONG CHOI YONG 黃彩蓉
83 WOOI FAT 韦发
84 WOON CHEE KWANG 温志军
85 WOON CHEE LEONG 温志良
86 WOON CHEE SIN 温志盛
87 WOON TUCK HOONG 温达雄
88 YAM CHIN TAI 任钱娣
89 YIP KOK KENG 葉國賓
90 YONG HUEY SIN 杨惠鑫

Back to Top

AB LARUT

No Name 中文名
1 ANG CHAI SOON 洪再顺
2 BEH LAI IN 马来音
3 CHANG SIAK KUEN 郑石坤
4 CHANG SIEW KIN 章晓芹
5 CHANG TONG MING 章冬萌
6 CHEONG MEW CHIN 张妙清
7 CHEONG PIN CHOON 张秉春
8 CHIN CHOO CHEONG 陈祖祥
9 CHIN CHOO HENG 陈祖庆
10 CHONG TONG SIN 章冬昇
11 CHOO WENG CHOON 朱永全
12 CHOONG SEE LIM @ CHONG SE LIM 钟士淋
13 CHOONG WENG KONG 张荣光
14 CHUNG TONG CHANG 章冬昌
15 ENG SEE LIONG 黃世良
16 GAN AH YOUN 颜森荣
17 GOH PHAIK WHA 吴碧华
18 GOH TEONG LENG 吴中龙
19 HENG ENG CHANG 王永璋
20 HONG AH KOW @ HONG CHEW WENG 洪兆荣
21 HONG CHEE KEONG 方治强
22 HONG CHOR LAM @ POON CHOO NAM 方楚南
23 HONG KAM KOI 洪全葵
24 HUANG MING THIANG 方铭展
25 KHOO CHEE CHUNG 邱志重
26 KHOO LEE HWA 邱丽华
27 KOH AH YAN 许雅燕
28 LEE HOCK ENG 李福荣
29 LEE NGUK HOOK 李玉福
30 LEE SEAN CHONG 李祥忠
31 LEE YEET LING 李渝龄
32 LEONG CHEE KEONG 梁子强
33 LEONG SWEE KONG 梁瑞光
34 LEOW CHOON CHAI 廖春财
35 LIANG POH LENG 梁宝玲
36 LIM SOU FEN 林淑芬
37 LOH CHEE MEE 罗紫薇
38 LOH KOI KUAN 罗桂勤
39 LOH SWEE SENG 罗水成
40 MOY KAN THYE 梅群娣
41 NG AH CHING 黄亚清
42 NG AH SAM 吴思铭
43 NG BOON SONG 吴文松
44 NG CHEONG CHOON 黄种春
45 NG CHONG LIM 黄种林
46 OOI TEK KIANG 黄德强
47 POON CHEE KEONG 潘志强
48 TAM KWAI CHOI 谭桂华
49 TAN CHU KANG 陈子刚
50 TAN LING WONG @ TAN SWEE LONG 陈瑞龙
51 TANG KOK HUA 陈国花
52 TEH AH KOW 郑国强
53 TEH LEONG HUI 郑龙辉
54 TEH SIEW ENG 郑秀英
55 TEH YEW KAM 戴有金
56 THONG HOCK SEONG 唐福祥
57 TOW CHOON LEONG 杜忠良
58 WONG BABI 黄福生
59 WONG HAI PIN 黄海彬
60 WOO SZE LIANG 胡思良
61 YANG KENG CHANG 杨锦忠
62 YONG JAW KEANG 杨肇强
63 YONG SHEAN CHUOG 杨显聪
64 YONG SIANG WA 容想华

Back to Top

AC PARIT BUNTAR

No Name 中文名
1 AIW AH BA @ YEOH BAK HAI 杨木海
2 ANG SHOO YONG 洪素榕
3 CHAN CHYNG WOAN 陈晴婉
4 CHAN KOK HENG 陈国兴
5 CHEAH SWEE SIANG 谢瑞祥
6 CHENG CHOON GUAN 钟俊源
7 CHEW CHONG AIK @ CHO SIM AIK 周宗益
8 CHEW HOOI WAH 周辉华
9 CHEW KENG NGEE 徐敬義
10 CHEW LAW BENG 周丽凤
11 CHEW WAH ENG 周华英
12 CHIAM AH PIN 粘亚梹
13 CHONG SWEE CHOO 张瑞珠
14 CHOONG WOON WAI 钟焕辉
15 CHOONG YEN CHOUN 钟延崇
16 CHUA SIAM KENG 蔡暹琼
17 GHOOI YANG LEE 倪远利
18 GOH AH BA @ KHOR CHEE KIANG 许致强
19 HENG HEE SENG 王喜盛
20 KANG CHEW GAN 江秋雁
21 KANG CHIN SIM 江振森
22 KANG SAW AI 江素爱
23 KHOO HOCK LAI 邱福来
24 KHOO KIM PANG 邱金磅
25 KHOR AH TOO 许亚都
26 KHOR BE SIANG 许国强
27 KHOR BO KOON @ KOW BO KOON 许武群
28 KHOR CHEE PENG 许志平
29 KHOR CHENG HAI 许清海
30 KHOR CHIN HEE 许振喜
31 KHOR CHIN SAN 许振山
32 KHOR EAM HOOI 许炎辉
33 KHOR GIN HOOI 许盈慧
34 KHOR LIM HOCK 许林福
35 KHOR TZE ZER 许治铭
36 KHOR WENG SEAH 许永城
37 KUA CHU HUAT 柯朱发
38 KUAN CHENG LUY 关清蘭
39 LAU PENG GUAN 刘炳源
40 LEE LIM PIEW 李林彪
41 LEE WENG CHEANG 李荣昌
42 LEOW AH KEON 廖玉娟
43 LIEW PENG LEE 柳平琍
44 LIM AH KAN 林亚坤
45 LIM CHUI WEI 林翠微
46 LIM KOOI FATT 林辉发
47 LIM POH CHU 林宝珠
48 LIM WAN CHUAN 林远全
49 LOH CHIN TEIK 罗振德
50 LOW HEE CHENG 罗喜进
51 LOW THING 刘镇
52 NG AH LEEK 黄亚烈
53 NG CHIN YE 黄境溢
54 NG HAI CHUA 黄海泉
55 NG KOOI YAM 黄桂炎
56 NG PENG KEAT 黄炳吉
57 NG SIAK CHUAN 黄锡金
58 NG SOK KIANG 黄淑强
59 ONG KOK LEONG 王国良
60 ONG SAW AI 王素爱
61 ONG TECK DEE @ ONG CHIK LEE 王吉利
62 OOI AI LEE 黄爱丽
63 OOI BOON HONG 黄文丰
64 OOI GIAT LIP 黄玉立
65 OOI THENG THENG 黄婷婷
66 OOI THIAN WEE 黄田伟
67 PANG CHIEW LIANG 冯秋联
68 SAW CHOO KEONG @ SAW CHOOI KEONG 苏自恭
69 SNG PING HOCK 孙平福
70 TAN AH LEK @ TAN HAI SEONG 陈海松
71 TAN BOO NAM 陈武南
72 TAN CHENG HAI @ TAN ENG HOCK 陈清海
73 TAN CHOR SWEE 陈祖瑞
74 TAN KIM CHEANG 陈锦长
75 TAN LAO CHENG 陈吕星
76 TAN MEOW CHOO 陈妙珠
77 TAN POH KIAH @ TAN POH CHIN 陈宝镜
78 TAN SIEW LEE 陈秀丽
79 TEH EE HOE 郑一河
80 TEH ET BENG 郑一鸣
81 TEOH ENG SIN 张英星
82 TEOH KE XIN 刁可欣
83 TEOH KHAR KEOW 张巧娇
84 TEOH KIM KOOI 张锦贵
85 TEOH PENG KANG 张炳江
86 TEOH THEAM LOK 张添禄
87 TEOW BAK CHENG 张木清
88 YAW YING FOONG 游远洪
89 YEOH GEAN HOW 杨银豪
90 YEOH GEN SIAH 杨银城
91 YEOH SZE CHOR 杨系初
92 YEOW GIN CHYE 杨银才
93 YEOW HOOI HIANG 杨惠香
94 YEOW HOOI SIAM 杨惠贤
95 YEOW HOOI TIEN 杨惠珍

Back to Top

AD BAGAN SERAI

No Name 中文名
1 ANG KEAN YI 洪健毅
2 ANG LING KUII 洪龙贵
3 BEH CHU SENG 马裕升
4 BOO LAI HUP 巫来合
5 CH’NG SOO AIK 莊顺益
6 CH’NG SOON HUAT 莊顺发
7 CHAN KAM CHEE 陈锦志
8 CHEAH CHEW LAI @ CHEAH SAY HUN 谢秋来
9 CHEANG YEN NEE 郑燕妮
10 CHEANG YEN YEN 郑燕燕
11 CHEW SHEH MAIN @ TAN AH BA 陈世民
12 CHEW SUNG KEE 邹祥祺
13 CHOO AH BAK 朱原德
14 CHUAH HANG MENG 蔡汉明
15 ENG OING HENG 翁荣兴
16 EWE CHAN LAI 龙栈来
17 EWE TUAN HONG 尤传丰
18 GOH CHOW MENG 吴樵民
19 GOH SOOI LEIK 吴瑞丽
20 GOH YAN LEE 吴燕莉
21 HEAH KUAN YAW 连光耀
22 KANG SEOW YANN 江小燕
23 KHOO KEK HU 邱吉华
24 KHOR KH0ON SENG 许坤成
25 KHOR MAI PING 许美平
26 KOH POH KEM 许宝珍
27 LEE KEK HUNG 李克桓
28 LEE SENG YAP 李诚业
29 LEE WAH NAM 李华南
30 LIAN TENG CHU 连登树
31 LIM CHO FOO 林祖富
32 LIM HOCK AUN 林福安
33 LIM KOK PING 林国平
34 LIM YAM 林炎
35 LOW JOO SENG 盧如成
36 LOW KIM CHENG 罗金清
37 NEOH HONG SENG 梁丰胜
38 NG AI SIAM 黄爱暹
39 NG MEE WON 伍美环
40 NG MEO KUAN 黄妙官
41 NG POH HIANG 黄宝香
42 NG SIEW HUA 黄秀花
43 NG YIK KWAN 黄奕光
44 OH EE CHOO 胡意洙
45 ONG CHAI HUP 王财合
46 ONG CHENG BENG 王进明
47 ONG CHIN KOON 王进坤
48 ONG HOCK LAI 王福来
49 ONG LEAN TENG 王联丁
50 ONG SOOI BEE 王瑞美
51 ONG TIAU CHONG 王朝宗
52 ONG YEW CHAI 王義才
53 OOI SWEE BOON 黄瑞文
54 OW HEN SANG 欧阳华
55 OY YONG CHEN 欧阳振
56 SAW CHEONG KWAN 苏相远
57 SAW YOW LAM 苏耀男
58 TAN AH BAH 陈和田
59 TAN AH SUAN 陈亚纯
60 TAN CHAI BEE 陈再美
61 TAN CHAI SOON 陈再顺
62 TAN CHENG KEY 陈进辉
63 TAN CHYE HAY 陈再货
64 TAN HAI CHENG 陈海清
65 TAN HAP YEW 陈合远
66 TAN KOK TONG 陈国栋
67 TAN LOON CHANG 陈伦强
68 TAN LOON SHEE 陈伦喜
69 TAN MIEE THEEN 陈美婷
70 TAN PEI PEI 陈蓓蓓
71 TAN SAI CHOO 陈赛珠
72 TAN SAY TEONG @ TAN HUAN 陈世忠
73 TAN SON TEIK @ TAN SONG TEIK 陈双德
74 TAN THIAN TATT 陈添达
75 TANG SEOK CHIN 陈惜振
76 TAY KOK TUAN 戴国传
77 TEH AH TOH 郑亚桃
78 TEH CHENG KIAT 郑清吉
79 TEH IT LIANG 郑益良
80 TEH SOON HOO 郑村富
81 WONG BENG LAN 黄茗兰
82 YAW WOOI SENG 姚威盛
83 YEW KOOI PHENG 尤桂婷
84 YEW TAAN KEE 尤传基
85 YEW TUAN CHIEW @ YEW TUAN SIEW 尤端树
86 YOOU KEEN CHOOK 尤建筑

Back to Top

AE TAIPING

No Name 中文名
1 ANG CHYE HOCK 洪再福
2 ANG GAIK BOON 洪玉雯
3 ANG LENG HAI 洪龙海
4 ANG NEOH HIAN 洪梁贤
5 ANG POH SHOK 洪宝惜
6 ANG POH TIT 洪宝德
7 ANG SOON LEE 洪顺利
8 ANG SUI ENG 洪瑞櫻
9 ANG WENG HOCK 洪永福
10 ANG WOOI SAN 翁慧珊
11 AU HAN YOK 欧阳汉玉
12 AU YONG HUN BEE 欧阳汉美
13 AU YONG LAY HOON 欧阳丽芬
14 AW MIN KEONG 欧明强
15 BEH KEE THONG
16 BEH SAI NGO 马赛兰
17 CHAI TAY CHIN 蔡丽真
18 CHAI THEAN YEW 蔡天佑
19 CHAN AH BING @ CHAN CHEW FEI 陈朝新
20 CHAN CHONG KAI 陈珍階
21 CHAN KUAN 陈群英
22 CHAN SAU LENG 陈秀凌
23 CHAN WAN KEAT 曾焕吉
24 CHAN YAN YOON 陈眏芸
25 CHANG KIN YONG 郑续容
26 CHEAH CHOOI LEAN 谢翠莲
27 CHEANG CHENG WEI 蒋前伟
28 CHEE CHONG YEE@CHEE SHOOK KONG 徐忠义
29 CHENG YEW HWA 郑友珠
30 CHEONG GIM TEIK 钟锦德
31 CHIN KAM HUEI 陈锦辉
32 CHIN KIM YONG 陈锦蓉
33 CHIN YOKE HAH 陈玉霞
34 CHONG KIM LOI 张金雷
35 CHOONG KOK LOONG 钟国良
36 CHUA HOOI YEAM 蔡火炎
37 CHUA THEONG KIM 蔡长金
38 CHUAH AI HUA 蔡爱华
39 CHUAH CHENG SAN 蔡振山
40 CHUAH FOO BEE 蔡宝薇
41 CHUAH HOCK HUAT 蔡福发
42 CHUAH KAU HON @ CHUAH CHEOW SENG 蔡招成
43 CHUAH LAY CHOO 蔡宝丽
44 CHUAH POH HON 蔡宝云
45 CHUAH SAY TIAM 蔡世添
46 CHUAH SEOK PUAY 蔡淑贝
47 CHUAH SEONG GUANG 蔡尚源
48 CHUAH SEONG TEONG 蔡尚忠
49 CHUAH TEONG MUN 蔡长敏
50 EWE AH SUAN 尤雅碹
51 FONG LOONG FOON 冯隆欢
52 GAN CHENG SUAN @ GAN AH TEOK 颜清碹
53 GAN TION POH 颜天宝
54 GOH AI SIM 吴亚芯
55 GOH CHIN SENG 吴振和
56 GOH CHIN SOON 吴振顺
57 GOH CHIN WAN 吴振旺
58 GOH HOCK POH 吴福宝
59 GOH HOE CHEW
60 GOH SENG CHUAN 吴成全
61 GOH SOW AYE 吴素爱
62 GOI YOKE LAN 倪玉兰
63 HO CHOY @ LEE AH CHOO 李亚珠
64 HO SIEW LEE 何秀莉
65 HOO KENG KOK 何金兰
66 HOR CHOON KEE 何宗枝
67 HOR CHOON PO 何宗波
68 HOW AH HUAT 侯雅发
69 HOW PAIK ENG 侯碧英
70 HUAM HOCK SOON 范福顺
71 HUAN SU WOOI 范锡伟
72 HWANG LEE CHIN 黄丽珍
73 KHE KEE SAN @ KOK CHEE SUN 郭淇山
74 KHEW CHUAN YEE @ LEE SIAN YEE 丘全意
75 KHOO LEE SEE 邱莉施
76 KHOO SENG CHUAN 邱成全
77 KHOR THEAN CHEONG 许天從
78 KO TUAN CHEN 高瑞正
79 KOH KEAN LEE 许建義
80 KOH TIAN SEK 高天赐
81 KOK POO CHIONG 郭富强
82 KOK SAW FOONG 郭秀芳
83 KONG YUN WENG 江润荣
84 KU YEW FONG 顾有方
85 KUEK BOON LEONG 郭文良
86 KWEK POH CHI 郭宝慈
87 LAI BOON KIAT 赖文杰
88 LAI KIM YUEH 赖金燕
89 LAI MOOI FUN 赖梅芬
90 LAM SIEW KIM @ LAM SOW KAM 蓝秀金
91 LAU LAI HUAT 刘来发
92 LEAN AH NYA 连雅雅
93 LEAN CHING GUAN 连正元
94 LEAN HING CHUAN 连兴泉
95 LEAN KHONG GUAN 连康元
96 LEAN ZHANG LIH 连章利
97 LEE AH LIN 李雅莲
98 LEE BOON PIN 李文平
99 LEE CHAI SOON 李再顺
100 LEE CHOON HOCK 李俊福
101 LEE GUAT HOON 李月云
102 LEE HAK KEE 李学琪
103 LEE HAW CHEN 李浩诚
104 LEE HAW FENG 李浩峰
105 LEE HOCK SHIM 李学琴
106 LEE HOCK TOW 李学超
107 LEE HOCK YONG 李学荣
108 LEE HONG KAM 李洪金
109 LEE LI KUAN 李莉君
110 LEE SOON AIK 李顺益
111 LEI KHON @ LEE HOCK NEE 李学理
112 LEONG SOOK MEI 梁淑美
113 LEONG YOKE KHUIN 梁诒荃
114 LEW YAM NEN @ LEW WIN TAN 廖荣进
115 LIM CHEE HIN 林志兴
116 LIM CHIEW BOI 林秋梅
117 LIM CHUANG SHENG 林川盛
118 LIM ENG HUA 林荣华
119 LIM ENG KHOON 林永坤
120 LIM FOO SOON 林宝珠
121 LIM GEAT TOH 林玉桃
122 LIM HONG HON 林枫娇
123 LIM HUI LING 林慧玲
124 LIM KAH CHONG 林家聪
125 LIM KAR SENG 林家成
126 LIM LENG YOU @ LIM LENG YEW 林能佑
127 LIM LICK @ LIM YEE PENG 林怡萍
128 LIM SENG YAW 林声耀
129 LIM SEONG KE 林湘琪
130 LIM SETT FONG 林雪芳
131 LIM TEIK HOE 林德和
132 LOH CHIN SIUNG 骆振松
133 LOH SOO KENG 罗秀琼
134 LOOI ENG HUAT 雷永发
135 LOW BOON HAW 刘文虎
136 LOW BOON LENG 刘文龙
137 LOW GOON PHUCK 勞润柏
138 LOW KAI MENG 盧开明
139 LOW KIM HONG @ LAW KIM HONG 卢开国
140 LOW KOK WAH 卢国华
141 LOW SIEW ENG 刘秀英
142 LYE HOOI SZE 赖慧丝
143 MAH CHENG SENG 马清醒
144 MARK KWOO HONG 麥固雄
145 MOH CHEE CHIEW 莫志超
146 MOLLY CHAN PEI LIAN 陈佩莲
147 NAH AH GUAN 梁亚源
148 NEOH HAI TENG 梁海丁
149 NG AIK LAI 黄益来
150 NG CHEW KIAT 黄秋桔
151 NG CHIN KHOON 黄珍坤
152 NG CHIN YIN 黄晶莹
153 NG GIP KEE 黄玉旗
154 NG HIAP LAI 黄协来
155 NG JIA JIA 黄佳佳
156 NG KEONG WOO 黄共武
157 NG KOK OOI 黄国伟
158 NG LENG KEE 黄连枝
159 NG SEW YAW 黄秀玉
160 NG WAN NYEW 黄鸳鸯
161 NG YAP TWO 黄协桃
162 NG YEAN MENG 黄源明
163 OH SEONG KHOON 胡松坤
164 ONG AH BOO 王梅枝
165 ONG BEE CHOON 王美春
166 ONG BEE LIAN 王美莲
167 ONG CHOON AIK 王春益
168 ONG PEK WAN 王碧云
169 ONG SIM KEE 王心枝
170 ONG SWEE HUAT 王瑞发
171 ONG YOKE LAN 王谕姗
172 OOI GEE WAN 黄义遠
173 OOI GHEE KUAN 黄旗光
174 OOI HOCK LEONG 黄福良
175 OOI KHENG LAM 黄庆南
176 OOI SIEW HOCK 黄小福
177 OOI THEAN BAN 黄天万
178 OON SEAN KIN 温善根
179 OW YONG CHEE 欧杨志
180 PHANG BEE SIEW 冯美秀
181 PHANG FOOK PENG 彭福萍
182 SAW HUN BOON 苏汉文
183 SAW KAM CHUAN 苏柑铨
184 SHUM SEE FAN 覃世芬
185 SIEW CHUN SIUNG 萧俊雄
186 SIEW YOW FOOK 萧佑福
187 SOO LAI ENG @ SAW LAI ENG 苏乃英
188 SOON SEW KIM 孙秀金
189 TAN AH CHOON 陈亚春
190 TAN BEE LAN 陈美蘭
191 TAN CHOO KIN 陈楚卿
192 TAN CHOOI KEONG 陈志强
193 TAN ENG HEAN 陈永贤
194 TAN GAEK KUAN 陈钰环
195 TAN GAIK LAN 陈玉兰
196 TAN HONG LUEN 陈丰润
197 TAN HOOI HOOI 陈慧慧
198 TAN HOON KEN 陈云卿
199 TAN KIM SENG 陈金城
200 TAN KOK LEONG 陈国隆
201 TAN KOK LIM 陈国林
202 TAN POH CHOY 陈宝水
203 TAN POH GUAN 陈宝源
204 TAN POH LAI 陈宝莱
205 TAN POO HOO 陈宝和
206 TAN SAW HAR 陈素霞
207 TAN SIEW BEE 陈秀美
208 TAN SIEW CHIN 陈秀真
209 TAN SIEW KIN 陈秀根
210 TAN TEOW KOON @ CHING CHEOW KOON 陈秋坤
211 TAN THEAM CHAI 陈天才
212 TAN WAN LENG 陈菀菱
213 TAN WAN PENG 陈莞娉
214 TAN YIK KIN 陈月娟
215 TAY CHAI HWA 戴再华
216 TAY KOK WOO 戴国富
217 TAY MOOI KOOI 戴玫瑰
218 TEH POH HORNG 郑宝宏
219 TEH WEI LEANG 戴伟良
220 TEOH AH SOO @ TEOH YOKE LAN 张玉兰
221 TEOH HACK BENG 张合明
222 TEOH PENG HONG 张炳煌
223 TEONG AH ENG 张兆荣
224 THIAN BOON CHUNG 程文钟
225 THIAN BOON SIEW 程文秀
226 TIAH BEE TIN 程美珍
227 TIAH MEE LING 程美玲
228 TIAH TOO YIN @ THIAN TOO YIN 程道炎
229 TOH ENG CHUAN 杜荣全
230 TOON HOON ENG 张云英
231 TSAN CHOON LIAN 张运莲
232 TUNG LAY CHUN 鄧莉珍
233 WONG BOEY SANG 黄明山
234 WONG CHEE HONG 黄志康
235 WONG KOK SANG 王国生
236 WONG KOY PEN 黄惠萍
237 WONG SANG POK 黄聖柏
238 WONG SOOK HENG 黄淑卿
239 WOO SEE SING 胡诗新
240 YAP MEI YOKE 叶美玉
241 YAP POH HUAT 叶宝发
242 YEAP ENG HOOI 叶荣辉
243 YEOH KEOW PENG
244 YEOH KOK LEONG @ YEOH KOK LIANG 杨国良
245 YEW LEH CHU 尤丽珠
246 YEW WEN JYE 尤文杰
247 YIP MENG KUAN 叶明坤
248 YIP MOOI 叶梅
249 YONG CHEE WA 杨志华
250 YOU CHO CHIN @ YO CHO CHIN 饶石井

Back to Top

AF KUALA KANGSAR

No Name 中文名
1 ANG GUET GEK 洪月玉
2 CHAN KAM MOY 陈金妹
3 CHAN LOH 陈来
4 CHAN SIEW KUEN 陈秀娟
5 CHAN WAH 陈华
6 CHANG SEOK MOOI 郑淑妹
7 CHEAH SOW LOONG 谢绍龙
8 CHEAH THAI KOW 谢日超
9 CHEAH TONG CHWAN 谢东川
10 CHEN KOK LAM 陈国林
11 CHEONG WAH WOH 张华和
12 CHIEW CHAN TENG 朱振庭
13 CHIN YAU PENG 陈友平
14 CHIN YEOW KWONG 陈友光
15 CHOK BI BI 祝美美
16 CHONG KAR SEONG 钟家祥
17 CHONG LEONG PENG 张良平
18 CHOW SOOI FOON 周水凤
19 CHOY SEONG KEONG 蔡松强
20 CHUAH BOON KIANG 蔡文景
21 CHUAH LEE CHEN 蔡丽珍
22 CHUAH LEE SUN 蔡丽珊
23 CHUAH SIONG LEK 蔡尚日
24 FANG SENG KAI 方成佳
25 FONG SEONG AUN @ HONG SIONG TIANG 方松昂
26 FONG SING YONG 方成养
27 GOH GIM THUAN 吴泾团
28 GOH GOON CHAI 吴银钗
29 GOH KING CHUAN 吴敬泉
30 HO SENG HONG 何声丰
31 HO SENG HOOI 何声辉
32 HO SOO BOON 何书文
33 HO TUCK SENG 何德胜
34 HO YONG LEE 何声利
35 HOOI KON 许观
36 JASMOND NG AH KOW 黄奕星
37 KAT BON HON 吉文安
38 KAW MOOI CHU 高美珠
39 KHOR KIN CHEONG 许谨章
40 KOH AH BING 高火軒
41 KOH CHE SIU 高子修
42 KOK BEE CHAN 郭美珍
43 KOK PING CHONG 郭炳宗
44 KOK YEOK GOO 郭玉娥
45 KONG YET YING 江玉英
46 KONG YOU HONG 江汝洪
47 KUAN AH BENG 關文明
48 KUAN BOON CHEN 關文前
49 KUAN GEE SOON 關义顺
50 KWEH HOCK KUAN 郭福均
51 LAI AH SIAN 黎亚现
52 LAI CHEE WEI 黎志伟
53 LAM AH MOOK 蓝福明
54 LAM YOKE PENG 林玉萍
55 LEE KUAN CHOOI 李坤水
56 LEE KWAI FONG 李贵凤
57 LEE KWAI YEN 李贵英
58 LEE KWANG EE 李环意
59 LEE SOO WOEI 李淑慧
60 LEE WHEY KOK 李炜国
61 LEONG WONG 梁旺
62 LIEW CHOOI SIM 廖翠婵
63 LIEW JO SINGA 刘治锋
64 LIEW KUAN YING
65 LIEW SIEW MIN 刘秀明
66 LIM CHIN LEONG 林进隆
67 LIM ONG HING @ LIM YIN YIN 林云英
68 LIM SEE HONG 林诗峰
69 LIM TONG LAI 林东来
70 LOH CHOOI HOCK 骆水福
71 LOH MAN MUN 罗蔓妹
72 LOKE KIN YEEM 陸建炎
73 LOO CHIN NAM 吕棖南
74 LOOK SAM YAN 陆三仁
75 LOW TOO 刘佻
76 LOW TOONG FATT 刘东发
77 LUM HIN HUAT 林兴发
78 MOK MAI KIEW 莫美娇
79 NG AIK CHUN 黄益俊
80 NG BEE YONG 黄美容
81 NG CHENG HOE 黄清和
82 NG CHENG SEONG 黄振雄
83 NG CHEONG TEIK 黄仲德
84 NG CHIN GHEE 黄振义
85 NG CHIN HWA 黄进华
86 NG CHIN KEONG 黄进强
87 NG CHIN TAT 黄进达
88 NG CHONG PEK 黄种柏
89 NG CHOON SING 黄尊生
90 NG ENG HOCK 黄荣福
91 NG ENG TIONG 黄荣忠
92 NG FI HAH 黄飞霞
93 NG HAN HOE 黄汉豪
94 NG KEAN LEE 黄建利
95 NG KEAN LENG 黄建龙
96 NG KEAN SENG 黄建生
97 NG KOK EONG 黄国勇
98 NG KOK KEONG 黄国强
99 NG KOK LEONG 黄国良
100 NG SIEW HOON 黄晓云
101 ONG AH IM 翁亚音
102 OOI AUN HOCK 黄安福
103 OON AH NYA @ CHONG AH NYAH 张雅娜
104 OON KIM YEAH @ OON SIEW SEE 温金叶
105 SAM YOON HONG 岑润汉
106 SEW AH HUA 萧亚花
107 SIEW AH ENG 萧雅英
108 SIN KIM MENG 冼剑明
109 SOO KUANG SANG @ SOO KWONG SANG 苏广生
110 SU HA @ TONG SOO KOOI 唐树葵
111 SUM THOONG CHOR 谭忠初
112 TAM BAI LING 谭华莲
113 TAN HEANG BEENG 陈享明
114 TAN HO KEAT 陈豪杰
115 TAN KAW KIA 陈锦水
116 TAN KHER PING 陈可斌
117 TAN KOK ENG 陈国荣
118 TAN KOOI HUAT 陈贵发
119 TAN LEAN SIN @ TAN LING BEE 陈莲心
120 TAN YIK YIM 陈玉音
121 TANG AH ON 邓亚旺
122 TENG CHUAN CHONG 邓泉昌
123 THAM CHUNG MENG 谭忠明
124 THONG LUP ENG 唐立南
125 TUNG CHON HUAT 陈俊发
126 UNG BOON CHUAN 洪文泉
127 WAI AH KOW 韦亚九
128 WAI BEE HOON 韋美云
129 WONG AH THAI 黄桂昌
130 WONG AI CHONG 黄海昌
131 WONG CHAN 黄春
132 WONG CHOI YOCK 黄翠玉
133 WONG HENG WAH 黄庆华
134 WONG KAM HENG 黄锦庆
135 WONG KAR LEONG 黄家良
136 WONG KOON FOOK 黄冠福
137 WONG KUEN WAN 黄娟云
138 WONG KWAI 黄桂
139 WONG SAI CHEUN 黄世全
140 WONG SAI WANG 黄世环
141 WONG SAN SWEE 黄新水
142 WONG SING WAN 黄嫦云
143 WOO KIM WAH 胡添华
144 WOO YOKE FUNG 胡毓芳
145 YAP LIN FOONG 叶莲凤
146 YAP POH ENG 叶宝顺
147 YEAP MENG HUAT 叶明发
148 YEOH SEH KENG 杨式景
149 YEONG GUAN LIAN 杨源莲
150 YEONG SOOI LAN 杨水兰
151 YONG TEIK MUN 容德明
152 YOON WEI WEI 阮薇薇

Back to Top

AG SUNGAI SIPUT

No Name 中文名
1 ANG SENG SUAN 洪成泉
2 CHA CHONG HUAT 谢松发
3 CHAI GUO XIANG 蔡国强
4 CHAI KEAT CHEE 蔡卓志
5 CHAI KIM FOOK 蔡金福
6 CHAI SEW LAIN 蔡秀莲
7 CHAI YIN 谢南荣
8 CHAN AH YAU 陈亚友
9 CHAN KAM WENG 陈锦荣
10 CHAN KEAN CHEW 陈建潮
11 CHAN KOK WAH 陈国华
12 CHAN MANG KET 陈文杰
13 CHAN SING BENG 陈胜炳
14 CHAN SOCK KOOI 陈淑贵
15 CHAN TAI WOH 秦啟和
16 CHEAH YOON LIAM 卓湧廉
17 CHEN NAI HO @ CHUNG SUM 曾耐和
18 CHEONG HEE HIN 张喜兴
19 CHEONG YEONG KEE 张扬基
20 CHEW BAN HOI 赵文海
21 CHEW KENG CHEE 赵琼枝
22 CHIN CHEE HERN 陈志娴
23 CHIN ENG BOOI 陈伍妹
24 CHIN HING 程国兴
25 CHIN SOO @ CHAN FOH SAN 陈伙生
26 CHONG CHENG KONG 蒋进光
27 CHONG KIM SENG 张菁城
28 CHONG WEE SAN @ CHONG LIEW TEN 张维山
29 CHONG WOI CHOY 张玮财
30 CHONG YEW HEONG 张瑶香
31 CHONG YOO 张友
32 CHOO YAU KEE 曹尧琪
33 CHOOI BOON KIM 徐满金
34 CHOOI PEK KEE 徐碧琪
35 CHOONG YIN TACK 钟仁德
36 CHOW KAM YAU 周金友
37 CHOY KIM YONG 蔡金云
38 CHUNG KUM LAN 郑金兰
39 CHUNG MING KONG 郑明江
40 FOO KAM WAH 胡金华
41 FOONG FOH LENG @ FOONG POH LENG 冯葆玲
42 FUN MANG KOO 范观华
43 HEE CHEE HOONG 许智雄
44 HEONG SAI HA @ HEONG CHOY 向世夏
45 KHOO LAI HUAT 邱来发
46 KOK KAM HING 郭锦兴
47 KONG BAN KOON 江万宽
48 KONG KIT YING 江婕荧
49 KONG MAN FOO 江万富
50 LAI FOONG YEE 黎风仪
51 LAI KIM HENG 赖金兴
52 LAI KIN MING 赖健明
53 LAI YOON CHENG 赖润清
54 LAM KAM FATT 林金发
55 LAM KAM TEEN 林锦泉
56 LAM SWEE CHING 兰水清
57 LAU MOOK YIN 刘梅英
58 LAU YOKE YING 刘玉燕
59 LEE CHEE CHOY 李志财
60 LEE KOW 李玖
61 LEE SWEE ENG 李瑞英
62 LEE YAT TOK 李壹托
63 LEE YEON LAI 李运来
64 LEE YOON HENG 李润兴
65 LENG KOK KEONG 练国强
66 LEONG CHEE NAM 梁赐南
67 LEONG CHEE WAH 梁志华
68 LEONG MOI 梁妹
69 LEOW FONG CHAN 刘风珍
70 LIANG CHAT 梁西
71 LIANG SHEAN YIH 梁显奕
72 LIANG SIM YAP 梁森业
73 LIAW HO CHOON @ LIAW SIEW CHOON 廖秀春
74 LIEW KENG YON 刘庆年
75 LIEW LOKE MOOI 刘六妹
76 LIEW MOOI YEW 刘安华
77 LIEW POON MUN 刘鸿謀
78 LIEW SE MOOI 刘细妹
79 LIM CHEE HO 林志豪
80 LIM KIAM 林儉
81 LIM KIM YOKE 林金玉
82 LIM SHI YIN 林诗恩
83 LIM SIEW HAR 林少霞
84 LIM SIEW HONG 林少凤
85 LIM SIEW PENG 林少平
86 LIM SIEW TONG 林少东
87 LOH CHEE CONG 罗志聪
88 LOH GUA LIN 罗国粦
89 LOH GUO DING 罗国定
90 LOH KWAI MOY 罗桂妹
91 LOH MENG FATT 罗明发
92 LOH MENG WANG 罗明旺
93 LOH SZ YU 罗世友
94 LOH SZE PUY 罗世贵
95 LOH SZE WAN 罗世万
96 LOOK KING @ LOKE KING 陸松景
97 LOONG HENG KHWAI 龙庆葵
98 LOW SEE FAH 刘瑞花
99 MAN SOON RONG 万顺荣
100 MOO CHONG 巫昌
101 MOO YOK CHAN 巫玉山
102 NG AH LAI 黄亚来
103 NG CHEE YOONG 伍志荣
104 NG ENG SENG 黄荣成
105 NG SAI KEONG 吴泗强
106 NG SEE GEE @ NG YEW YEE 黄世义
107 NG YOON CHOI 吴侖才
108 NGO TOO KIAE 吴珠仔
109 ONG LAM 王南
110 OOI LA HOCK 黄礼福
111 PHANG TIK HOONG 潘建龙
112 PONG KWAI FONG 庞贵方
113 PONG SHENG WEI 庞聖伟
114 SAM CHONG YIN 覃忠远
115 SOO AH MENG 苏亚明
116 TAI LEE CHONG 戴礼彰
117 TAN AH KIM 陈泳健
118 TAN SENG HUAT 陈成发
119 TAN YEW KEONG 陈友恭
120 TANG CHEE FANN 邓炽勳
121 TANG CHENG CHOOI 陳清水
122 TEEN CHEN CHUAN 邓政权
123 TEOH SEW YEN 張秀颜
124 THAM OOI KWAN 谭爱君
125 THAM PENG CHEONG 谭炳祥
126 THAM SIEW POH 覃绍波
127 WAN KOK RUEY 尹国锐
128 WAN YIN KAN 尹源根
129 WANG KOK HO 黄国和
130 WONG CHAN MENG @ ONG CHAN NIN 黄振明
131 WONG CHEE MAN 黄志文
132 WONG CHEE SEONG 王子祥
133 WONG CHING FOO 黄靖富
134 WONG FOOK SAM 黄福森
135 WONG KAN SIN 王观成
136 WONG KIM ON 王金安
137 WONG KON FATT 王观发
138 WONG KONG YIN 黄官英
139 WONG PECK CHOO 黄碧芝
140 WONG SAI MOOI 黄细妹
141 WONG SHING SENG 黄兴盛
142 WONG SOK FUN 黄淑芬
143 WONG SWEE SENG 黄水先
144 WONG SWEE SIN 黄瑞仙
145 WONG TOH KEE 黄土基
146 WONG YIT FONG 黄业芳
147 WOO CHOON PEEL 邬忠标
148 WOON YEE WAI 温意伟
149 YAP MOOK SANG 叶木生
150 YAP SIEW BEE 叶秀美
151 YAP YUK SING 叶育新
152 YEE YOKE LONG 余观荣
153 YEOH YEW SIANG 杨友城
154 YEONG KAI THIN 容桂添
155 YONG CHEE KEONG 容志强
156 YONG TAAI 黄珠
157 YONG THOONG WAH 杨东华

Back to Top

AH PARIT

No Name 中文名
1 CHAM LAI CHAN 詹丽珍
2 CHAM SWEE CHING 詹瑞清
3 CHAM SWEE FONG 詹瑞峰
4 CHAN WAI HONG 陈伟康
5 CHEO MAY KUAN 曹美君
6 CHONG CHEE WENG 张志荣
7 CHONG THAM FAH 张譚华
8 LAU YEW PENG 刘耀平
9 LEE NGAN YAU 李银友
10 LEE SEW HING 林守贤
11 LING KOK SENG 林国兴
12 LOO CHOON LOO 吕振裕
13 NA YUEN HUN 兰艳芬
14 PHOON KAM WENG 潘錦荣
15 TAN GAIK LOOI 陈玉蕊
16 TEH SWEE ENG 郑瑞英
17 YAP CHIENG SIONG 叶青松
18 YIP SOON KUEN 叶顺娟
19 YONG AH WENG 容亚荣

Back to Top

AI BERUAS

No Name 中文名
1 AIK LONG POI 叶良培
2 BOON KIM CHAI 方金才
3 CHAI KEN TUCK 蔡錦德
4 CHAN LAI HON 曾秋云
5 CHEE BAN KIN 徐萬芹
6 CHENG HENG LING @ CHENG HENG LIANG 曾兴莲
7 CHEONG HONG PIT 张弘弼
8 CHEONG KAM FAT 张锦发
9 CHEONG MEI KHUAN 张美坤
10 CHEW SHOK ENG 周雪虹
11 CHEW SUK WANG 周雪芳
12 CHIA LAI KING 谢来欽
13 CHIANG SAW CHAW 郑孝川
14 CHIN CHEE CHING 陈志清
15 CHIN KONG FAT 陈官发
16 CHIN SIN HUAT 陈新发
17 CHING KEE CHOO 曾其书
18 CHONG GU HENG 张友兴
19 CHONG LEE CHEW 张丽珠
20 CHONG THYE 张泰
21 CHONG YONG FIN 张永平
22 CHOO PEI CHING 朱佩晶
23 CHOW YUN CHOI 周运财
24 CHUA WAN KHENG 蔡远庆
25 CHUAH SOON KIAT 蔡顺杰
26 CHUAH SWEE ENG 蔡瑞英
27 CHUAN YOUU COME 蔡柚柑
28 DEA CHONG WAH 余清华
29 DEA KONG HOOI 余光辉
30 DING HUONG DIONG 陈芳忠
31 DIONG LIONG HOCK 张良富
32 EE AH LECK 余深烈
33 EE CHING HEE 余深喜
34 EE CHING SIONG 余深祥
35 EK NAE SHENG 叶乃圣
36 ER SEK 余鹆色
37 FAM KEE PING 范琪萍
38 GOH KEE YEW 吴起耀
39 GONG SING HUAT 江新发
40 HAR MING CHUAN 夏明铨
41 HENG BAK KWEE 王木科
42 HEW KING HANG @ HOO KING HANG 侯金旺
43 HO FOONG KIEW 何凤娇
44 HO KEAN SIN 何健昇
45 HO KEAN WEI 何健辉
46 HO KHON JONG 何均镛
47 HO SOAI PING 何水平
48 HOO NYAN YOO 何元有
49 HU YEK CHONG @ LAM AH CHONG 许于忠
50 KHOO MEI YAN 邱美燕
51 KOH MEE CHANG 郭美清
52 KOH MEE HAN 郭美汉
53 KOH MI KENG 郭美庆
54 KONG ENG GEE 康荣義
55 KONG KOOK WA 江国华
56 KONG MOI LAN 江梅兰
57 KONG WAI CHENG 江惠菁
58 KOO MAN TONG 郭万通
59 LAI AH KOW 黎亚九
60 LAI MUN PING 黎文彬
61 LAI SWEE YEOK 黎瑞玉
62 LANG AH ING 蓝亚英
63 LAU ING KEH 刘仁啓
64 LAU LEE NGEH 刘礼义
65 LAU YU HOCK 刘有福
66 LEE AH YING 李金旺
67 LEE HOONG CHING 李凤清
68 LEE JONG JET 林忠杰
69 LEE KONG 李光
70 LEE LIAN CHENG 李莲清
71 LEE LIK HENG 李利兴
72 LEE SENG KEE 李成器
73 LEE SOO ENG 李秀英
74 LEE SOON MING 李顺民
75 LEE YIK HENG 李益兴
76 LIM KAI MING 林开明
77 LING KING HUA 林金花
78 LING LEONG CHIN 林良进
79 LING MOOI KOOI 林玫瑰
80 LING NGU KING 林天文
81 LING TING CHENG 林天春
82 LOI HENG SEE 雷贤盛
83 LOI SIEW SIEW 雷秀秀
84 LOI SU TING 雷秀珍
85 LOO A BA 吕亚宝
86 LOO HAK SAN @ LOW KED SUN 罗克山
87 LOOI TUAN GIN 雷端锦
88 MEE HANG SIENG 马汉商
89 NG CHIEN CHIEH 伍健杰
90 NGAN EE LOOI 颜依蕾
91 NGEOW KUN SIN 饶坤新
92 NGOO KEE KUEN 吴啓强
93 NGU ALEK 吴培村
94 NOOI KUANG KING 魏观欽
95 ONG AH LIEK 王亚烈
96 ONG JIUNN PYNG 王俊平
97 ONG JOO SEANG 翁裕成
98 ONG KIM SENG 王金陞
99 ONG MEE LIN 王美玲
100 OOI CHOO KIAN 黄祖建
101 OOI CHOO PING 黄祖平
102 OOI CHOO TECK 黄祖德
103 OOI JING TING 黄金锭
104 OOI KIN HUN 黄金汉
105 OOI LEE SEE 黄丽丝
106 PANG CHIA HUAT 彭际发
107 PANG HIN CHAI 彭兴釵
108 PANG MIIN MIIN 彭敏敏
109 SIA MIAU SENG 谢茂新
110 SIA TEN HOCK 谢添福
111 SIAU EE SOO 萧如松
112 SIAU KING LING 萧金莲
113 SIAU SING SHENG 萧诗森
114 SIEW SEE HOW 萧世豪
115 SOO TOO HING 苏道绍
116 TAI AH LEK 植亚来
117 TAI SEE AEOU @ TAI HEE KIAU 戴喜娇
118 TAN AH KEAN 陈亚叶
119 TAN HEOCK LING 陈叶玲
120 TAN HUAT LAI 陈冠如
121 TAN KOK PING 陈国宾
122 TAN MEE GIOK 陈美玉
123 TAN SING TEK 陈新德
124 TANG CHONG KEE 陈尊嶺
125 TANG TAI KEONG 郑代强
126 TEE YEW NENG 陈友年
127 TEE YU KING 陈友坚
128 TEH CHIN CHAI 郑振财
129 TEH HENG YAP 戴贤业
130 TENG MOI DEH 陈伟俤
131 TEOH AH HOE 赵亚和
132 TEOH LAY HOON 张丽芬
133 TEONG LAI LENG 张丽莲
134 TEOW CHAU KEE 张照麒
135 THEN KWAI FUA 邓桂花
136 TING CHENG HIEN 陈逞贤
137 TING CHOON ING 陈春英
138 TING CHUN TOO 陈春桃
139 TING POI CHEW 陈培秋
140 TING SONG HUA 陈孙花
141 TING SONG UWN 陈孙文
142 TING TECK CHONG 陈德松
143 TING TIN YING 陈奕溥
144 TIONG SOO LEE 张雪莉
145 TOU LIENG FOONG 涂联芳
146 WAH TEE PIN 华世金
147 WONG AH KIEW 黄海驹
148 WONG CHEE LENG 黄水霖
149 WONG CHIN MOOI 黄清梅
150 WONG CHOK ING 黄淑英
151 WONG CHONG KING 黄宗庆
152 WONG CHONG SANG 黄宗双
153 WONG CHOO KWEE 黄祖贵
154 WONG CHOO LING 黄祖林
155 WONG FONG TING 黄凤婷
156 WONG FOON NGOK 黄凤娥
157 WONG HUA ING 黄华英
158 WONG KAH SWEE @ CHENG KAH SWEE 王家瑞
159 WONG KONG LING 黄根霖
160 WONG NGUK HIONG 黄玉香
161 WONG OOI LING 黄伟霖
162 WONG PAK WING 黄北荣
163 WONG SEEW ING 黄瑞英
164 WONG SIEW HIONG 黄瑞香
165 WONG SONG EONG 张尚养
166 WONG SOO KIM 王淑琼
167 WONG SOO MOOI 黄素梅
168 WONG TAI KONG 黄大光
169 YAP CHENG LEONG @ YEAP CHING LEONG 叶清龙
170 YEAK SIEW JONG 叶绍忠
171 YEAP CHON NGOH 叶宗源
172 YEAP PIN HOOK 叶炳福
173 YEAP PING KEONG 叶炳强
174 YEK CHOK HOCK 叶祚福
175 YEK HUI LOO 叶慧茹
176 YEK TONG KOK 叶东国
177 YEONG LAI TENG 杨丽婷
178 YEONG OI LENG 杨秀玲
179 YONG CHOO MOY 杨祖梅
180 YONG GUANG SHIONG 余光雄
181 YONG LEE KING 杨礼金
182 YOO SEW CHONG 杨瑞昌
183 YU CHING SING 余清祥
184 YU CHING THONG 余深东
185 YU YONG TONG 余养堂

Back to Top

AJ LUMUT

No Name 中文名
1 AW MOON TIAN 胡文湉
2 BEH AH BAB 马国镇
3 BEH AKAI 马元斐
4 BEH CHIN KEONG 马振强
5 BEH LEK KIA 马利凯
6 BEH SOO EE 马素依
7 CHAM BOON LIANG 田文良
8 CHAN SOO CHAN 陈素珍
9 CHAN TAT CHIN 曾德珍
10 CHANG YOKE MUN 陈毓汶
11 CHEAH BEE KHENG 谢美珍
12 CHEE LEE YEN 纪力炎
13 CHEN CHAI YIN 陈彩云
14 CHENG AI SING 郑爱青
15 CHENG MEE KING 曾维金
16 CHEW TEOW LEN 周秀莲
17 CHI SIEW ENG 徐秀英
18 CHIA KAY HOCK 谢家福
19 CHIENG LEE CHONG 詹礼春
20 CHIENG NGEE KING 詹義金
21 CHIN BOON CHON 陈文俊
22 CHIN BOON HOOK 陈文福
23 CHIN CHIN SANG 陈政升
24 CHIN LEY HOO 詹礼和
25 CHIN WAI CHING 陈慧贞
26 CHING CHIK NGOOI 曾六妹
27 CHING CHOON CHUI @ CHANG CHONG CHU 曾昌书
28 CHONG AH HWA 庄亚华
29 CHOO HANG KHONG 朱汉光
30 CHOO MEE ING 朱美英
31 CHOW LAN KWAI 周兰桂
32 CHU SOON YEW
33 CHUA HONG PIN 蔡奉平
34 CHUNG SIEW HIONG 田秀香
35 DANG NG CHAI 郑凤釵
36 DANG TING SOONG 郑天祥
37 DANG YUEH ING 郑月英
38 DAVID WONG ING KOK 黄仁国
39 DIEW SEN PENG 趙善平
40 DING CHONG CHOW 陈崇凑
41 DING CHONG ING 陈春英
42 DING EN ENG 陈容燕
43 DING HOCK LIONG 陈学良
44 DING HUA CHAW 陈华珠
45 DING HUA LANG 陈花兰
46 DING KIM AI 陈金爱
47 DING KING PENG 陈金萍
48 DING SHU GUAN @ DING SU NAUONG 陈思元
49 DING SIEW CHEE 陈修志
50 DING YOE SING 陈裕胜
51 DIONG CHANG ENG 张肇容
52 DIONG KING DIONG 张金长
53 DIONG MING HUAT 张茗发
54 DIONG SEM PEE 张成呸
55 DOON SOOI CHENG 董仕清
56 DOONG NENG OON 董能文
57 EIK MEE HOONG 叶美凤
58 EOW YEW CHEE 俞友志
59 EU NGIOK HOCK 俞玉福
60 FOO SEE LAN 胡瑞兰
61 FOO SIEW SIAN 胡水仙
62 FOO TENG SONG 傅天宋
63 FOO YOON LING 傅云玲
64 FU SUI SEONG @ HOO HEA HIONG 胡惠香
65 GOH AH ANG 吴丽英
66 GOH PIAN YEN 吴鹏雁
67 GOH YONG KUAN 吴蓉群
68 GONG CHOK LIONG 江作亮
69 GONG CHOK MOW 江作茂
70 GONG CHOK SENG 江作升
71 GONG KEA ING 江桂英
72 GONG NGE POO 江義宝
73 GONG SIEW LENG
74 GONG TONG SIANG 江传城
75 GUOK YEU HOCK @ KWOK YEW HOCK 郭有福
76 HEN AH TECK 王亚德
77 HENG SENG CHAN 王盛展
78 HENG SENG HOOI 王盛辉
79 HENG SENG JIN 王盛进
80 HENG SENG YONG 王盛荣
81 HING HUA CHIH 王华清
82 HO AH SING 何雅胜
83 HO LENG SIN @ HO KHENG SIM 何庆心
84 HONG AH MING 方亚明
85 HONG KOR KUONG 洪可光
86 HONG KOW MEE 洪可美
87 HONG LIANG TING @ HONG LANG TING 冯蘭金
88 HONG NGOK ENG 方月英
89 HOO CHEONG CHUNG 胡昌忠
90 HOON KOH KING 洪可庚
91 HOR KONG CHYE 何光彩
92 HOR WENG FATT 何荣发
93 KEE CHONG CHAI 纪淮才
94 KHOO CHENG NEE 邱清妮
95 KHOO FONG SEW 邱房秀
96 KHOO SIA LAI 邱城莱
97 KOH POH TIN @ KOH POH CHEN 郭宝珍
98 KOH SWEE LIAN 高瑞莲
99 KOH YU ANG 郭有安
100 KOK LONG HUAT 郭隆发
101 KON CHEI ENG 江翠英
102 KONG AI LIN 江爱玲
103 KONG CHO HA 江作汉
104 KONG CHO HENG 江作炘
105 KONG CHOK KING 江作钦
106 KONG CHOK NGIE 江作义
107 KONG CHOKE KEE 江作基
108 KONG CHOKE LEI 江作利
109 KONG CHOKE NYET 江作业
110 KONG CHOKE SHU 江作师
111 KONG CHOP SENG 江作盛
112 KONG DING SENG 江定胜
113 KONG KHOP JOO 江作用
114 KONG KHOP SONG 江作光
115 KONG LEN SHING 江联雄
116 KONG LEN WEI 江联伟
117 KONG LEN WIN
118 KONG LIAN SENG 江联森
119 KONG MEE LIN 江美玲
120 KONG MEE YUEN 江美筠
121 KONG NGOK CHOO 江玉珠
122 KONG YOK PING 江玉萍
123 LA HOON HANG 蓝鸿汉
124 LAI JUN WAH @LAI JUN LIM 赖俊霖
125 LAU AH HWA 刘亚花
126 LAU HONG HUA 刘风花
127 LAU KIN CHEN 刘彩清
128 LAU MOOI LOI 刘美蕾
129 LAU NGEE HOE 刘宜和
130 LAU NGEE SEONG 刘宜祥
131 LAU POO ENG 刘宝英
132 LAW HOCK LEE 廖福利
133 LEAN YIK SEE 连玉丝
134 LEE CHEE HIN 李祖兴
135 LEE CHENG ENG 李灯山
136 LEE CHING 李怡铮
137 LEE CHIOK NGUK 李翠玉
138 LEE HAN BOON 李汉文
139 LEE HEA CHOO 李惠珠
140 LEE HO FATT 李和发
141 LEE HONG EW 李芳柔
142 LEE LAI YOONG 李俐蓉
143 LEE MING SOON 李明顺
144 LEE MING TUNG 李明忠
145 LEE NGIOK ING 李玉英
146 LEE PENG SOOI 李鹏瑞
147 LEE SIAN HEA 李秀慧
148 LEE SIAN HOR 李善豪
149 LEE SIAN WOONG 李善文
150 LEE SOOT LAN 李雪兰
151 LEE YU TIONG 李友忠
152 LIEW SONG PING 廖祥评
153 LIM BEE LIAN 林美兰
154 LIM HONG SWAN 林凤碹
155 LIN CHONG CHEAN 林崇情
156 LIN CHONG WAT 林荣月
157 LING AH HAU 林亚和
158 LING ENG SEW 林仁仕
159 LING HAU LEE 林孝利
160 LING HUA ENG 林华容
161 LING IU KING 林秋强
162 LING KEE HONG 林贵芳
163 LING LONG CHEONG 林良蒋
164 LING LONG CHOON 林良钟
165 LING LONG POW 林良豹
166 LING MEE LIN 林美玲
167 LING NGUK HUI 林钰荟
168 LING SEW HONG 林秀风
169 LING SEW WOK 林秀月
170 LING SIEW KIM 林秀琴
171 LING SIEW MING 林秀敏
172 LING TAO HOON 林道芳
173 LING TING HUONG 林珍芳
174 LING YOKE HOOK 林友福
175 LING YOKE HUA 林若华
176 LO SWEE PENG 卢瑞屏
177 LOI CHEW KWAI 雷清贵
178 LONG LAN KONG 罗源祥
179 LOO DONG JENG 吕忠正
180 LOO JACK SEEK 吕天顺
181 LOO NG MING @ LOO MING CHEONG 卢民强
182 LOO NGEN JIN 卢银英
183 LOY DAIK CHAI 雷德财
184 MAK PAK CHEIN 麦佰清
185 MAR LIAN ENG 马莲英
186 MAR YAW HEA 马耀惠
187 MICHELLE KONG 江美丝
188 NG BEE YAN 黄美燕
189 NG KIM BEAN 黄锦绵
190 NG PHEK EE 黄碧燕
191 NG SOU YA 黄绪夏
192 NGO KE LON 吴起龍
193 NGO KEE ONG 吴啟文
194 NGO KEE SIANG 吴啓祥
195 NGO KIA JONG 吴启存
196 NGOH KONG LING 岳光霖
197 NGOI KUAN HOCK 魏光福
198 NGOO SOO SING 吴素星
199 NGOO TECK KEONG 吴德强
200 NGU MOH LA @ NGO MOK LAN 吴木兰
201 NGU SEA TION 吴世忠
202 ONG CHIN CHEE @ WONG CHIN SENG 黄正成
203 ONG GUAN ENG 王银英
204 ONG HONG ENG 王风英
205 ONG MIEE LANG 王美兰
206 ONG PUNG SUM @ ONG PHANG CHIN 翁方钧
207 ONG SWEE LIN 翁美丽
208 OO SWEE LING 余瑞麟
209 OOI AH KAI 黄亚开
210 OOI HAI IM 黄海音
211 PAN CHOI SING 潘自升
212 PAN CHON LAI 潘作礼
213 PANG CHU CHAI 潘自在
214 PANG CHUI HUA 潘自华
215 PANG KEE CHEONG 潘桂泉
216 PANG LIONG SOON 彭良祥
217 PHO NYE SENG 傅义信
218 POH SENG HOCK 傅信福
219 POO SENG HWEE 傅贤慧
220 PUNG MANG SIONG 彭满祥
221 ROSALIND TAN SAI HONG 陈赛凤
222 SAW HAI LAM 徐海兰
223 SAW LEE YEU 苏丽幼
224 SAW LIP PAUNG 苏立邦
225 SEAH TOONG CHOON 施敦昌
226 SEET HONG SUAN 薜凤鉆
227 SEH LEE KUANG 施利光
228 SENG ENG SOON 沈永顺
229 SHIU KEE JOO 许其裕
230 SIN AH KUAN 冼翠群
231 SOO YOON CHIN 苏元进
232 SU SEIN THONG 徐祥传
233 TAN AH MOOI 陈亚妹
234 TAN AI HOCK 陈爱福
235 TAN AMY BOON 陈开雯
236 TAN AUN NI 陈安妮
237 TAN BU LANG 陈宝兰
238 TAN CHEE DIONG 陈子忠
239 TAN CHEW KIM 陈秋琴
240 TAN CHING HUAT 陈清发
241 TAN HENG ONG 陈兴旺
242 TAN LENG HOO 陈联和
243 TAN POO NGEK 郑宝英
244 TAN SOAK HUANG 陈淑芳
245 TAN SWEE TENG 陈锐廷
246 TAN YEE PEI 陈奕蓓
247 TAN YU MEE 郑有嵄
248 TANG SOO DING 郑素贞
249 TEH PENG KHOO 郑鹏举
250 TENG KEEK SOONG 陈泽顺
251 TEONG CHOO YOONG 张珠容
252 THAM SWEE KWAN 谭瑞群
253 TIANG NGUONG YEW 程元佑
254 TIEW HOI HING 张惠麟
255 TING CHIH NGO 陈清娥
256 TING HON JYM 陈方锦
257 TING HONG JYE 陈方杰
258 TING KONG SING 陈光星
259 TING KWONG CHAI 陈光财
260 TING KWONG MING 陈光明
261 TING LIAN CHANG 陈联灿
262 TING SEE CHO 陈时栋
263 TING SENG SEONG 陈生松
264 TING SEW KING 陈瑞钦
265 TING TAI FOOK 陈大富
266 TINYEO GEK KEYO 张玉销
267 TIONG GUO SIANG 张国祥
268 TIONG HEE LANG 张惠兰
269 TIONG KEE WONG 张希旺
270 TIONG MEE LING 张美玲
271 TIONG YOU YEN 张友燕
272 TOH SEW HUAT 卓秀发
273 TOONG NENG TOIK 董能德
274 TOONG SECK HOUNG 董淑芳
275 TOONG SECK LANG 董淑兰
276 TOONG SECK NGUK 董淑玉
277 TOONG SU GIEK 董仕杰
278 TUNG KWANG YII 董冠羽
279 TYE YE KOAY 戴义葵
280 WANG TING KEONG 阮忠强
281 WANG TING SING 阮忠新
282 WANG TIONG HOOI 阮忠辉
283 WONG CHEW PENG @ ONG CHEW PHENG 王秋萍
284 WONG CHU KWONG 王祖光
285 WONG GIE ING 王桂荣
286 WONG GIE YONG 王桂勇
287 WONG KEE HONG 黄其凤
288 WONG KIM CHAI 黄春华
289 WONG KOK YIN 黄国荣
290 WONG KONG FATT 黄光发
291 WONG LEE HONG 王丽凤
292 WONG YON TIAM 黄永添
293 YAP LAI HOE 叶丽荷
294 YAP SEOW BEE 叶秀美
295 YAP SOI CHIN 叶淑清
296 YAP THIAM SIONG 叶添祥
297 YEAP CHIE ING 叶枝英
298 YEOH NGUK HIONG 杨玉香
299 YEOH WOON KIAN 杨允健
300 YONG KON FATT 杨观发
301 YONG KUN HING 杨光兴
302 YONG MEE ING 杨美英
303 YU CHOO LING 余祖莲
304 YU KANG CHAN 余根东
305 YU KEE SING 余其善
306 YU NEE PENG 游礼平
307 YU SOOI LENG @ YU SOOI LEONG 余瑞振

Back to Top

AK IPOH BARAT

No Name 中文名
1 A KAU TANG @ TAN SAIK KIM 陈锡金
2 AH KAM @ THONG AH KAM 唐亚金
3 ANG CHOON YAP 洪俊业
4 ANG EU HOCK 洪友福
5 ANG KIHAM KEWI 洪添贵
6 AU YOONG FOONG 区润红
7 BOEY YEE MUN 梅绮雯
8 BOON CHUAN LONG 文傳良
9 CHAN BAN BEE 陈万美
10 CHAN BAN HIN 陈万兴
11 CHAN CHAI SIME 陈彩婵
12 CHAN CHEE LUP 陈知立
13 CHAN CHIAN LEONG 陈振良
14 CHAN KIM CHUN 曾金铨
15 CHAN KOK KEE 陈国基
16 CHAN MEE YOKE 陈美玉
17 CHAN MUN CHUAN 陈万全
18 CHAN POH CHAN 曾宝真
19 CHAN WENG KONG 陈永刚
20 CHAN WENG TECK 陈永德
21 CHANG CHYE 曾财
22 CHANG KOK AUN 曾国安
23 CHANG SEONG WIN 曾祥荣
24 CHARM AH YEW 覃亚发
25 CHARM THIM FATT 覃添发
26 CHEAH BAN FOO 谢万富
27 CHEAH KAM FOOK 谢金福
28 CHEAH LAI CHUN 谢荔晶
29 CHEAH SWEE KEONG 谢瑞强
30 CHEAH SWEE KONG 谢瑞光
31 CHEE CHOY KWAN 朱彩群
32 CHEE SOW CHUN 徐秀珍
33 CHEN LIP CHEONG 曾立昌
34 CHEN THIAN YIN 陈富园
35 CHENG CHAN LUN 钟正伦
36 CHENG GET CHEW 莊玉珠
37 CHENG LAI KHUEN 曾丽娟
38 CHENG WEI YEE 钟伟义
39 CHENG YOKE CHENG 郑玉晶
40 CHEONG CHAT MOOI 张节妹
41 CHEONG KOK SIN 张国星
42 CHEONG KUAN YENG 张群英
43 CHEONG MEE LIN 张美玲
44 CHEONG PEK LAI 张碧丽
45 CHEONG YOKE YING 张玉英
46 CHEW ENG KUEN 周永娟
47 CHI SIN CHIN 徐兴正
48 CHIAN HOCK SHYAN 田富贤
49 CHIN CHING KHOON 陈振坤
50 CHIN LAI LENG 陈丽玲
51 CHIN LEE MENG 陈利明
52 CHIN MUN KIEW 陈满娇
53 CHIN SIEW KUEN 陈秀琼
54 CHIN SIN JUNG 陈新穎
55 CHIN SIN YOONG 陈新荣
56 CHIN WAI KAI 曾维祺
57 CHIN YIN HENG 陈永兴
58 CHIN YOKE CHOO 陈玉珠
59 CHOH KAM HENG 曹钟兴
60 CHONG KIM WAH 张健华
61 CHONG LEE FONG 张丽芳
62 CHONG SAM SOOI 张山水
63 CHOO KAM KAU 朱锦球
64 CHOO KEAN SENG 朱健成
65 CHOO SIEW LI 朱秀丽
66 CHOO WENG HON 曹永漢
67 CHOOI YIEW KHEONG 徐兆强
68 CHOONG CHEE HIN 钟志兴
69 CHOONG CHEE JUANG 钟志壮
70 CHOONG CHEE KONG 张志光
71 CHOONG THIAM FOO 钟添富
72 CHOONG WEN ZHANG 钟汶嶂
73 CHOW HO CHOY 曹好彩
74 CHOW LIN CHOY 曹连彩
75 CHOW YOKE CHOY 曹玉彩
76 CHOY KAM 蔡金
77 CHOY YOKE CHUN 蔡依真
78 CHUAH SUAT HONG 蔡雪芳
79 EING CHEE TONG 殷志同
80 FONG SAU MUN 冯秀敏
81 FOO CHEE WAI 胡祖伟
82 FOO CHOONG LIN 胡仲林
83 FOO LIM GET 胡林杰
84 FOONG AH FONG 方展鹏
85 FOONG GEE KIN 冯志坚
86 FOONG MUN WAI 冯文伟
87 FOONG SAM MOOI 冯三妹
88 FUNG CHENG YEE 封静仪
89 GIRLEE LAI KAH MING 黎嘉敏
90 GOH KAM YING 吴金英
91 HEAN MEOW YOON 辛淼云
92 HIN THIAM FATT 邱添发
93 HO CHEONG SING 何掌醒
94 HO KA KEONG 何家强
95 HO WAI MUN 何伟民
96 HO WAI YU 何慧瑶
97 HOE KOK MUN 贺国文
98 KAM HOONG SOIL 甘宏财
99 KENG BOON SEONG 龚汶翔
100 KHONG CHOON OON 邝崇安
101 KHOO BENG HWA @ FLORA KHOO 邱明华
102 KHOO BU LEONG 邱武隆
103 KHOO KAY SIN 邱继新
104 KHOR PENG KANG 许炳江
105 KOK YEE WAH 郭仪华
106 KOK YOON MOOI 郭润妹
107 KONG KAM SWEE 江金水
108 LAI CHOY KAM 赖彩晶
109 LAI HUN LEAN 赖汉龙
110 LAI YOKE CHENG 黎玉清
111 LAM KAM YOON 林锦源
112 LAM KEEN KEE 林建淇
113 LAM QUEK KEONG 蓝国强
114 LAM WING HOH 林永豪
115 LAM YIT MAN 林日明
116 LAU AH KOW @ LIEW CHING FEE 刘清辉
117 LAU JIA YAO 刘家曜
118 LAU KWAI YING 刘桂英
119 LAU MEE YEE 刘美仪
120 LAU SANG 刘生
121 LAU SOON KAW 刘顺球
122 LAW KANG HING 刘江興
123 LAW KWOK KWONG 罗国光
124 LAW SUI SANG 刘瑞生
125 LEE CHEE KEEN 李志愿
126 LEE CHENG LIN 李振林
127 LEE CHUN KHUAN 李振权
128 LEE ENG CHOY 吕源财
129 LEE HEN MUN 李玄文
130 LEE HENG SUNG 李玄生
131 LEE KOK HONG 李国鸿
132 LEE LAA BONG 李丽明
133 LEE LAI FAN 李丽芬
134 LEE LAI LING 李丽玲
135 LEE LYE HENG 李来键
136 LEE MENG 李明
137 LEE MOOY CHYE 李姝仔
138 LEE SEN MOI 李细妹
139 LEE SOW CHUN 黎秀珍
140 LEE SWEE LIONG 李瑞龙
141 LEE WAI FUN 李惠芬
142 LEE YOKE SIM 李玉婵
143 LEE YOOK TIN 李玉田
144 LEI CHIN SEONG 黎振双
145 LEONG AH HOOK 梁亚福
146 LEONG CHEE KEONG 梁智强
147 LEONG CHEE YEN 梁智仁
148 LEONG KENG ASIA 梁景洲
149 LEONG PEI HEE 梁培熙
150 LEONG POH LING 梁宝玲
151 LEONG SAU FEE 梁兆辉
152 LEONG SOOK FUN 梁淑芬
153 LEONG SUEH YEN 梁雪燕
154 LEONG SWEE FONG 梁瑞芳
155 LEONG WEE CHIANG 梁维鏘
156 LEONG YOON LIN 梁润玲
157 LIEW AH KHENG 刘亚琼
158 LIEW DAU KIEN 刘道杈
159 LIEW HAN SEONG 刘汉祥
160 LIEW KAU @ LIEW TOW KAN 刘道柬
161 LIEW MEI YOKE 刘美玉
162 LIEW SEE FAN 刘思凡
163 LIEW SOW KIEW 刘绍球
164 LIEW YIK FONG 刘益丰
165 LIEW YOKE HUN 刘玉娴
166 LIEW YOON CHEW 刘润洲
167 LIEW YOONG FOOK 刘荣福
168 LIM AH BAH 林阿峇
169 LIM BEE KIM 林美金
170 LIM FEE PING 林晖冰
171 LIM HUEY SHAN 林慧贤
172 LIM JEW KEEM 林猷锦
173 LIM KAM ISHONG 林金重
174 LIM KAY YU 林桂友
175 LIM KIM KING 林金庆
176 LIM SEE EU 林时雨
177 LIM SOON CHUAN 林顺泉
178 LIM SOON SENG 林顺成
179 LIM YEW KOH 林耀国
180 LING KOK WOOI 林国威
181 LO TUCK FOO 卢德富
182 LOH KWAI KHUEN 罗慧娟
183 LOH LEONG CHOY 罗良才
184 LOKE SIT FONG 陆锡芳
185 LONG AH YONG @ LEONG CHIEW YING 龙秋莹
186 LOO BOON KONG 卢文光
187 LOO LAI KIN 罗丽娟
188 LOO LIONG YEE 吕亮毅
189 LOO WENG KEONG 卢永强
190 LOOI KOK WAH 呂国华
191 LOONG CHOH PIN 龙翠屏
192 LOW ENG LIAN @ LOW AH NOI 刘音莲
193 LOW GUO NAN 刘国南
194 LOW KAW THONG 刘锦棠
195 LOW SEAK CHEONG 罗初强
196 LOW SOON PENG 罗顺平
197 LOW TEE KUANG 罗智光
198 LUA KUN ENG 赖群英
199 LUM SAI YUEN 林世贤
200 LUM YOW CHOY 林有财
201 MAH MEE LEAN 马美莲
202 MAH YIN TECK 马贤德
203 MAK SHWU CHEN 麦淑琛
204 NEOH SWE CHEONG 梁子從
205 NG AH PING 黄亚发
206 NG BENG TECK 黄炳德
207 NG BOK HUAT 黄木发
208 NG CHAN NGAN 吴赞年
209 NG CHIN KUAN 吴静君
210 NG CHIN SUN 吴青山
211 NG ENG CHEW 黄永洲
212 NG ENG KEONG 吴永强
213 NG FONG KING 伍凤琼
214 NG GING YEE 黄银燕
215 NG HON KEONG 吴润强
216 NG HOOK 吴合
217 NG KEE CHI 吴基智
218 NG KEONG LONG 吴强隆
219 NG KIM CHOON 吴金聪
220 NG MEE CHOO 王美珠
221 NG MENG KEAT 黄明杰
222 NG NAI SING 吴乃星
223 NG SIEW GUAN 黄秀娟
224 NG SIEW HONG 黄秀凤
225 NG SIEW WOH 吴兆和
226 NG SIN CHO 黄盛祖
227 NG SO MOI 伍素梅
228 NG SOH KENG 伍秀琼
229 NG SOOK YUEN 吴淑圆
230 NG YEW CHO 黄耀祖
231 NG YOK KOOI 黄玉贵
232 NG YOON CHOY 吴润才
233 OH AH SIM 胡慧心
234 OH CHEW SING 胡秋星
235 OH GEOK SUN 胡玉珊
236 ONG CHOO GUAN 王祖源
237 ONG CHOY FONG 王财方
238 ONG EE GAIK 王如玉
239 ONG GHEE CHOOI 王义水
240 ONG HON GUAN 王汉源
241 ONG JOON SENG 王運勝
242 ONG SENG MING 王先敏
243 ONG SUM KHEONG 王森强
244 OOI POH LIM 黄保霖
245 PAN KONG YAM 潘广炎
246 PANG YEE MOOI 彭亿妹
247 PHANG AW SIN 彭凯成
248 PHANG CHEE KEONG 彭志强
249 PHOON CHEE HOE 潘志豪
250 PHOON CHEE WAI 潘志伟
251 PHOON MEE YOCK 盤美玉
252 PHOONG KAM SENG 冯竞陞
253 PHOONG KIM FAH 冯锦华
254 PHOONG KOK HAU 冯国豪
255 PHOONG KOK WING 冯国荣
256 PHOONG SEUK WAI 冯淑玮
257 PHOONG SEUK YEN 冯淑熒
258 POI POH CHIN 贝宝瑧
259 PONG CHAK HONG 冯志雄
260 POON KIM CHOON 潘锦全
261 POON LIANG CHEN 盤亮瑜
262 POON MEE FUNG 盘美帆
263 POON YAN CHENG 盘彦呈
264 SENG KAM KONG 冼锦光
265 SENG WHY FONG 冼伟坊
266 SIN FOOK MING 冼福明
267 SIN TWO KAM 冼土金
268 SINN FUH MING 辛富明
269 SOO FOO CHOON 苏福全
270 SOO LOY THYE 苏嘉敏
271 SOO YEAT HAW 苏裕豪
272 SOON SUI LIM 孙瑞麟
273 SOONG WAI CHIEW 宋伟剑
274 SOW MOOI HIANG 苏赛爱
275 TAI KOK WEI 戴国威
276 TAM AH HA 譚锦泉
277 TAN AY CHYI 陈艾琪
278 TAN BAK CHOO 陈木书
279 TAN BAK YONG 陈木容
280 TAN BU SEONG 陈武松
281 TAN CHEE KEAN 陈志健
282 TAN CHENG LEE 陈正利
283 TAN CHIN MENG 陈进明
284 TAN CHOOI SENG 陈水成
285 TAN FOOI LENG 陈姵伶
286 TAN HEOK MOI 陈叶梅
287 TAN KIN WAI 陈健伟
288 TAN KOK MENG 陈国明
289 TAN LEE KEAN 陈莉娟
290 TAN LIH HERNG 陈立恒
291 TAN SIONG HENG 陈菘兴
292 TAN SIONG HOONG 陈雄鸿
293 TAN SOOK HUA 陈淑华
294 TAN SOON HEN 陈顺兴
295 TAN SWEE KONG 陈瑞光
296 TAN TIAN GUAN 陈镇源
297 TAN WENG HUAT 陈榕发
298 TANG HEE 邓喜
299 TANG TIANG KHIENG 陈展强
300 TEE CHONG ENG 郑宗益
301 TEE GUAT HAH 郑月霞
302 TEH NYUK LING 郑玉玲
303 TEH SWEE SENG 趙瑞成
304 TEOH BEE KAR 张美嘉
305 TEOH CHIN WAH 张振华
306 TEOH ENG KEONG 张永强
307 TEOH KUAN LIN 张观霖
308 THAM KENG SING 谭建诚
309 THAM WENG KONG 谭永光
310 THOW NYUK LAN 涂玉兰
311 THYE SWEE SENG 戴瑞成
312 TOI SIN YOONG 段兴勇
313 TONG KAI LING 邓启玲
314 TONG LOOK 唐六
315 TOO LIT SOONG 杜立顺
316 TOON KOOA FOOK 段举福
317 TOON KOOA YOON 段举源
318 TOON KOOI HOON 段举鸿
319 TOON LAI FUN 段丽芬
320 TOON YEW POOI 段耀培
321 WAN KOK WAH 尹国华
322 WAN PAK CHEONG 尹伯昌
323 WONG CHEE KHOUN 黄志權
324 WONG FOO LIN 黄火莲
325 WONG KAI KEAT 黄启杰
326 WONG KOK HOONG 黄国雄
327 WONG KUM FONG 黄金凤
328 WONG KWE TAI 黄桂娣
329 WONG KWOK KHEONG 黄国强
330 WONG LIAW MING 黄廖明
331 WONG LIEW TECK 黄廖德
332 WONG LIONG @ WONG HEE LEONG 黄喜良
333 WONG SUN WAH 黄新华
334 WONG TET CHYE 黄德财
335 WONG YING KIT 黄英杰
336 WONG YORK MUNG 黄奕銘
337 WOO LYE SIONG 胡丽嫦
338 YAN CHEE KUAN 殷志坤
339 YAN KAYE WAH 殷贵华
340 YAN LYE MEI 殷丽睸
341 YAP HONG CHUN 叶漢泉
342 YAP LIAN TECK 叶联德
343 YAP SENG HAN 叶成汉
344 YAP WOON SEE 叶文思
345 YEAP TEK MENG 叶德明
346 YEE SIVAN 余世民
347 YEONG SHIN YEW 杨先有
348 YEP WEI HOO 叶伟豪
349 YIK PHOOI HONG 易沛鸿
350 YIP HAR @ YEAP FOOK YEAN 叶福源
351 YIP SHAW YONG 叶秀蓉
352 YIP YEE TING 叶易丁
353 YONG CHIN KUEN 杨政权
354 YONG KOW SING 杨高成
355 YONG NGAU 熊国祥

Back to Top

AL IPOH TIMOR

No Name 中文名
1 ANG BUN HING 洪文兴
2 ANG HENG HUAT
3 ANG HUAT 洪发
4 ANG TUCK CHOY 黄德财
5 AU CHOON TENG 欧春婷
6 AU KAM THIM 欧锦添
7 AU MEE LIN 區美玲
8 BOON KIA NING 文家年
9 CHAI CHONG FAH 蔡忠华
10 CHAI CHOR WAI
11 CHAI CHUN HUI
12 CHAI CHUN YOONG 蔡俊荣
13 CHAI PET YEN
14 CHAN CHON SHIN 陈春成
15 CHAN CHON YONG 陈春荣
16 CHAN KIM FOOK @ CHAN AH SAN
17 CHAN KOK HOONG 陈国鸿
18 CHAN KOK THYE 陈国泰
19 CHAN KOK YONG 陈国荣
20 CHAN KUM HOONG 陈锦洪
21 CHAN MUN HENG 曾源兴
22 CHAN PNEE THOW 曾卑头
23 CHAN SEN LI 陈燕丽
24 CHAN WENG HOONG 陈泳菘
25 CHAN WENG KAI 陈永佳
26 CHAN WENG KHUAN 陈詠坤
27 CHAN YEE MOOI @ CHIN YOKE HEONG 陈仪梅
28 CHAN YEW MING
29 CHAN YOKE HAR 陈煜恒
30 CHAN YOON KEEN
31 CHANG TAT GUAN 郑达源
32 CHANG YIN MEI 郑燕美
33 CHEAH CHAN 谢珍
34 CHEAH CHIN SIONG 谢祯祥
35 CHEAH CHOOI NYOK 谢翠玉
36 CHEAH KEOW MOOI 谢九妹
37 CHEAH KIN FONG 谢庆芳
38 CHEAH YOKE HAR 谢玉霞
39 CHEAH YOKE KIEW 谢玉娇
40 CHEAH YOKE LAN 谢玉兰
41 CHEANG HENG TOON 郑馨俊
42 CHEANG JIN ZHEN 郑展政
43 CHEANG KOK KUN 郑国权
44 CHEE TECK NING 朱德明
45 CHEN YOON LOY 曾运来
46 CHENG HONG KONG 郑鸿光
47 CHENG SOW THENG 莊素琴
48 CHENG YOONG KIT 郑湧傑
49 CHENG YUE MENG 郑耀明
50 CHEONG CHE HONG 张志雄
51 CHEONG JEN CHYI 张贞棋
52 CHEONG POH CHEE 张宝池
53 CHEW JUNN WENG 赵竟荣
54 CHEW JUNN YONG 赵竟扬
55 CHEW LAI LIENG 赵梨玲
56 CHEW WAI KHOON 赵伟权
57 CHEW WAI MUN 赵伟民
58 CHIN CHAW SOON 曾昭顺
59 CHIN CHONG YAN 陈俊仁
60 CHIN CHOON YAU 陈春耀
61 CHIN FONG LAN 陈凤兰
62 CHIN FOO CHEONG 陈富昌
63 CHIN KIN THONG 陈景东
64 CHIN OOI LIN 曾爱连
65 CHOI WEI HOONG 徐伟鸿
66 CHONG AH KIAW @ CHONG CHOON MIN 张春明
67 CHONG AH NOOI 莊亚女
68 CHONG BOON YOKE 张文玉
69 CHONG CHIN @ CHEONG KUAN CHIN 张清
70 CHONG CHOON YOONG 张俊勇
71 CHONG FOONG MOOI 郑红梅
72 CHONG NGAT THONG 张伟光
73 CHONG YEEN FOO 张荣富
74 CHONG YOKE LENG 张玉玲
75 CHONG YOOK KOW 郑玉苟
76 CHONG YOU FANG 钟维芬
77 CHOO KWONG FOONG 朱广锋
78 CHOOI YIK WAH 崔玉华
79 CHOONG CHEE WAI 钟志伟
80 CHOONG CHOON LENG 钟聪琳
81 CHOONG KAM CHOY 锺金财
82 CHOONG KWAN YING 钟群英
83 CHOONG MOI SOO 钟梅寿
84 CHOONG MOI SOON 钟枚顺
85 CHOONG MUI CHUEN 钟枚銓
86 CHOONG POI WUN 钟佩雯
87 CHOONG SHIN KIT 钟燊吉
88 CHOONG WAI TUCK 钟伟德
89 CHOW KOK HOO 周国豪
90 CHOW KONG SAN
91 CHOW YOONG SAN 周勇山
92 CHOW YUEN WAI 周婉慧
93 CHU CHO KOK 徐秋菊
94 CHU KUM FOH 朱锦和
95 CHUA KIAN BOON 蔡建文
96 CHUA SOON HUAT 蔡顺发
97 CHUA TEIK WEI 蔡德伟
98 CHUAH KIANG HOOI
99 CHUAH TIN KUNG
100 CHUNG YIN TONG 曾彦棠
101 EWE CHIN HO 尤振和
102 FAN YIN FOONG 潘应鸿
103 FONG FOOK SOON 冯福顺
104 FONG MUN ONN 冯文安
105 FONG WENG ONN 房永安
106 FONG YIT MING 冯月明
107 FOO CHEE BOON 符致文
108 FOO CHIN ANG 胡进宏
109 FOO JHIQI 符芝琪
110 FOO KWAI CHEONG 傅贵昌
111 FOO LEE MIN 符詩敏
112 FOO PHAY YIN 胡培英
113 FOO SAM YION 胡森源
114 FOO SEARK LOONG 符锡龙
115 FOO YEN FUN 符燕君
116 FOONG CHEE CHEONG 冯志祥
117 FOONG CHEE SAN 冯志新
118 FOONG SUI PHENG 冯瑞萍
119 FOONG YIT LING 冯逸玲
120 GAN LILIAN 颜丽玲
121 HO SENG LOONG
122 HO SUET FONG 何雪芳
123 HO SUET YEN 何雪艳
124 HO WAI KING 何伟权
125 HOI SAU MOOI 许秀梅
126 HONG CHEE LIM 方子霖
127 HOR KOW 何沛明
128 HOR SWEE LIN 何瑞莲
129 HUEN WAI WAN 禤伟云
130 KATHLEEN WONG MEI YIN 黄美圆
131 KHONG SIEW LAI 邝秀丽
132 KHOO BOON CHUAN 邱文传
133 KHOR CHENG HOCK 许清福
134 KHOR SOONG CHUA 许松泉
135 KIN CHONG WONG @ KHAN CHONG WONG 简昌旺
136 KOH YOKE HENG 高玉英
137 KONG AI SEONG 江爱松
138 KONG BEE LEE 龚鎂丽
139 KONG SENG FOONG 邝成丰
140 KONG SOU KEET 江秀洁
141 KONG SWEE CHUN 孔秀珍
142 LAI KEAN CHOR 黎健初
143 LAI MEOW TOW 黎妙桃
144 LAI WONG WOON @ HENRY LAI 黎旺文
145 LAI YAT MENG 黎日明
146 LAM AH NOI @ LAM MIEW NGAN 林妙颜
147 LAM KOOI MIN 林贵明
148 LAM SANG 林星
149 LAU HOONG YIN 刘红燕
150 LAU LAI LEAN 刘丽莲
151 LAU MEI YOKE 刘美玉
152 LAU SHEE TAK 刘树德
153 LAU WEI YAN 刘慧思
154 LAU WENG YEAT 刘永贤
155 LAU YEOW HIM 刘文添
156 LAW HONG SAN 刘丰山
157 LAW KOK ONN 罗国安
158 LAW KWAI CHEONG 羅贵长
159 LAW SIEW LENG 刘秀玲
160 LAW SOH HAR 刘素霞
161 LEE CHEE WAI 李智伟
162 LEE CHEW FUN 李秋环
163 LEE CHONG CHING @ LEE CHOONG MENG 李松明
164 LEE HOCK FONG 李学煌
165 LEE HOCK WOON 李学汶
166 LEE HUEY YING 李慧影
167 LEE HUN LUNG 李幸能
168 LEE KWAI LIN 李桂莲
169 LEE LAI CHOO 李丽珠
170 LEE LEAN FUN 李连环
171 LEE MAN @ LEE WAN CHIANG 李文昌
172 LEE MOOI MOOI @ LEE TAH MEI 李妹妹
173 LEE NYIT WONG
174 LEE PHAK KONG 李栢光
175 LEE SHEAH MIN 李晓敏
176 LEE SIN KANG 李成光
177 LEE TECK SENG 李池昇
178 LEE TSUEY YIN
179 LEE TUCK KEONG 李迪強
180 LEE WAI HOONG 李伟鸿
181 LEE WAI YAN 李慧欣
182 LEE WEAI FOONG 李慧凤
183 LEE YEONG WAI 李杨威
184 LEE YEW MOY 李有妹
185 LEE YOOK YEK 李育益
186 LEONG HEE MUN 梁僖文
187 LEONG KAM YOONG 梁金蓉
188 LEONG KOK WAI 梁国伟
189 LEONG MEI MEI 梁美美
190 LEONG WAI KEE 梁伟基
191 LEOW KHENG FONG 廖添芳
192 LEW SIEW PING 刘秀萍
193 LEW WAI SENG 刘伟成
194 LIAU AI SHIA 廖爱惜
195 LIEW CHEW YOONG 刘秋蓉
196 LIEW MENG HING 廖明兴
197 LIEW MOI SIEW 刘梅秀
198 LIEW MUN HON 刘文汉
199 LIEW NGAN YEE 刘银如
200 LIEW SWEE LOON 刘水龙
201 LIEW YEN HON 刘远汉
202 LIEW YIN YIN 刘殷铨
203 LIM CHOOI YOONG 林翠容
204 LIM KHONG HUI 林刚辉
205 LIM KHOON WAH @ SONNY LIM 林群华
206 LIM KIM HONG 林金风
207 LIM KIM SOO
208 LIM LEY NEE 林丽妮
209 LIM SAU HAR 林秀霞
210 LIM SOOI FAH @ LIM HOOI WAH 林水发
211 LIM TOW THONG 林道忠
212 LIM WENG SOON 林永顺
213 LIM YAN YIK
214 LIM YIT LEONG 林日良
215 LIN CHEK MING 凌泽铭
216 LIN MEI KYE 凌美琪
217 LIN TIN TU 凌天杜
218 LIOW POH HENG 廖保兴
219 LIT LAI WAH 列丽华
220 LOH POOI JOO 卢培裕
221 LOI KOK KYAN 雷国权
222 LOK SEK KUAN 陆锡坤
223 LOKE SENG CHEONG 陆成昌
224 LOKE SOW KHUAN 陆秀群
225 LOKE YOKE KIM 陆煜坚
226 LOO KEE 罗坚
227 LOO KOK WAH 卢国华
228 LOO POH CHEE 卢宝珠
229 LOO POH WAN 卢宝云
230 LOO WAI HAR 卢慧霞
231 LOO WAI MENG 卢伟明
232 LOOI ENG CHEONG 雷荣昌
233 LOW HON KEEN 刘汉权
234 LOW ING HO 刘永河
235 LOW SOOI NOOI 刘素蕾
236 LOW WAI SENG 刘伟盛
237 LOW YOON FONG
238 LYE WEI KUAN 黎韦君
239 MAH CHEE FONG 马智方
240 MAN FONG HOO 文凤好
241 MONICA LEE @ LEE NYOK MOY 李玉妹
242 MOO YOKE CHIN 巫玉珍
243 NG BEE BEE @ OOI BEE BEE
244 NG BOON PEW 吴文彪
245 NG CHEE MUN 吴志文
246 NG CHEW LEE 黄秋利
247 NG CHIN YOONG 伍振荣
248 NG CHUEN MUN 吴全敏
249 NG CHUEN WAI 吴全伟
250 NG KAI CHEONG 吴佳倡
251 NG KEONG HUNG 吴光汉
252 NG KOK HOONG 伍国雄
253 NG LIANG HIN 黄良幸
254 NG OOI HONG 吴爱红
255 NG SAU PENG 吴秀萍
256 NG SEE KEN 吴诗勤
257 NG SOK FUN 伍淑芬
258 NG SU LIN 吴秀玲
259 NG SWEE NGAN 吴瑞迎
260 NG SWEE YEE 黄瑞仪
261 NG TUCK CHYUAN 黄德泉
262 NG TUCK GUAN 黄德源
263 NG WEI CHEW 伍伟超
264 NG YEE WAN 吴依婉
265 NG YIT YEN 吴月园
266 NG YOOK PHENG 伍玉萍
267 NGIOM KOK THYE 严国泰
268 NGOH CHIN KIEW 伍振贵
269 NGOI MEI FAH 贝美华
270 ONG KIM BENG 王金明
271 ONG LUCK YIK 王烈泉
272 ONG MEE LEE 王美丽
273 ONG SIEW GIOK 王少玉
274 OOI KAM WAH 黄锦华
275 OOI SUNG MING 黄昌明
276 PAN CHEAN CHANG 潘健章
277 PAN KAM SING 潘军胜
278 PE PENG SHUN 贝炳新
279 PHAN YIN YUEN 潘立源
280 PHANG KOK YEE 彭国仪
281 PHANG SENG YOONG 彭瑞铭
282 PHONG MUN KOCK 冯文旭
283 POOK CHOON NGIAN 卜俊贤
284 POON KWAN SUNG 潘君生
285 ROSALINA MARY OOI POH GAIK 黄宝玉
286 SAIFUL CHAI BIN ABDULLAH 蔡锦辉
287 SAM YET 沈月
288 SENG CHOONG SING 成颂昇
289 SENG LAI HOI CHEE 黎开枝
290 SEOW CHOY HENG 萧财兴
291 SEOW KOK YEE 萧国亿
292 SEOW YEN YU 萧源意
293 SIEW CHOY YIN 萧采燕
294 SIEW KIM FAH 箫锦華
295 SIM JOO CHUAN 沈如泉
296 SONG LAN YIN 宋兰英
297 SOO KWAI SANG 苏贵生
298 SOW SOON BOOI @ SOH CHUN MOOI 苏春梅
299 SOW YENG CHONG 蘇应昌
300 SU ENG HOCK 徐荣福
301 TAI FEE CHEN 戴慧倩
302 TAI KHEI FAI 戴啓辉
303 TAI YAN YAN 戴欣欣
304 TAN AH BEE @ CHEN SIK VOON 陈锡文
305 TAN AI KHENG 陳爱琼
306 TAN CHEE KHEONG 邓志强
307 TAN CHIN SHANG
308 TAN GE TIONG 陈贻忠
309 TAN HE CHUANG 陈禧荃
310 TAN KOK HOE
311 TAN KUAN
312 TAN LEE KOON 陳俐君
313 TAN MEE LAY 陈美丽
314 TAN MEE LENG 陈美玲
315 TAN MEE MEE 陈美美
316 TAN POOI SZE 陈佩思
317 TAN SIEW WAN 陈秀云
318 TAN SOON HENG 陈顺兴
319 TAN THOO TUCK 郑锦德
320 TANG CHEE KHEONG 邓志强
321 TANG WAI LAM 鄧伟霖
322 TANG YOKE KIEW 邓玉娇
323 TEH AH LEK @ TEH PENG KEONG 郑炳强
324 TEH CHEW HEW @ TEH SIEW YEAP 郑琇月
325 TEH LIM SAN 郑林山
326 TEO BEE LING 张媚玲
327 TEOH AH KOW 张培坤
328 TEOH AH NGO 张亚娥
329 TEOH BOI KGEE 张梅琪
330 TEOH BOON LEONG 张文隆
331 TEOH SENG AUN 张新安
332 TEY KE CHIN 郑吉晋
333 THAM WENG KIN 谭永坚
334 THEAN FOOK KHEONG 田福强
335 THIEN HON LEONG 邓汉良
336 THONG FAH CHONG 汤华昌
337 THONG MAY WAH 唐美华
338 THONG MEI CHIN
339 THONG SEE SOON 汤仕顺
340 THONG SEI YIN 汤素英
341 THONG YEOW @ THONG KIM WAH 汤金华
342 THYE SHIAW DLING 坛萧林
343 TONG WAY LOON 董纬麟
344 TONG YIK YEEN
345 TUN YEOK FONG 邓玉凤
346 TUN YOK CHONG 邓玉强
347 TUN YOKE PENG 邓玉平
348 TUN YOKE WAH 邓玉华
349 TUN YOOK KOONG 邓玉光
350 TUNG KOK HOO 邓国豪
351 U MUN YUEN 胡文元
352 VOON LIP THAT 温立达
353 VOON MING LOONG 温铭隆
354 VOON MING SEEN 温铭兴
355 WONG @ WONG SIN TET 黄新德
356 WONG AH KAW 黄汉贵
357 WONG CHENG KHYE 王啟娣
358 WONG CHEONG KONG 黄章港
359 WONG JAN YEW 黄赞耀
360 WONG JIA SENG 王嘉诚
361 WONG KIM YIN 王金英
362 WONG KOK MOON 黄国满
363 WONG KONG LEONG
364 WONG KUM SING 黄金星
365 WONG KUN HEAN 黄群燕
366 WONG LIN HOW 王莲好
367 WONG NG MOOI 黄伍妹
368 WONG PICK KUEN 黄碧娟
369 WONG PING WAI 黄炳威
370 WONG PUI HAR 黄佩霞
371 WONG SIEW LOO 黄树路
372 WONG TONG MAN 黄东满
373 WONG YEK MOI 黄逸梅
374 WONG YOKE HING 黄玉卿
375 WONG YOON MIK 黄运默
376 WONG YOON SUN 黄运生
377 WOO KOK MOON 胡国满
378 WOO KOK TOONG 胡国栋
379 WOO MUN HAUR 胡文豪
380 WOO SIEW BEE
381 WOO YUIT TYNG 胡月婷
382 WOON KEAW 温桥
383 WOON SOUK CHENG 温淑晶
384 YANG YING @ YONG YING 杨枫櫻
385 YAP KAM YEEN 叶金燕
386 YAP PING KHEONG 叶彬强
387 YEE MOOI LIN 余美玲
388 YEN MUN TUCK 余万德
389 YEO SEOW KWAN 杨小娟
390 YEUN LAI PHENG 袁丽萍
391 YIP CHIN KAI 叶锦开
392 YONG MEE CHIN 杨美贞
393 YONG MEI MEE 杨薇薇
394 YONG POOI KUAN
395 YONG WAI MENG 杨伟铭
396 YOUNG AH MOOI 杨亚梅
397 YUN VOON FEI 阮文辉

Back to Top

AM TAMBUN

No Name 中文名
1 CHAI CHUEN TAT 蔡传达
2 CHAI LEE JIUN 蔡丽君
3 CHAI NAM HING 蔡南兴
4 CHAI WEE LEONG 蔡伟良
5 CHAI YEE FOOK 蔡义富
6 CHAN MEI KEI 陈美琪
7 CHAN MING SANG 陈明生
8 CHAN OOI 陈金成
9 CHAN SHEAU ING 曾小英
10 CHAN SOON YIP 陈顺业
11 CHAN THIM SOONG 陈添顺
12 CHAN YOOK CHING 陈钰菁
13 CHANG BOON KIM 曾文钦
14 CHANG CHOONG SYN 曾松新
15 CHANG WAN CHOON 曾文俊
16 CHEN FOOK @ CHAN SU HA 曾福
17 CHEN NYIK LAN 邹玉兰
18 CHEN YUN FATT 曾永发
19 CHEN YUN FOR 曾永和
20 CHENG WEE MENG 钟维明
21 CHEONG HON SHANG 张汉成
22 CHEW BUE KEE 周宝珠
23 CHEW CHIE HUA 朱慈华
24 CHEW YOKE CHAN 趙玉珍
25 CHIN KIN 曾庆
26 CHIN SIEW KIM 陈秀金
27 CHONG AH HEONG 钟亚香
28 CHONG AH KUAN 张亚坤
29 CHONG FOK CHOY 张福财
30 CHONG KOK SEONG 张国祥
31 CHONG NAM PHENG 张南平
32 CHONG SAU WAH 蒋秀华
33 CHONG SOON FATT 钟顺发
34 CHONG WENG WAH 张荣华
35 CHONG YOOK PENG 张玉萍
36 CHOOK YONG FONG 祝永丰
37 CHOONG LAI YUEN 钟丽燕
38 CHOW SIEW KHEONG 周兆强
39 EDDIE NG 黄依俤
40 ENG CHIN BA 黄清巴
41 ENG LIANG TEK 黄良德
42 FONG KWAI LEAN 冯贵莲
43 FOO AH YAT 胡亚日
44 FOO HE KUANG 符气光
45 FOO VOON CHOON @ FOO VOON NAM 胡文春
46 GAN KONG CHOY 颜广财
47 GAN SAU WAI 颜秀慧
48 HAM BO TOH @ HAM CHOON ENG 范春英
49 HEAH CHOONG YEE 连琮楡
50 HENG MEE LAN 王美兰
51 HEW SWEE KONG 邱瑞光
52 HING SAY CHUN 王小青
53 HING THIAN KIAK 王林清
54 HONG CHEE CHEE 孔志志
55 HONG ENG 孔繁华
56 KANG LAY ANN 江丽燕
57 KAU YOON CHOY 高润才
58 KEW KAR MENG 邱嘉敏
59 KEW MOOK CHOY 邱穆财
60 KEW MOOK SOON 邱穆顺
61 KHOO CHEE KEONG 邱志强
62 KHOO CHEE SIANG 邱志祥
63 KHOO HEE SIM 邱喜森
64 KIEW YET YEN 邱月英
65 KOH MENG WAI 高明槐
66 KOK WAI LENG 郭慧玲
67 LAI HOI YEW 黎海友
68 LAW KOON LENG 柳观玲
69 LEE AH KAW 李亚九
70 LEE AH THYE 李亚泰
71 LEE KUM LOA 李金露
72 LEE KUM YUEN 李锦贤
73 LEE NGEAN CHOY 李源财
74 LEE SEE CHUN 李时春
75 LEE SEE KENG 李树敬
76 LEE THOW YIN 李陶仁
77 LEE TIN TIN 李珍珍
78 LEE YIN CHAN 李源灿
79 LEN WEI MOUG 练伟茂
80 LEONG BOO 梁武
81 LEONG FOOK SENG 梁福星
82 LEONG KAM KONG 梁锦光
83 LEONG SAK HOY 梁石海
84 LEONG SOKE FHOON 梁淑欢
85 LEONG WAI SIEW 梁伟秀
86 LEONG YOKE YIN 梁玉燕
87 LEOW CHIN HAY 廖俊喜
88 LEW SEW WAN 刘秀云
89 LEW SIN YOON 刘新荣
90 LIEW CHEE PENG 刘子平
91 LIEW HON LIN 刘汉玲
92 LIEW HSIAO FEN 刘晓芬
93 LIEW KIAU @ LIEW SENG CHAN 刘新泉
94 LIEW POH THYE 廖宝泰
95 LIEW SOON FATT 刘顺发
96 LIEW TAI KOW 刘大九
97 LIEW THIAM CHOY 刘添才
98 LIEW THIEN SAN 刘天生
99 LIEW YAW FAH 刘猷华
100 LIM CHEE MIN 林志明
101 LIM PAK KWAI 练柏兴
102 LOH AH KWEE 罗亚桂
103 LOH KAM TAI 罗金娣
104 LOH KEE FONG 罗继房
105 LOH KOON THYE 罗观娣
106 LOH SHEN SHUN 罗清泉
107 LOH THIM KHEUN 罗添权
108 LOH THIM WEI 罗添辉
109 LOKE THIN TUCK 陆天德
110 LOO SUI KAU @ LOH YOON KEONG 罗润强
111 LOO YUET LOOI 卢月来
112 LOW MING CHEE 罗明珠
113 LUM KAI CHONG 林啓忠
114 MAK YAU KIN 麦有权
115 MOK KAM WEI 莫锦薇
116 MOK KIM WAH 莫金桦
117 MOK SOOK PENG 莫淑萍
118 MOK YOOK HAO 莫若浩
119 MONG SOON KEET 黄顺吉
120 NG CHEE HENG 吴志兴
121 NG KEG SIM 黄玉心
122 NG KONG MENG 吴光明
123 NG SWEE LING 黄晓玲
124 NGOH TUCK KUAN 伍德坤
125 ONG SHEN HEE 王欣喜
126 ONG SIEW MEEI 王秀梅
127 ONG SIEW MING 王秀明
128 ONG THEAN CHAR @ WONG THEAN SING 王天胜
129 OOI CHOOI LIAN 黄翠莲
130 OW POOI KWAN 区佩君
131 OW POOOI WAH 区佩华
132 PANG HEE NI 潘啟妮
133 PHAN HORNG HUEI 方彤晖
134 PHAN KOK PING 方国平
135 PHAN YAM BEE 方炎美
136 PHOON KUM THONG 潘锦堂
137 PHOON MEE FOONG 潘美枫
138 POON FOOK KONG 潘福光
139 POON HONG WAI 潘康威
140 POON SAU LAI 潘秀丽
141 PUN POO @ PUN SAM 潘保
142 SHEN SEM SHOY 曾森才
143 SIEW THIM FOOK @ SIEW KIM YET 萧添福
144 SOO CHAT MOOI @ SOO CHIT MEI
145 SOO CHEE WENG 苏志荣
146 SOO PACK CHAW 苏北就
147 TAN CHAR BOB 陈渣娥
148 TAN KIM POH 陈锦波
149 TAN LAI SOON 陈来顺
150 TAN TOK HEE 陈卓熙
151 TANG AH HAA 邓亚虾
152 TANG CHEE MENG 邓志明
153 TANG KAM TAI 邓观娣
154 TANG KWOK SANG 邓国生
155 TANG SENG FATT 邓成发
156 TEOH GOOK LIN 张玉粦
157 WANG KEW WAH @ WONG KON FAH 黄观和
158 WEE NYOK SHU 韋玉富
159 WONG AH YOOK 王亚玉
160 WONG CHEE WAH 黄志华
161 WONG CHEN KING 黄仟庆
162 WONG FOO HENG 黄富兴
163 WONG FOO MUN 黄富文
164 WONG HING LEONG 黄庆良
165 WONG KOK CHOY 黄国财
166 WONG KOK LANG 黄国能
167 WONG KOY YEN 王冠英
168 WONG LEONG HOOK 黄良復
169 WONG LEONG PIN 黄良平
170 WONG POH FUN @ WONG KAH FAH 黄宝芬
171 WONG YAT SIN 黄日昇
172 WONG YEE SEEM 王恬心
173 WONG YOKE CHAN 黄玉珍
174 WONG YOOK WAN 黄玉寰
175 WONG YUEN GUAN 王嫣然
176 WOO SIEW KONG 胡秀光
177 WOO YOKE VOON 胡育文
178 YAM KOK KEE 任国基
179 YAP WAI SEONG 叶伟祥
180 YAU SAI CHEONG 丘世祥
181 YEONG WEE HOE
182 YIN KEW @ YIN SAM MOOI 严娇

Back to Top

AN KAMPAR

No Name 中文名
1 ANG SAW IMM 洪素艳
2 AW CHEE KAI 区赐佳
3 BOON KOK LIN 潘国年
4 CHAI CHEE KEAT 蔡志杰
5 CHAI CHEE KIEN 蔡志健
6 CHAI CHEK 蔡接
7 CHAI CHEW 蔡凑
8 CHAI CHIN CHONG 蔡政钟
9 CHAI CHIN KIEW 蔡征求
10 CHAI CHOONG NGEE 蔡仲义
11 CHAI CHUAN MUN 蔡荃雯
12 CHAI FOO CHEN 蔡宝全
13 CHAI FOO CHOY 蔡福财
14 CHAI JUEN CHOONG 蔡圳铳
15 CHAI KOCK FOH 蔡国和
16 CHAI KONG SHIN 蔡广勝
17 CHAI KOW 蔡玖
18 CHAI LIM 蔡林
19 CHAI LOOK YU 蔡陆友
20 CHAI MENG NG 蔡明伍
21 CHAI MEY LIENG 蔡美娘
22 CHAI MEY SOON 蔡美顺
23 CHAI MIN HEE 蔡明喜
24 CHAI NGAT LOO 蔡月炉
25 CHAI WEE NAM 蔡伟南
26 CHAI YOON WAH 蔡润华
27 CHAN AH KAW 陈国明
28 CHAN JIA YI 陈嘉仪
29 CHAN KAM LIN 陈金玲
30 CHAN KOK YOW 陈国有
31 CHAN LAI YIN 陈丽燕
32 CHAN MAN KEOW 陈文娇
33 CHAN NG LOOK 陈世乐
34 CHAN OI FUN 陈爱芬
35 CHAN OI LEE 陈爱丽
36 CHAN OI PENG 陈爱萍
37 CHAN PENG FUATT 陈炳发
38 CHAN PENG THEAM 陈炳添
39 CHAN SEONG 陈祥
40 CHAN SIEW SIN 陈兆新
41 CHAN THIN SOONG 曾挺顺
42 CHAN WAI CHEONG 曾伟祥
43 CHAN YEE KHUAN 陈绮群
44 CHAN YOKE LIN 陈育莲
45 CHANG CHEE KHA 曾志祺
46 CHANG CHONG OI @ CHANG CHOONG FOO 张忠富
47 CHANG GWO CHYANG 张国强
48 CHANG GWO SIUN 张国钧
49 CHANG GWO UEI 张国威
50 CHANG KOK LEONG 郑国良
51 CHANG KWONG YOK 曾广煜
52 CHANG SWEE YONG 郑世荣
53 CHANG WAI MENG 郑伟明
54 CHEAH AH LOW 谢亚耒
55 CHEAH KAM MANG 谢锦明
56 CHEAH KOW 谢九
57 CHEAH POH KWAI 谢宝葵
58 CHEAH TAI CHUEN 谢泰泉
59 CHEAH THYE HOONG 谢泰雄
60 CHEE KOW @ CHEE SEE LUM 朱诉霖
61 CHEE MOK CHOY 朱木才
62 CHEE SAM MOOI 朱三妹
63 CHEH CHONG 谢昌
64 CHEN CHUY QUEN 陈翠娟
65 CHEN KIM FA 曾金华
66 CHENG CHOAY KAM 钟翠琴
67 CHENG KENG CHEW 郑馨洲
68 CHEONG BOOI 张伟明
69 CHEONG HAN BING 郑汉斌
70 CHEONG PAK WOH 张伯和
71 CHEONG SAI HONG 郑世雄
72 CHEW AH MOI @ CHEW KAM YOKE 趙金玉
73 CHEW KIH WAH 周家华
74 CHEW SWEE NGOR 周瑞娥
75 CHEW YOKE CHENG 丘玉清
76 CHIA YOONG CHIN 蔡雪珍
77 CHIN HIN LOONG 陈兴隆
78 CHIN KIM YIN 陈金贤
79 CHIN KOA YONG 陈贵荣
80 CHIN KON NAM 陈观南
81 CHIN LOOK SING 陈陆森
82 CHIN TOONG LOY 陈东来
83 CHIN WAN SENG 陈永新
84 CHIN WOON KHEONG 陈文强
85 CHING SUET LING 曾雪玲
86 CHO LIP SANG 周立生
87 CHOENG PEI CHIN 张佩铮
88 CHOI HOON @ CHAI HOON 蔡雄
89 CHONG AH SOO @ CHEONG YOON LAN 张润兰
90 CHONG CHEE LEONG 张志良
91 CHONG CHIEW YONG 张秋云
92 CHONG CHOY HOON 钟彩芬
93 CHONG FOH KEOW 张和娇
94 CHONG KOK SHYONG 张国雄
95 CHONG KONG WERN 张光文
96 CHONG KUI CHAI 张贵仔
97 CHONG LENG HOONG 张玲红
98 CHONG MEI LAN 钟美兰
99 CHONG MOY FONG @ MOI FONG 张梅芳
100 CHONG NGAN TOOI 张银仙
101 CHONG SAU CHAN 钟秀春
102 CHONG SEONG MUI 张嫦美
103 CHONG SEONG SEEN 张嫦善
104 CHONG SONG YIEW 张嫦友
105 CHONG TAI THYE 张带娣
106 CHONG TEN FOOK 张天福
107 CHONG THIAM CHOY 张添财
108 CHONG THIAM YEW 张添友
109 CHONG VOON KAI 张文楷
110 CHONG YENG @ CHONG CHOOI YENG 张翠英
111 CHONG YOKE FOONG 张玉凤
112 CHONG YOW CHOONG 张耀权
113 CHONG YOW FOONG 张耀煌
114 CHOO OOI TENG
115 CHOO POW MIN 朱宝明
116 CHOONG HOO FUNG 张荷芬
117 CHOONG MEI MEI 钟美美
118 CHOONG SHIEW HON 钟绍汉
119 CHOONG SIEW CHEONG 钟绍昌
120 CHOW FOONG YEE 周风瑜
121 CHOW HON SENG 周汉城
122 CHOW YIN FONG 周燕芳
123 CHOY KHOON PENG 蔡观平
124 CHOY KIM 蔡金
125 CHOY KON WAH 蔡观华
126 CHOY KWEE CHIN 蔡桂珍
127 CHOY LEE YOONG 蔡丽容
128 CHOY MUI MOOI 蔡美妹
129 CHOY YEN 蔡英
130 CHUNG CHEE KONG 曾志光
131 CHUNG CHIN CHOY 郑进才
132 CHUNG MUN CHEONG 曾文昌
133 CHUNG TONG 曾棠
134 DANIEL WA WAI HOW 胡伟豪
135 FAM KAM TEH 范金泰
136 FAN KUAI FOOK 潘贵福
137 FONG AH SENG @ FONG KIM SING 房亚胜
138 FONG KWAI FUN 冯桂芬
139 FOO FOOK OON 胡福安
140 FOO KHOON FUT 胡观发
141 GOH CHEE KIEN 吴志健
142 GOH LEAN HENG 吴莲卿
143 GOH LEN CHOO 吴莲珠
144 GOH LIAN WENG 吴联明
145 GOH LIN CHING 吴莲清
146 HA KIM SHIN 夏锦胜
147 HA THIM SOON 夏添顺
148 HEAH YIAN WENG 连远荣
149 HEW KIT LEONG 五吉良
150 HEW KOON SIN 丘观兴
151 HO HA KOW 贺亚九
152 HO WAI SZE 何慧思
153 HOE JIE YU 何洁裕
154 HOH SHEW KOOI 何秋桂
155 HOO CHIN FAH 何观华
156 HOO KIM LOW 何金来
157 HOR MING HENG 何明兴
158 KENG KIM THIAN 龔金殿
159 KHONG CHEE LEONG 邝志良
160 KHONG FOOK YEE 邝福如
161 KHONG WAI MUN 邝慧敏
162 KHOO CHANG YAU SEONG 张遥雄
163 KHOO MEI KEE 古美琪
164 KHOO SHI YIN 邱士殷
165 KHOO YUW KONG 古耀光
166 KOAY CHUAN AUN 郭泉安
167 KOK MENG 郭明
168 KOK WAH 郭华
169 KOK WAN 郭文
170 KOK YEE ENG 郭仪英
171 KON YOK CHIN @ KONG GNEH CHEN 管玉珍
172 KONG CHEE 江志
173 KONG CHIT SIN 江志馨
174 KONG HANG JEINT 江恒征
175 KONG SENG ON 江胜安
176 KONG SIEW KAN 江兆根
177 KOW KAM YEW 高金耀
178 KU AH KIOK @ KU CHOK LOON 顾亚卓
179 KU CHIN 古清
180 KWAN HO WING 关浩荣
181 LAI KWAI MING 黎贵明
182 LAI SEOW YEAN 赖小燕
183 LAI TUCK YIP 赖德葉
184 LAI YUEN HIN 赖远兴
185 LAM SING PING 林新平
186 LAM SUN HA 林新虾
187 LAU CHUN LEONG 罗进良
188 LAU LIN SEA 刘凌思
189 LAU SAU LIN 刘兆伦
190 LAU SHIEW FEI 刘兆辉
191 LAU SUN CHUN 刘三铨
192 LEE CHAI CHONG 李彩彰
193 LEE CHEE JONG 李志仲
194 LEE CHEE KIN
195 LEE CHEE KONG 李志光
196 LEE CHEE LEONG 李志良
197 LEE CHEE LEONG 李志亮
198 LEE CHEE MENG 李志明
199 LEE CHONG 李昌
200 LEE CHOOI HOONG 李翠红
201 LEE CHOON NAM 李春林
202 LEE FONG @ LEE FONG YIN 李凤
203 LEE FONG FOON 李芳芬
204 LEE FOOK CHOOI 李福财
205 LEE HAN LEONG 李汉良
206 LEE HON CHOONG 李汉忠
207 LEE HOR 李河
208 LEE JIAN XUN 李建勳
209 LEE JIAN YI 李建毅
210 LEE KAM THONG 李锦堂
211 LEE KAM WENG 李锦荣
212 LEE KHEUN SHIN 李观新
213 LEE KOK YAU 李国耀
214 LEE MOK SAM 李木森
215 LEE NGAN FATT 李源发
216 LEE NYUK SIEW 李玉秀
217 LEE NYUK SIN 李玉新
218 LEE SAI MOI 李细妹
219 LEE SEE TAI 李细娣
220 LEE SIENG SHUEN 李善纯
221 LEE SIENG TZI @ VINCENT LEE 李善至
222 LEE SIEW LING 李秀玲
223 LEE SOO CHENG 李素珍
224 LEE SWEE YU 李水友
225 LEE WAH YEOH 李华洋
226 LEE WAI YUE 利惠如
227 LEE YEOW SHOON 李耀雄
228 LEE YOKE CHEONG 李育章
229 LEE YOON CHOO 李云珠
230 LEE YOONG HOI 李容海
231 LEONG AH MOOI 梁亚美
232 LEONG KIAN VOON
233 LEONG KONG @ LEONG KWONG CHOR 梁光
234 LEONG SIN MENG 梁新明
235 LEONG TAK CHEE 梁德致
236 LEONG YEW CHOR 梁耀初
237 LEW KONG WAH 刘光华
238 LEW PENG HONG 廖炳鸿
239 LEW POH CHOO 刘宝珠
240 LEW POH FAH 刘宝虾
241 LEW YEW LING 刘幼玲
242 LEW YOKE KHENG 刘玉琼
243 LIEW CHING HOONG 刘庆宏
244 LIEW KAM HING 刘剑兴
245 LIEW KAM PIN 刘剑平
246 LIEW KIM FONG 刘剑虹
247 LIEW KIM LEAN 刘金莲
248 LIEW PIN SONG
249 LIEW SWEE YOON 刘瑞云
250 LIM AH LOOK 林亚六
251 LIM FEE HUNG 林辉虹
252 LIM HENG HONG 林兴丰
253 LIM KOK THIAM 林国添
254 LO KAM CHOY 罗金才
255 LOH KAM YUEN 罗金润
256 LOH KIEN CHUNG 罗建昌
257 LOH KONG KAM 罗广金
258 LOH SOW KWAN 罗秀群
259 LOH YING YING 罗盈盈
260 LOK FONG YEW 骆房友
261 LOO SIEW HENG 卢笑馨
262 LOO SIEW WAI 卢绍慧
263 LOO SIEW WAI @ LOO SIEW WEI 卢绍威
264 LOO YEE LING 卢怡伶
265 LOOI LAI HIONG 吕丽香
266 LOOK KAM WA 陆金华
267 LOONG OOI OOI 龙爱爱
268 LOONG SIEW KUAN 龙绍君
269 LOONG SIEW YEEN 龙绍贤
270 LOR TEK FOO 罗德富
271 LOW CHEE MING 刘志明
272 LOW FOOK HENG 刘福兴
273 LOW YEE POH 刘义保
274 LOY KHEN LOON 吕健伦
275 LUM GIAN FATT 林年发
276 LYE BENG SOON 赖荣顺
277 LYE KIM SWEE 赖金水
278 MAK PING CHEW 麦斌超
279 MOO CHEE PENG 巫仔平
280 MOU THIN KAR 巫添苟
281 MU SIK MOI 巫雪梅
282 NG NGAN YING 伍銀英
283 NG PEI YEE 伍佩儀
284 NG SEOK HUA 黄雪华
285 NG SEONG SANG 黄祥生
286 NG SIEW KHOK @ NG AH LOOI 黄秀菊
287 NG THYE CHONG 黄泰聪
288 NG WAH LENG 伍惠玲
289 NGAI MAN CHING 魏万青
290 NGEW WAI YOONG 杨维勇
291 OH FOOK 何福
292 OH WAI MIN 柯伟民
293 ONG ENG SOON 黄永顺
294 ONG TOO MAN 翁德满
295 OOI CHENG GUAN 黄清源
296 PANG LEE POH YING 李宝英
297 PANG YEW MAH 彭友玛
298 PEH SWEE SUAT 白瑞雪
299 PHAN YAU YIN 潘有英
300 PHANG KOON POO 彭君宝
301 PHOON KIM LOY 潘金来
302 POON AH ONN 潘亚安
303 POON KIN PENG 潘建平
304 POON MAY CHUN 潘森贵
305 POON MAY KAM 潘森基
306 POW AH LOY 包亚來
307 POW SEE CHENG 包树清
308 QUAH SHIEW LAN 柯秋兰
309 SAM KOI NAM 覃辉南
310 SAN SHAW CHYI 申兆基
311 SEE THO CHIN @ SENG KUAN 司徒均
312 SEOW CHEAN HING 刘振兴
313 SEW CHEE VEI 萧志伟
314 SHE AH MOOI
315 SIA ENG HO 谢永和
316 SIK KWAI YEEN 薛贵贤
317 SIM YOKE LENG 冼钰玲
318 SOH SENG NGE 苏承毅
319 SONG KAW @ SOONG PAK FONG
320 SOO HON MING 苏汉明
321 SOO HONG 苏芳
322 SOO KOON NAM 苏观林
323 SOO PECK HAR 苏碧霞
324 SOON SIEW HOON 孫秀芬
325 SOONG SEK KONG 宋锡光
326 SUI KIM MIN 许建民
327 SUM WEI CHEE 沈韦志
328 TAI BEE LIAN 戴美莲
329 TAI FOO YEAN 戴富源
330 TAI SHU QUAN 戴师群
331 TAN AH FOH 曾雅宝
332 TAN BEE BEE 陈美美
333 TAN BOON KEAT 陈文杰
334 TAN CHEE KEONG 陈志强
335 TAN CHONG HUAT 陈松发
336 TAN GUAT EWE 陈月幼
337 TAN GUAT LIAN @ TAN GUAK LIANG 陈月连
338 TANG SHI XIAN 邓世贤
339 TENG AH SAM @ CHAN AH SAM 陈亚三
340 TEOH CHENG LOON 张清润
341 THAM CHENG SOON 谭清顺
342 THAM KOK PHEW 谭国标
343 THAM PUN PENG 谭凤萍
344 THAM YIENG WEI 覃颖伟
345 THONG CHEN YEW 唐进有
346 TONG AH MOOI 党亚妹
347 TONG LOY 唐山来
348 TUNG LOKE 邓陆
349 VOON YAT MOY 温月梅
350 WAI KAM CHANG @ CHANG WAI KAM 曾维淦
351 WAN CHOO HA @ WAN KWAI SENG 尹贵成
352 WAN HAA @ WAN CHOONG HIN 温松兴
353 WILSON LEE CHOO WAI 李祖维
354 WOI PING 魏平
355 WONG AH LEE 王亚利
356 WONG CHEE TAT 黄志达
357 WONG CHEW HONG 王昭虹
358 WONG CHEW SUT 王眧雪
359 WONG CHIN HO 黄振豪
360 WONG HIN HUAT 黄兴发
361 WONG HON CHOY 黄汉才
362 WONG HON FATT 黄汉发
363 WONG HON KEE 黄汉基
364 WONG KEEN HONG 黄建康
365 WONG KIEW CHAI 黄高才
366 WONG KOK CHUNG 黄国聪
367 WONG KOK SAN 黄国新
368 WONG KOON YIN 黄观元
369 WONG LEE PAH 黄丽华
370 WONG LEOK FOO 黄六富
371 WONG MOI @ WONG LAI KHENG
372 WONG MOK CHING 黄木清
373 WONG SIEW LAN 黄秀兰
374 WONG SING CHEW 黄成就
375 WONG SING WOO 黄星武
376 WONG SOON MUN 黄顺明
377 WONG SOON TECK 黄顺德
378 WONG SOW MIN 黄少明
379 WONG YEW WAH 黄耀华
380 WONG YIT LAM 黄日南
381 YAM FOOK SENG 任福成
382 YAM YAU HO 任宥好
383 YAP CHEE WAH 叶智华
384 YAP LEE YUN 叶依云
385 YEE CHUN SHENG 余政燊
386 YEE CHUN WENG 余政荣
387 YEE KOK KEONG 余国强
388 YEE MIEW KEEN 余妙娟
389 YEE PICK KEEN 余碧娟
390 YEOH TECK SING 杨德成
391 YEW KOK KEONG 游国强
392 YIP CHOO FOO 叶珠富
393 YIP KAI WEI 叶凯伟
394 YIP LAM YEOW 叶林友
395 YIP LIM SIN 叶林胜
396 YIP SHIN YI 叶欣怡
397 YIP YOCK WAN 叶育云
398 YONG AH HA @ YEONG KWAI MENG 杨亚虾
399 YONG AH YONG @ YONG YAU YONG 杨有容
400 YONG CHAI MAN 杨采文
401 YONG CHEE SEONG 杨志祥
402 YONG KIAM KIM 杨添景
403 YONG LEE KEAN 翁丽娟
404 YONG MIN ONN @ YONG NYUK PHIN 杨玉平
405 YONG THIEW YOU 杨添有
406 YONG WAI CHOON 杨伟俊
407 YONG WAI YEE 容惠仪
408 YUEN SAU LING 阮秀玲

Back to Top

AP LENGGONG

No Name 中文名
1 CHAI HANG 蔡恒
2 CHAN CHEE KONG 陈志光
3 CHAN CHONG HEE 陈掌喜
4 CHAN SUN TUCK 陈新德
5 CHEANG CHONG YIK @ TEH CHONG YIK 郑顺叻
6 CHENG KUN LAN 曾观兰
7 CHEW EE LEE 周贻利
8 CHEW YEE SHIANG 周贻城
9 CHIW TIK @ CHUAH SEW GEK 蔡秀玉
10 CHONG YOON 钟润
11 CHOO KAM KONG 朱锦江
12 CHOOI SEK HOO 蔡适豪
13 CHOW AH KOW @ CHOW TUCK HOI 周德海
14 CHUA HOO KUAN @ CHAI HOW KUAN 蔡好欵
15 CHUA SEW TEE @ CHUAH SEW KIM 蔡秀金
16 CHUAH SEW HOCK 蔡秀云
17 DING LEH ING 陈礼仁
18 ENG WATT LIAN 黄月莲
19 FONG PHOI WAH 馮培华
20 FOONG WAI YEEN 冯伟贤
21 GAN BEE FOO 颜美甫
22 GOH KIM BEE @ GOH KAW CHYE 吴锦美
23 GOH YAN CHEW 吴燕娇
24 HOR KUAN YIN 何群英
25 KHAW BOOI CHOW 许梅初
26 KU TIAT YONG @ KEE TIAT YONG 邱吉灵
27 LAM AH WAH 林亚华
28 LAU PIN 刘铁
29 LAU SAI FOO 刘世富
30 LAW YOKE THONG 刘毓棠
31 LEANG DAK SOY 梁德财
32 LEE KIM SING 李剑成
33 LEE MAN SANG 李文生
34 LEE WOOI ONN 李慧娴
35 LEE YE @ LEE CHEE KOK 李柱国
36 LEONG AH TAI 梁亚弟
37 LEONG HEONG 梁兴源
38 LEONG HON MUN 梁漢文
39 LEONG KAU @ LEONG CHEE HOW 梁致豪
40 LEONG YEOK SANG 梁玉生
41 LIEW KOON TAI 刘观娣
42 LOH AH NGOR 罗昭胜
43 LOOI KOK KEONG 吕国强
44 LOW CHUN HING 刘振兴
45 MOK MUN KEAT 莫文杰
46 MONG AH KAU 蒙福芬
47 NG KENG ANG 黄庆安
48 NG KENG CHUAN 黄庆全
49 NG KIN HING 吴金兴
50 NG SEAH KOON 黄世群
51 NG SENG SOW 黄成数
52 NG THIAN TENG 黄天定
53 NG TIAN POH @ NG THIAM POH 黄天保
54 NG TICK CHAI 黄德才
55 NG WAI CHOON 伍伟俊
56 ONG JENN HOE 黄振豪
57 ONG JENN HUAN 黄振寰
58 ONG KEH ONG 黄克望
59 ONG KES SWEE @ ONG KET SU 黄克赐
60 ONG LIN GEE 王仁義
61 PHANG SWEE YING 彭瑞英
62 PONG YOKE MOI 庞玉梅
63 PUAH LEE SUAN 潘丽碹
64 SAM AN GAU 覃绍波
65 SEK FOO OOI 薛富如
66 SEK LIN SHA @ CHAIK LIN CHA 戚恋钗
67 SEUT WAI YEE 薛惠忆
68 SHUM THAM 覃腾
69 SOH HOK TEK 苏福德
70 TAH BENG YEE @ TEH BENG YEE 郑明意
71 TAN CHEONG LENG 陈章龙
72 TAN HOOI HUNG 陈慧芳
73 TAN HOW HUAT 陈孝发
74 TAN LENG LENG 陈玲玲
75 TEH BOON TEE 郑文智
76 TEH YUAN YEAN 郑暖圆
77 WAI MOK SUM 韦木森
78 WONG KAM HUAT 王锦发
79 WONG MAY THYE 黄美娣
80 WONG SOO HA 黄世华
81 YANG KWAI CHUEN 杨桂全
82 YAP KIM SIAH 叶锦成
83 YEAP CHONG KIONG 葉宗强
84 YEAP ONG SHI 葉恩赐
85 YEM POI SENG 嚴桂生

Back to Top

AQ TAPAH

No Name 中文名
1 AH KEW @ HOR WAN SANG 何云生
2 ANG AI LEAN 洪爱莲
3 CHAI CHOY FAH 蔡彩花
4 CHAI KA PING 蔡家炳
5 CHAI KIM YING 蔡金英
6 CHAI SEE FONG 蔡师芳
7 CHAI SONG POH 蔡双坡
8 CHAI SOON 蔡纯
9 CHAI YOKE CHANG 蔡宜珍
10 CHAI YOON SANG 蔡永生
11 CHAN CHOO CHONG @ CHAN HOI CHUAN 陈珠璋
12 CHAN MOI CHAI 陈月佩
13 CHAN NG @ CHAN KOI CHOI 陈贵财
14 CHAN SENG @ CHAN AH BA 陈胜
15 CHAN TEIK HIN 全德兴
16 CHAN TONG 陈东
17 CHANG KIM FAH 陈金华
18 CHANG KON YOU 郑光祖
19 CHANG MOOI FUIE 郑茂辉
20 CHEAH CHEN LENG 谢振麟
21 CHEN CHOW YOON 曾照运
22 CHEN NGE NROH 曾月娥
23 CHEN SIEW KIN 曾秀金
24 CHENG KUAE FONG 程桂淓
25 CHENG YOKE YEE 程育仪
26 CHIN CHAI FONG 陈彩枫
27 CHIN CHEE THEAM 陈志添
28 CHIN CHUN KONG 陈振光
29 CHIN FAH SAN 陈华生
30 CHIN KAM SENG 陈锦成
31 CHIN LEE PENG 陈礼平
32 CHIN MAN 陈满
33 CHIN MAN 陳文雄
34 CHIN TOW YONG 陈道荣
35 CHIN YEE CHUIN 陈裕娟
36 CHONG AH KAU 张亚苟
37 CHONG CHENG NGEW 张正牛
38 CHONG CHONG YAU 张细友
39 CHONG CHOOI YEEN 张彩英
40 CHONG KAN 张观任
41 CHONG KIA KWANG 张家旺
42 CHONG KUET CHONG 张国昌
43 CHONG LAY HOON 张莉雯
44 CHONG LEE FAEW 张莉慧
45 CHONG MOI 钟妹
46 CHONG NYOOK KWEE 张玉贵
47 CHONG YOKE SENG 张玉星
48 CHOO SOOI WAH 朱瑞华
49 CHOW CHEE HENG 周志兴
50 CHOW KHOOI KUN 周贵君
51 CHOW LAI WAH 周丽华
52 CHOW TIN SHIN 邹定胜
53 ENG PA SENG 吴伯胜
54 FONG CHOY WAH 房彩华
55 FONG HA CHAI 唐虾仔
56 FONG KAM YENG 冯金英
57 FONG KWAI KEONG 冯贵强
58 FOO KWAI LIN 傅桂莲
59 FOO SUN LAN 胡森林
60 FOONG KAM FATT 冯金发
61 GOH THY CHEW 吴大洲
62 HA CHAT CHOW 夏七洲
63 HAH MENG KONG 夏明光
64 HAU KAU @ HOR SAI KOW 何世玖
65 HAU SOOK BEE 欧淑美
66 HEW HON FAI @ HEW KIAU 丘安怀
67 HEW SIEW YOONG 丘秀蓉
68 HO LEONG CHIN 何良泉
69 HO SHAN SHAN 何珊珊
70 HO SIEW JIN 何秀珍
71 HO SWEE FONG 何瑞芳
72 HO WAI CHEE 何惠珠
73 HO YIT FONG @ HOR YIT FOONG 何月鳯
74 HO YOU MENG 何有明
75 HO YOW ONN 何有安
76 KEAH SHOK NYEN @ KEOH SHOK NYEN 郭淑贤
77 KHAY SIEW CHOO 郭秀珠
78 KHOR KEE HOCK 许奇福
79 KIEW HOAT SHU 邱学仕
80 KIEW PIANG WAH 丘炳华
81 KIM KAMTUCK 沈锦德
82 KOK CHENG SEONG 郭正祥
83 KONG HAR 江虾
84 KOO KAM WEN 古鉴文
85 KU YU CHON 邱有春
86 LAI HAR CHYE 黎虾仔
87 LAI HUAT SEONG 赖木顺
88 LAI KAM CHONG 黎锦昌
89 LAI MENG FAAT 赖明发
90 LAI SONG TAI 赖送娣
91 LAI YAW 黎佑华
92 LAI YOKE KWIN 赖玉娟
93 LAI YOOT SIM @ LAI YOK SIN 黎玉婵
94 LAM CHEONG @ KAI CHIANG 林贵昌
95 LAM FOH LIN 蓝伙粦
96 LAM FOOK LOOY 蓝福来
97 LAM FOONG CHEE 林凤珠
98 LAM FOONG KEEN 林凤娟
99 LAM WAI PENG 林慧冰
100 LAM YAU MENG 蓝友明
101 LAM YOKE KENG 林玉琼
102 LAM YOON LOY 蓝运来
103 LAU SOO FOOK 刘树福
104 LEE HOCK EAN 李福燕
105 LEE MAN FAN 李文坤
106 LEE MIN TICK 李明德
107 LEE SEK LIM 李思霖
108 LEE SEN PIN 李星儐
109 LEK MOOI @ LEK LOOI 列妹
110 LEONG ACHU CHAI 梁志财
111 LEONG CHEE KEONG 梁志强
112 LEONG FOR POOI 梁伙培
113 LEONG SWEE 梁水
114 LEONG WENG KONG 梁泳棡
115 LEW AH NGAH 刘亚雅
116 LEW KEN YONG 刘建勇
117 LEW YOON LUN 刘永伦
118 LIEW CHIN FOH 刘政宝
119 LIEW CHOW KWAI 廖秋贵
120 LIEW FOO ONN 廖富安
121 LIEW TIAM CHOOI 刘添财
122 LIEW WEN YAW 廖文耀
123 LIEW YOON CHOY 刘泳才
124 LIM AH KHOON 林雅坤
125 LIM CHUI YEE 林翠仪
126 LIM KUAN YOON 林观韵
127 LIM NYAN 林源
128 LIM PAK LOOK 林柏乐
129 LIM PAK THONG 林柏棠
130 LIM POW CHOW 林宝照
131 LIM SIN YEW 林新友
132 LIO MOCK LOY 廖木来
133 LIT HA CHAI @ LIT KAM SING 列金成
134 LOH KENG LONG 罗錦隆
135 LOH YOKE FONG 罗玉芳
136 LOKE CHOONG MOOI 陆松妹
137 LOKE WAN HOI 陆运开
138 LOOI HONG YOW 雷丰耀
139 LOOI KIM GOOI 雷金外
140 LOW GEK TEE 刘玉治
141 LUI SEE BOH 雷秀宝
142 LUM KEE WAH 林志华
143 MAH HANG SOON 马汉顺
144 MUN KEN FATT 文健发
145 NG AH YEE @ NG YEE 伍亚如
146 NG KING HOCK 黄卿福
147 NG TIN SHOON 吴天送
148 NYU CHAI @ CHIN NYU CHAI 陈阳生
149 ONG AH MOI 王亚妹
150 OOI LING HUA 黄莲花
151 OW KWAI FONG 區贵芳
152 PANG KIN HONG 彭志康
153 PHAN YOON CHON 潘运昌
154 PHANG HOONG PHING 彭鸿彬
155 POON TUCK CHEE 潘德智
156 QUAIK CHONG YU 郭昌有
157 SAM YONG SAM 覃容彬
158 SAN FAAN @ CHONG SUM LIM 张森林
159 SHUM KOK HOONG 岑国雄
160 SHUM KOK NAM 岑国南
161 SOO KAW @ SOO YEW KONG 蘇有光
162 SUN CHEE MENG 全志明
163 TAI BENG SENG 戴明胜
164 TAN AH FONG 陈亚风
165 TAN LAY BEE 陈丽美
166 TAN POH CHOO 陈宝珠
167 TAN SIAK LENG 陈锡龙
168 TAN YAN YOK @ TAN SIEW HAN 陈燕玉
169 TANG SAM KAM @ THONG KOOI KAEW 汤桂娇
170 TEOH GUAT BEE 张月美
171 THAI YEONG WAH 蔡永华
172 THAM WAI LENG 谭惠玲
173 THAN HENG BEE 陈兴米
174 THAW THENG 曹清
175 THONG KET CHIN 汤国振
176 TIM KAM CHOI 邓金彩
177 TOH YEONG CHENG 杜永清
178 TUNG TEK KONG 邓德光
179 VOON SIN 温新
180 WAN SOO FUN 温素芬
181 WAN SOO MEI 温素薇
182 WONG CHEE CHEONG 黄志祥
183 WONG CHEE MIN 黄志明
184 WONG KIM FOONG 黄金风
185 WONG KIM YOONG 黄金荣
186 WONG KIOM PEH @ WONG KOK WAH 黄国华
187 WONG KUAN VONG 黄宽旺
188 WONG KUM CHOY 黄金财
189 WONG MAY LIN 黄美玲
190 WONG MEI YIN 黄美雁
191 WONG PEIK FAH 黄碧华
192 WONG SUET PING 黄雪萍
193 WONG YOCK FAN 黄钰芬
194 WONG YOON YANG @ WONG WAH FUI 黄华培
195 WOO HEONG KONG 胡雄光
196 WOO HIONG WONG 胡雄旺
197 WOON AI BOEY 云爱梅
198 WOON SHIUNG YOKE 云昌旭
199 WOON SOO HA 云素霞
200 YEE SIEW FONG 余秀芳
201 YEOH SUIT PENG 杨雪萍
202 YEONG CHOON CHOONG 杨春松
203 YEONG HOO NAM 杨贺岚
204 YEONG WAH SANG 杨华生
205 YEW FOOK LOY 丘福来
206 YOO AH KOU @ HEW AH KOU 丘亚玖
207 YOONG SAU YING 熊秀英

Back to Top

AR TELOK INTAN

No Name 中文名
1 AW I FONG 欧爱凤
2 BAY SOON CHIN 马松深
3 BEH HANG NGOH 马汉娥
4 CHAN CHONG LOY 陈从女
5 CHAN KAH YONG 陈家勇
6 CHAN KENG FATT 陈景发
7 CHAN KOK THIAN 曾国添
8 CHAN KWAN FOONG 陈群峰
9 CHAN SUI HOW 陈瑞花
10 CHAN WAI FONG 陈慧芳
11 CHAY SANG FAR 谢森华
12 CHEE LOON YEW 徐伦优
13 CHEN SIEW HWA @ TAN DEY HUA 陈秀华
14 CHEONG BEON KUAN 张文光
15 CHEONG KOK LIM 张国林
16 CHEW CHOO CHENG 周水清
17 CHEW KIM LIN 赵菁萍
18 CHEW SEU WAH 周晓华
19 CHIA MUI NGOI 谢妙莲
20 CHIEW SIEW PENG 周树平
21 CHIK CHEE FAT 戚志发
22 CHIK YEW CHOON 戚耀泉
23 CHIN BOON CHO 詹文灶
24 CHIN LEK 陈烈
25 CHOH KAM HEI 曹金喜
26 CHONG CHIN ON 张晋安
27 CHOR HAR 曹虾
28 CHOW KAM SOOI 鄒金水
29 CHUA YEW LIANG 蔡耀樑
30 HENG BOK CHON 王睦俊
31 HONG BOOI BEE 方美美
32 HONG CHUAN LEE 方泉利
33 KAREN CHEW CHUN HUI 周俊慧
34 KEE ANG SAI 纪红柿
35 KEE LIAN LA 纪良娜
36 KEE OOI SENG 级伟盛
37 KEE YAR KIANG 纪耀贤
38 KHOONG FOOK KHEONG 孔福强
39 KOAY OOI CHOON 郭威君
40 KOH TAT MUN 高达民
41 KOK LIN 郭广才
42 KONG PAK CHOO 江栢祖
43 KONG SOO YIT 江凇毅
44 KONG SOON HOCK 江顺福
45 KONG SOON LAW 江顺留
46 KONG SUN CHIN 江顺進
47 KUA LE KOI 柯丽桂
48 KUAN PENG HANG @ KWAN PENG HONG 关炳鸿
49 KUAN PENG SOON 関炳顺
50 KWAN PENG KHONG 关炳坤
51 LAU BAIN SIN 刘文生
52 LEE LAI SIM 李俐婵
53 LEE MEE LAN 李美兰
54 LEE NYUK LEONG 李奕亮
55 LEE PUI LING 李佩玲
56 LEE YOKE YING 李玉燕
57 LEONG MOOI 梁妹
58 LEOW WOOI HIAN 廖为宪
59 LIM AH LEK 林亚烈
60 LIM CHIN CHIN 林振金
61 LIM CHIN HOOI 林振辉
62 LIM HONG ONG 林方煌
63 LIM PAIK SEE 林碧丝
64 LIM POH CHAI @ LIM POO CHAY 林保才
65 LIM SIEW LING 林秀玲
66 LIM SOON HOOK @ LIM SOON HOCK 林顺福
67 LOH SOW KAN 罗晓娟
68 LOO HOI KIN 卢惠欽
69 LOW CHIA YING 罗嘉盈
70 LOW THIAM CHOY 罗添财
71 MAH KIM PUNG @ MAH KIM PANG 马欽邦
72 MOY FOONG YING @ MEI FONG EEN 梅凤缨
73 NEW AH BENG 梁雅铭
74 NG AIK GEEN 黄奕仁
75 NG ENG KIAN 黄溶筌
76 NG NG HOOI @ NG ENG HOOI 黄荣辉
77 NG SHYA MIN 黄仕民
78 NGOO AH LEK @ NGOO SING YEE 吴升意
79 ONG AH KIN @ ONG SWEE CHIN 王瑞贞
80 ONG AH TIN @ ONG SIEW TIN 王秀贞
81 ONG POH HOON 黄宝云
82 OOI THIAM BOON 黄添文
83 PHANG SEI JIANG 彭时章
84 PHOON WENG CHEAN 潘永泉
85 SIM AH SANG 沈恩德
86 SUM SO HA @ SUM YIT WAI 沈益辉
87 TAM KAI LIN 谭凯菱
88 TAN BAO MEI 陈宝玫
89 TAN CHIN THIAM 陈进添
90 TAN KAY SWEE 陈溪水
91 TAN KIAN KEONG 陈健强
92 TAN LAN ENG 陈兰英
93 TAN MEI PHING 陈美萍
94 TAN MENG WAH 陈明华
95 TAN POH HONG 陈宝红
96 TAN SENG CHUAN 陈承泉
97 TAN YAP LONG 陈业隆
98 TEOH BOON SENG 张文诚
99 TEOH BOON THIAM 张文忝
100 TEOH ENG CHUAN 张英泉
101 TEOH KHENG SIANG 张庆祥
102 TEOH SHU JUN 张淑君
103 TEOH SOOK HUA 张淑桦
104 TEOH WENG KUI 张荣贵
105 THAM FONG KIEW 谭凤娇
106 WONG WEI FAN 黄惠芬
107 YANG KAW 杨镜
108 YAP CHIN YOKE 叶翠玉
109 YAP SANG HONG 叶双风
110 YEE YIT KARN 余悦勤
111 YEO CHONG EU 杨忠佑
112 YEOH MENG CHOON 杨明仲
113 YIP THIM HOY @ YIP QUAN NOOI 叶群女
114 YIP WAH @ YIP FOOK LOON 叶福伦

Back to Top

AS BAGAN DATOK

No Name 中文名
1 ANG KENG SENG 洪健成
2 ANG KIM CHONG @ ANG POON BENG 洪建宗
3 BEH CHIW HUAT 马秋发
4 BEK HOCK LAI 马福来
5 BEN VIN HIANG 马维贤
6 BOI TEK SAN 梅得清
7 CHA MIA KEE
8 CHA MOI LANG 谢美兰
9 CHAH LING PIEW 谢仁彪
10 CHEAH LAI HIN 谢来兴
11 CHEW KIM HUAT 周金发
12 CHIA CHEE HAU 谢志豪
13 CHIA GOEK MOOI 谢玉妹
14 CHIA KAU KIA 谢明江
15 CHIA LAI KEONG 谢来强
16 CHIA MIA SEEK 谢名色
17 CHIA MOOI KIEW 谢沐宋
18 CHIA SIW EK 谢秀玉
19 CHIA SONG HOU 谢松辉
20 CHIANG JIANN GUANG 郑建光
21 CHIN KWONG FAH 陈广华
22 CHOO MEE LOOI 朱美蕊
23 CHOW SZE PUNG 邹仕平
24 CHUAH LOOI HUEAW 李莲花
25 CHUAH SIAN CHIN 蔡暹真
26 ENG TECK KONG 黄德群
27 ENG TEK LEE 黄德利
28 FOO KUWY LING 胡桂林
29 GAN LEONG KEAT 颜良吉
30 GOH CHIN EAN 吴珍缘
31 GOH ENG KIM 吴荣钦
32 GOH ENG SOON 吴荣顺
33 GOH SAI HOI 吴錫辉
34 HANG CHE YANG 王子养
35 HENG AH YOK 王亚叶
36 HENG HE HOK 王喜福
37 HENG HING KANG @ KEE YONG KANG 王永江
38 HENG KAI HUAT 王介发
39 HENG KEE CHUA 王记泉
40 HENG LENG SIAN 王龙祥
41 HENG MAN CHAI 王明财
42 HENG MOK CHONG 王睦冲
43 HENG MOOI EE 王美燕
44 HENG SEW HONG 王绍轩
45 HENG SING CHUA 王盛泉
46 HENG SONG LIANG 王松良
47 HENG SOON HAU 王舜豪
48 HENG TAI HIONG 王岱雄
49 HIA HOI SENG 颜惠盛
50 HIA HOOI CHENG 颜惠清
51 HIA KIM EE 颜金怡
52 HING KAI MENG 王介铭
53 HING KONG MING 王权明
54 HING SING CHU 王盛芝
55 KANG KA HO 江家和
56 KEE AN LEK 纪亚历
57 KEE BAH BEE 纪潮平
58 KEE BAK LONG 纪木隆
59 KEE BOON LEE 纪文利
60 KEE CHIN NAM 纪清南
61 KEE CHING CHIANG 纪进昌
62 KEE CHOON KEY 纪俊奇
63 KEE GEK ENG 纪桂英
64 KEE GEK NOI 纪日好
65 KEE HENG SENG 纪兴盛
66 KEE JEK HOCK 纪日福
67 KEE JET YAW 纪日旭
68 KEE JIT HOO 纪日河
69 KEE KENG OOI 纪经斐
70 KEE KEY HOW 纪其浩
71 KEE KOK SHENG 纪国胜
72 KEE KOOI SENG 纪贵盛
73 KEE KUEE POO 纪贵堡
74 KEE LAI WA 纪梨华
75 KEE LAKE TEE 纪陸弟
76 KEE LEK KEIA 纪文福
77 KEE LEK KHAI 纪理凯
78 KEE LIAN HUAT 纪连发
79 KEE MING HWA 纪孟华
80 KEE MOI MOI 纪妹妹
81 KEE ONG LENG 纪窝龙
82 KEE SENG HOO 纪信河
83 KEE SENG JOO 纪清瑞
84 KEE SIAK HAI
85 KEE SING KOI 纪清溪
86 KEE TEO HOO 纪潮河
87 KEE TEOH KIM 纪亚年
88 KEE TIAM SENG 纪木盛
89 KEE TIO SUN 纪朝山
90 KEE YONG KOI 纪永科
91 KEE YONG THONG 纪永通
92 KEK CHIN LAI 郭进涞
93 KEK CHIN TIAM 郭进添
94 KENG SOI KOK 龚书国
95 KHOR CHU CHING 许芝青
96 KOH KONG HO 高坤和
97 KOH SAI KA 高顺发
98 KOH SOO MOOI 辜细妹
99 LAU CHIN YAN 刘振炎
100 LAU SOO PIN 刘士槟
101 LAW SAU YOKE 劳秀玉
102 LEE AH SUAN 李雅钻
103 LEE BACK LENG 李牧仁
104 LEE CHENG YAP 李振业
105 LEE CHEW SUN 李秋顺
106 LEE GIM LAI 李錦来
107 LEE GUAK KOI 李月桂
108 LEE HENG KOONG 李惠忠
109 LEE TENG HOU 李腾河
110 LEE WOOI TEIK 李伟德
111 LEE YANG SOI
112 LEE YONG SUN 李荣顺
113 LEIM CHONG OOI 林俊为
114 LEIM HUA AN 林华安
115 LEN LEK LEK 林厉厉
116 LEN MEOW CHIN 林妙真
117 LEOW WEE KOON 刘伟昆
118 LI AI HOI 李爱花
119 LIAN BOO SOON 连武顺
120 LIAN BOON HOOI 连文辉
121 LIAN CHING HAT 连清塔
122 LIAN POH HUAT 连宝发
123 LIEW SWEE ONG 柳瑞旺
124 LIM AH KOW 林大建
125 LIM BEE YAN 林美燕
126 LIM BOU SU 林美春
127 LIM CHONG BENG 林宗明
128 LIM CHOO KHUAN 林珠环
129 LIM PING PING 林萍萍
130 LIM POOH SWE 林宝瑞
131 LIM SAY HEONG 林世湘
132 LIM SHYH CHUAN 林世川
133 LIM SIEW LING 林秀玲
134 LIM SWEE BENG 林瑞明
135 LIM TAN WAH 林陈华
136 LIM YEW KOOI 林友贵
137 LOI WENG SING 雷荣新
138 NG AH PHEOW 黄亚标
139 NG BAK TAH
140 NG CHOO HONG 黄自丰
141 NG CHUW EYAN 黄俊央
142 NG HOCK TIEN 黄福田
143 NG KAY CHUN 黄家俊
144 NG WAI TENG 吴慧萍
145 NG YEW CHAI 黄有财
146 ONG CHAI HUAT 王在发
147 ONG CHOR HING 王助兴
148 ONG KHIAM HOCK 洪喜发
149 ONG TEIK CHAEW 王得超
150 ONG YUE CHONG 王有宗
151 OOI LIONG CHUAN 黄两栓
152 OONG AH LIM 王雅霖
153 SEAH HOOI CHENG 谢惠贞
154 SING HANG CHIM 辛汉深
155 SING LOON PIAU 辛伦标
156 TAN AH CHENG 陈亞煌
157 TAN AH HAUT 陈亚发
158 TAN AH KEONG 陈亚疆
159 TAN AH LEK 陈錫财
160 TAN AH LING 陈清龙
161 TAN AH SEE 陈亚惜
162 TAN BOON HUA 陈文华
163 TAN CHENG GUAN 陈桢沅
164 TAN CHENG HAI 陈清福
165 TAN CHENG HONG 陈清凤
166 TAN CHIN LAI 陈劲莱
167 TAN CHIN SINGH 陈振星
168 TAN CHIN WHAT 陈振发
169 TAN CHOK SAI 陈石狮
170 TAN CHONG BING 陈忠明
171 TAN CHUAN ENG 陈川荣
172 TAN EAN TIONG 陈永忠
173 TAN EK HUAT 陈逸发
174 TAN ENG CHON 陈英忠
175 TAN ENG HOCK 陈英福
176 TAN ENG TANG 陈永铜
177 TAN HOCK HUAT 陈福发
178 TAN HOCK SOON 陈福顺
179 TAN HOCK UN 陈復安
180 TAN KOOI LAN 陈桂兰
181 TAN KOW CHONG 陈九忠
182 TAN KWANG LENG 陈光龙
183 TAN KWEE SONG 陈贵顺
184 TAN LAI PO 陈来宝
185 TAN MING SIEW 陈明秀
186 TAN PEAK AN 陈碧安
187 TAN SEONG HANG 陈松兴
188 TAN SI KIN 陈仕健
189 TAN SIAK SENG 陈錫成
190 TAN SING SUA 陈亚成
191 TAN SOON POH 陈顺保
192 TAN TENG HUAT 陈丁发
193 TAN TEONG BIN 陈忠明
194 TAN TIAN SENG 陈天成
195 TAN YOUNG TEK 陈蓉德
196 TANG LEE YANG 陈喜远
197 TEH GIN KOOI 郑仁贵
198 TEH JIN SOON 郑仁顺
199 TEH LI YEUN 郑荔云
200 TEH WEI CHUNG 郑为聪
201 TEH WING HONG 郑慧凤
202 TEHW CHANG WA 张长华
203 TEOH KOCK HOR 张国和
204 TEOH LAM SENG 张南星
205 TEW WONG PING 张沅炳
206 THO KIM LAI 杜金来
207 THOR TEIN CHYE 许登财
208 TOH SEONG LENG 杜松龙
209 TOO LAY HA 杜丽霞
210 YEAT CHAU TIANG 叶租贤
211 YEAT CHUA KING 叶楚兰
212 YEAT LAM LEE 叶南利
213 YEOH KAU TEE 杨久弟
214 YO CHEONG LEE 姚长利
215 YUEN KWAI YENG 邓桂连

Back to Top

AT TANJONG MALIM

No Name 中文名
1 AHMAD YIP BIN ABDULLAH 叶亚生
2 ANG SIOK MOY 洪淑梅
3 AW YONG POH CHUN 欧阳宝珍
4 CHAI FOOI CHEN 蔡慧娟
5 CHAI KHOO NGAU 蔡高偶
6 CHAI KOK CHOOK 蔡高尺
7 CHAI SONG LIAN 蔡双莲
8 CHAI YOON HIN 蔡永兴
9 CHAN AH MENG 陈亚明
10 CHAN AH YONG 陈雅蓉
11 CHAN KAI CHIN 陈自全
12 CHAN KAM CHONG 陈金钟
13 CHAN PHOO SENG 陈宝成
14 CHAN WAN LOY @ CHAN HING WAN 陈云来
15 CHANG FAP MIN @ CHAN FATT MENG 曾法明
16 CHANG FAP ON @ CHAN FATT ONN 曾发安
17 CHANG SWEE CHEONG 郑水雄
18 CHEAH KHONG LAM 谢康楠
19 CHEAH WEE MING 谢伟明
20 CHEN CHE SENG 郑志成
21 CHEN THEAN SOONG 曾天送
22 CHEONG SAN THYE 张新娣
23 CHEONG SONG DEK 张上烈
24 CHEONG THIEN SZE 张天赐
25 CHEW KON FONG 周观凤
26 CHEW POH THOI 周宝钗
27 CHEW SIEW YEN
28 CHEW YOK YENG 周玉英
29 CHIN KWAI 陈贵
30 CHIN NYE MOOI @ YEE SWEE THAI 余水娣
31 CHIN SOW KEUN 陈秀娟
32 CHING SWEE MOI 钟惜妹
33 CHO CHEE SENG 曹志成
34 CHONG MUI HONG 张梅康
35 CHOO CHAN KEONG 朱镇强
36 CHOO CHEE MING 朱志明
37 CHOU POH OOI 周国凯
38 CHOW CHIN HOONG 周展鸿
39 CHOW HOI MOOI 邹爱梅
40 CHOW KIM SWEE 周金水
41 CHOW KWAN YOKE 周坤玉
42 CHU SENG KA 周成家
43 CHUNG CHENG LEAN 郑清莲
44 EWE SARN YEUN 游上运
45 FON LEE @ POON LAN 潘秀莲
46 FONG PAK CHOY 冯发财
47 GOH AH CHONG 岳忠偉
48 GOH BENG SIM 吴明森
49 GOH BENG TAT 吴明达
50 GOH CHEW HOONG 吴秋风
51 GOH CHONG KEAT 岳忠杰
52 GOH CHOONG SENG 岳忠诚
53 GOH LAI CHIN 岳丽珍
54 GOH MEN FOK 吴明福
55 GOH SIK FONG 吴雪锋
56 GOH THUAN 吴莲英
57 GOH YIT PHENG
58 HEW AH MOOI 邱顺好
59 HEW FOO @ HEW MOKE FOO 丘木富
60 HEW KIM SUN 丘金山
61 HO CHEE MING 何志明
62 HO THIAM FATT 何添发
63 HONG CHONG YONG 方钟勇
64 HOW KOK WYE 何国伟
65 HOW SIEW LAN 侯秀兰
66 KAH THEN SENG 郭添成
67 KAU CHIN THAI 高进娣
68 KE GEOK MOY 郭钰珠
69 KHEW YEOK KOOI 邱玉桂
70 KHOR MING HUA 许民桦
71 KHOR SUAR KUANG 许绍权
72 KOCK KIM CHIN 郭清泉
73 KOH KIM LIEW 辞芳钮
74 KOK HOCK CHAI 郭福财
75 KOK TECK HOCK 郭德福
76 KONG KOY LEAN 江桂涟
77 KONG PAK LOY 江伯来
78 KONG SIEW WENG 江绍荣
79 KU YOOK NAM @ KU A KAU 古毓南
80 KUA KIA KIN 柯加庆
81 LAI FOR TUCK 黎伙德
82 LAI MEI LIN 赖美玲
83 LAI SIEW LIN 赖秀莲
84 LAM WAY KONG 林维光
85 LAU KENG LEONG 刘金龙
86 LAW CHENG 刘清
87 LAW GET NAI 刘玉莲
88 LEE AH MOOI 李亚妹
89 LEE AN NUA
90 LEE FOOK HAI 李福海
91 LEE SUAN SIM 李钻芯
92 LEE YAP HOONG 李岳洪
93 LEONG CHAN FOO 梁育富
94 LEONG KUAN TAI 梁群娣
95 LEONG YAN MOON 梁润明
96 LEW YIT LENG 刘玥岭
97 LIE YING HAR 李燕霞
98 LIE YING KUAN
99 LIEW AH NG 廖伍
100 LIEW POH MENG 刘保明
101 LIEW TEN SENG @ LEW THEW KAI 刘天楷
102 LIM AH ENG @ LIM POH CHEN 林宝珍
103 LIM AH LEY 林清坡
104 LIM CHAK SENG 林桔成
105 LIM CHEOW SEONG 林超松
106 LIM CHEW CHUAH 林秋泉
107 LIM FONG BOON 林方文
108 LIM GEOH NG @ LIM KIM KONG 林锦光
109 LIM GEOK YEN 林玉燕
110 LIM KANG ANN 林钢安
111 LIM KAU YING 林关通
112 LIM KEAN MENG 林健名
113 LIM KIM HUWA 林景桦
114 LIM KING KHONG 林金峰
115 LIM MOOI LUM 林美伦
116 LIM POH KUANG 林宝光
117 LIM SAK TEOW 林绍谭
118 LIM SEE SOON 林士顺
119 LIM SOOK AUN 林淑安
120 LIM TOW NAM 林道南
121 LIM YEE MOI 林依梅
122 LIN CHOON YIN 林春燕
123 LIONG MOK CHUAN @ LONG HA 梁木泉
124 LOKE KHAI SANG 陸启生
125 LOKE MEE LENG 陸美玲
126 LOKE SOW SIM 陆秀婵
127 LONG SAY AI 龙仕海
128 LOO YIP WAI 罗业为
129 LOO YOKE PENG 户玉萍
130 LOOI WAN KIM 雷远锦
131 LOW KIM KEE 刘金枝
132 MAK SOW KUAN 莫爱伶
133 NG LAI CHAI 方理财
134 NG MEI YOKE 黄美玉
135 NG MIN 吴亚明
136 NG MOON TONG 伍满堂
137 NGAN SOW CHEE 颜秀珠
138 NGEH NYAT JIN 倪月英
139 ONG BAN 王万
140 ONG BOON TEONG 黄文忠
141 ONG KA CHUAN 黄家泉
142 OOI BEE ENG 黄渼媖
143 OOI CHOO TEIK 黄祖吉
144 OOI JUAN FOO 黄远富
145 PAI CHEONG KOK 白忠录
146 PHANG SOW CHUN 彭秀甄
147 SAW POH PING 苏宝萍
148 SEAN AH HOCK 盛亚福
149 SEEN WAI MUN 冼伟文
150 SEEN WAI THONG 冼伟堂
151 SHOON KON PHING 孙观平
152 SIEW CHOONG YOON 萧钟源
153 SIEW HOCK 萧福
154 SIEW YOON NGOH 邱韻娥
155 SOO WAI MUN 苏伟文
156 SOON PHIN ONN 孙平安
157 SUI KIN KAW 徐金九
158 TAI KOM MING 戴国明
159 TAI TSAE LING 戴采玲
160 TAN BEEN KIN 陈敏钦
161 TAN CHING SIONG 陈祯祥
162 TAN GEN LOI 陈银蕊
163 TAN JOO HONG 陈儒丰
164 TAN KEAT BOON 陈结文
165 TAN KIAT SIONG 陈结雄
166 TAN KIK WAH 陈结花
167 TAN KIM KENG 陈金长
168 TAN PENG SING @ TAN PENG KOON 陈炳坤
169 TAN RYH WEI 陈日威
170 TAN YIK FOON 陈一芬
171 TANG CHEE SING 邓志成
172 TANG LAI MIAN 邓丽敏
173 TANG MOOI MOOI 邓闲霞
174 TENG SENG 鄧志生
175 TENG YAH HOO 董月好
176 TEOH ENG SOON 张咏顺
177 THAM HUIN THAK 覃源德
178 THAN CHAW SENG 陈照星
179 WONG KAM FATT 黄锦发
180 WONG MEI BAN 黄美萍
181 WONG NG 黄伍
182 WONG SEE CHIN @ WONG SWEE SOON 黄世洲
183 WONG SENG 黄成
184 WONG SWEE WAN 黄瑞雲
185 WONG WAN CHUN 黄万泉
186 WONG WIN YEW 黄詠耀
187 WONG YIT MEI 黄月美
188 WOO KAM WAH 胡金华
189 YAP AH NGAU @ YAP AH NGAN 叶亚牛
190 YAP CHONG 叶松
191 YAP HONG LEE 叶凤丽
192 YAP HOOI THONG 叶海棠
193 YAP KON YEW 叶观友
194 YAP MEE YUEN 叶美云
195 YAP MEI SHAI 叶美霞
196 YAP MIN HIN 叶明兴
197 YAP POK SIEON 叶傅祥
198 YAP WOEI KEONG 叶伟强
199 YAP YEN NEE 叶燕妮
200 YAU WEN JIN 饶雯晶
201 YAU YEW VOON @ YAN YEW VOON 饶耀文
202 YEE JEE KWONG 茹汝光
203 YEE SAN YAN @ YEE SOON YEN 余玄源
204 YEOH LEE CHIN 杨丽珍
205 YEOH LEE YAN 杨丽燕
206 YONG SEM FATT 杨新发
207 YONG TEK KWON 杨德广
208 YOW POH CHENG 姚保清
209 YUE KONG CHAI 余根材

Back to Top

AU PASIR SALAK

No Name 中文名
1 ANG AH KAU @ AW YEONG CHOON 欧陽樟
2 AU KAM FAH 扈金华
3 CHAI CHEW HEONG 蔡秋香
4 CHAI CHONG HING 蔡中兴
5 CHAI CHOON LOONG 蔡俊龙
6 CHAI GEE HENG 蔡如兴
7 CHAI KIAN 蔡美健
8 CHAI MIN YOON 蔡明永
9 CHAI NOI MOOI 蔡糯妹
10 CHAI YIN HUAN 蔡殷焕
11 CHAN SWAI CHAN 陈为秋
12 CHEAH KOK HOONG 谢廓鸿
13 CHEANG KWAI MENG 郑贵明
14 CHEE HO YEONG 朱浩杨
15 CHENG HOW YEE 郑浩毅
16 CHENG TOO KIA 庄炎华
17 CHENG WAN CHEE 陈云珠
18 CHEONG CHIN KUANG 张镜光
19 CHEONG CHIN PING 张进平
20 CHEONG KOON 张群
21 CHEONG LO CHOY 张路才
22 CHEONG SWEE KAI 张瑞佳
23 CHEONG WAN HONG 张永康
24 CHEW PAIK CHOO 周碧珠
25 CHIAM SIEW NGOH 詹秀娥
26 CHIEW YEN POH 邱颖步
27 CHIN YEE MOI 陈秀群
28 CHIN YOON KWONG 陈永光
29 CHING AH FAH 陈观华
30 CHING HONG KEH @ CHEN HONG YONG 曾风容
31 CHOI MAN LAI 蔡万利
32 CHONG AH MUN 张亚勇
33 CHONG CHEE FUN 张志群
34 CHONG CHEE KONG 张志光
35 CHONG CHEE LEONG 张志良
36 CHONG KWOK PENG 张国平
37 CHOO YEON FAR 朱年花
38 CHOY LOKE MOOI 蔡六妹
39 ENG KIANG HENG 黄建兴
40 FOO CHOI YONG 胡彩容
41 FOO KEK SIONG 胡克祥
42 FOO KHET CHON 胡克全
43 HENG SEAI KIE 王赛芝
44 HO KOW 何九
45 HO TONG MOI @ TEO MOO CHEONG 张慕贞
46 HU KAM LING 扈金莲
47 HU KAM YOKE 扈金玉
48 HU TOONG SANG 扈栋胜
49 KEE NAI SHENG 纪乃胜
50 KONG AH FATT 江亚发
51 KONG MING CHYE 江明仔
52 KWONG CHOK MENG 邝作明
53 LAI CHAN WOO 黎振湖
54 LAI CHI BENG 黎致鸣
55 LAI KOK HIN 黎国兴
56 LAM SIEW CHING @ LAM SIEW CHIN 林少清
57 LAU SOON YONG 刘顺容
58 LAW CHONG KAW 刘昌云
59 LEAN AH TOO 连亚朱
60 LEAN SIANG KAI 连祥凯
61 LEAN SIANG YONG 连祥勇
62 LEE KOK LEONG 李国良
63 LEE KUEI HEONG 李桂香
64 LEE SOONG KOOI 李顺贵
65 LEE SUET MING 李雪明
66 LEE TONG SING 李东成
67 LEONG TIN LOOI 梁天来
68 LEONG YEW SIN @ CHOW YEW SIN 周有胜
69 LEONG YOKE CHAN 周玉珍
70 LEONG YU CHOOI @ CHOW YU CHOOI 周友财
71 LEW WEI CHIAT 卢伟杰
72 LIEW HAN WIN 刘汉永
73 LIEW HON MENG 刘汉明
74 LIM CHOONG SANG 林颂森
75 LIM HOO CHEONG 林富昌
76 LIM LAI KHAN 林丽群
77 LIM LIANG NG 林连何
78 LIM SING CHEONG 林新松
79 LIM SOOW CHOO @ LIM TSUE LIAN 林世莲
80 LIN CHAI WAR 林彩华
81 LOK CHE KONG 陆麒光
82 LOK ON HAN 陆汉侃
83 LOKE KAM SIANG 陆伟昌
84 LOO CHUN KEAT 罗俊杰
85 MOH CHEONG HAP 毛章合
86 NEOH CHUAN POH 梁传保
87 NG AH KOW 吴亚九
88 NG GAIK TENG 黄玉婷
89 NG SAI KUEN 吴世源
90 NG SEE MOOI @ FONG YUET MENG 洪细妹
91 NGE HAU NGUANG 黄校源
92 NGE TEH KOOI 黄德伟
93 ONG AAI SIN 翁爱心
94 ONG SIW HUWA 王秀花
95 OOI IN LIM 黄印林
96 PHANG AH SENG 彭时新
97 PHOON EET FAT 盘业发
98 SEE MENG HOOI 施铭辉
99 SEOW KONG LAN 萧公宁
100 TAN BAY WAH 陈丽花
101 TAN GWANG JIN 陈源英
102 TAN KEONG HUA @ TAN KENG HUA 陈建华
103 TAN KIM CHON 陈金春
104 TAN OH @ TAN CHENG OH 陈清湖
105 TAN PEN HOCK 陈平福
106 TAN SING CHAI 陈心彩
107 TAN TUCK FOOK 陈德福
108 TAN WEN TEAI 陈永泰
109 TEH NGIN SI 郑元思
110 TENG KEOK SONG 陈玉顺
111 TENG SWEE SANG 邓水生
112 TEOH AH KOW 张亚九
113 TEOH LAI MOOY 张来妹
114 TEON CHOON FAT 张春发
115 TOH LE POO 杜丽宝
116 VOON KIT CHONG 温杰章
117 WONG AH LOI 黄阿涞
118 WONG CHEE CHIN 黄志贞
119 WONG CHENG POR 黄清波
120 WONG CHEONG MENG 黄昌明
121 WONG JIA JIUNN 黄家俊
122 WONG JUNG QUAN 黄宗权
123 WONG KAI CHAI 黄开钗
124 WONG KAM FONG 黄金风
125 WONG KEE CHENG 黄记清
126 WONG KEE CHOY 黄記才
127 WONG KIN WAH 黄建华
128 WONG KOK ENG 王国应
129 WONG KOK LEE 王国礼
130 WONG KWAI YING 黄桂英
131 WONG WAI PING 黄慧冰
132 WONG YEE CHEE 王玉枝
133 WONG YOK ENG 王玉英
134 WONG YOON MENG 黄永明
135 YEAP LAI HOCK 葉来福
136 YEE KHENG SEEN 俞庆兴
137 YEOH BEE TEOI 杨吴对
138 YEOH HANG NING 杨汉林
139 YEOW CHUN LIN 饶琼玲
140 YIN MAY LENG 殷美玲

Back to Top

AV BUKIT GANTANG

No Name 中文名
1 ANG GUAK LING 洪月玲
2 ANG HOCK KIAN 洪福建
3 ANG KIM POH 洪金保
4 ANG SENG 洪生
5 ANG YOKE LIAN 洪玉莲
6 ANG YU CH’NG 洪友清
7 AW TAN CHIN HENG 欧陈振兴
8 BEH AH LEK @ BEH GEK CHEW 马玉树
9 BEH CHAR BOR 马查媒
10 BEH HOCK KAH 马福家
11 BEH HWA SAI 马华狮
12 BEH JOO AIK 马裕益
13 BEH JOO KIM 马裕根
14 BEH JOO TENG 马裕庭
15 BEH KAH KIAN 马巧娟
16 BEH KAH KIEN @ BEH KHAR GEOT 马巧月
17 BEH LIANG CHAI 马良才
18 BEH LIM HUAT 马林发
19 BEH SWEE CHING 马翠钟
20 BEH SWEE HEAP 马瑞协
21 BEH SWEE KOON 马瑞群
22 BEH SWEE TIAN 马瑞珍
23 CHAM GOI SIM 詹梅心
24 CHEAH LOKE 谢陆
25 CHEAH SIEW GEOK 谢秀玉
26 CHEAH SWEE HUAT 谢瑞发
27 CHEN KWONG LEE 陈冠利
28 CHENG GAIK HEIOK 王秀菁
29 CHENG WAN LEONG 莊元龙
30 CHEOW AH KHUAH 邹亚发
31 CHEW LYE TEK 周来德
32 CHEW SHA LUAN 周沙媛
33 CHIN KAM WON 陈锦文
34 CHING KING SIEW 曾金寿
35 CHONG KHOON CHYE 钟勤财
36 CHOO YEW PENG 徐友平
37 CHOON SAM 张景森
38 CHUAH AH NYA @ CHUAH SWEE POOI 蔡尚瑞
39 CHUAH CHEW LENG 蔡崇灵
40 CHUAH CHUI SOW 蔡征通
41 GAN CHING CHOON 颜清泉
42 GOH CHAI HAK 吴再平
43 GOH KIM TUNG 吴金东
44 GOH KUI LING 吴贵玲
45 GOOI YIT TEE 魏依俤
46 HO AH HON 何爱明
47 HO AH LIK 何亚咩
48 HO CHANG HING 何宗明
49 HO CHANG LEE 何章利
50 HO CHANG WENG 何章明
51 HO CHENG WANG 何章兴
52 HO FONG YEN 何枫雁
53 HO HANG KIAK 何汉杰
54 HO HONG AW 何丰傲
55 HO HONG HUI 何虹慧
56 HO HONG KENG 何丰庆
57 HO HONG KIAT 何丰杰
58 HO HONG TATT 何丰达
59 HO LAI HOCK 何来福
60 HO OO POI 何亚培
61 HO YEOW TUCK 何友德
62 HOO HONG HUA 何丰华
63 HOR CHEE KEONG 何志强
64 HOW GET KE 侯玉枝
65 HOW HOO PENG 侯和平
66 KEOH KIM ENG 郭金荣
67 KHOR BEE YEN 许美燕
68 KHOR SENG LYE 许信来
69 KONG CHEE HOONG 江志鸿
70 KWA WEI TING 柯韦廷
71 LAI CHEE HUI 赖智慧
72 LAI CHEE WEI 赖志伟
73 LAI CHIN HUAT 赖进发
74 LAI HONG KENG 赖丰庆
75 LAI HONG LIM 赖丰林
76 LAI HUA SOON 赖华顺
77 LAI POEY CHEAN 赖佩坚
78 LAI POEY LEE 赖佩莉
79 LAI POEY YEE 赖佩意
80 LAI SEOK BOEY 赖淑梅
81 LAI SOI LEK 赖瑞历
82 LAI YEW CHAY @ LAI CHIN KHENG 赖尤再
83 LAU KHIAN GUAN 刘建源
84 LAU TECK CHONG 刘德聪
85 LEE CHOW HOO 李楚河
86 LEE HUN SENG 李汉盛
87 LEE KENG HUAT 李庆发
88 LEE SEONG FOO 李松坡
89 LEE SOON CHAI 李顺财
90 LEE YEAN KIM 李燕金
91 LIEW CHOON KIT 刘俊杰
92 LIM AH CHAI 林亚财
93 LIM AH ONG 林亚王
94 LIM AH YEW 林亚友
95 LIM CHUI LING 林汭凌
96 LIM GEE HO 林义和
97 LIM HONG HIN 林芳兴
98 LIM HUP ENG 林合荣
99 LIM KEAN LEE 林建利
100 LIM KEOK TEE 林玉娣
101 LIM KWE SIEW 林贵秀
102 LIM LIB HUAT 林立发
103 LIM MENG KUANG 林明秋
104 LIM MENG LAI 林明来
105 LIM SENG YANG 林声杨
106 LIM TAN LEANG 林仙良
107 LIONG CHAN KOU @ LEONG CHIN KWANG 梁振光
108 LOKE SEE SOONG @ LOOK HOOI 陆世松
109 LOW CHEW YEN 刘秋燕
110 LOW LEE CHING 刘丽真
111 LYE WENG HUAT 赖荣发
112 MOK CHOON ENG 莫竣英
113 NG BOCK NGO 黄木娥
114 NG BOON HOCK 黄文福
115 NG CHENG GIM 黄清吟
116 NG CHIN KOK @ NG KING KOK 黄庆国
117 NG CHIN SENG 黄振生
118 NG CHONG LIM 黄种林
119 NG HOI HONG 黄辉煌
120 NG HOON THEAW 黄奋斗
121 NG KIM GUAN 黄金源
122 NG KIN SEONG 黄健翔
123 NG KOW MOOI 黄九妹
124 NG PEK HOON 黄碧云
125 NG POH LAI 黄宝来
126 NG SEW EWE 黄世辉
127 NG SEW SENG 黄文生
128 NG SIM MOY 黄心妹
129 OH AH BA 胡炎成
130 ONG AH GIOK 王亚玉
131 ONG CHIN GIM 王亚锦
132 ONG HOCK POH 王福葆
133 ONG KOK KEONG 王国强
134 ONG LIAN HWA 王莲花
135 ONG POO KIM 王保晶
136 ONG SOON AIK 翁顺益
137 OO THIAN HOCK 余天福
138 OOI CHENG CHAN 黄清赞
139 OOI ENG ANG 黄延安
140 OOI ENG SONG 黄延顺
141 OON BEOW GHEE 温妙义
142 PAU CHIN TIANG @ POW CHIN CHANG 鲍进展
143 PHEA WENG KAP 彭雍杰
144 PHEA WING KANG 彭永江
145 PHEA YIN SENG 彭永成
146 PHEA ZHI XI 彭芝顼
147 PHEA ZHI YU 彭芝妤
148 POOI CHAI TAIK 方再德
149 POOI ZHENG JIE 方正傑
150 SAW YONG SIAN 苏用善
151 TAI SIEW SENG 戴寿成
152 TAN AH YU 陈亜友
153 TAN BAK HOI 陈木辉
154 TAN BEE BIN 陈美民
155 TAN CHAI YEE 陈再意
156 TAN ENG SENG 陈荣成
157 TAN HACK SEEP 陈学习
158 TAN HUA YONG 陈华荣
159 TAN KEAN FOO 陈建富
160 TAN KEAN KOOI 陈建贵
161 TAN LAM TOO 陈南猪
162 TAN LAY BEE 陈丽美
163 TAN LUM KWAI 陈仁贵
164 TAN PEEK HOCK 陈栢福
165 TAN SIEW TEN 陈秀珍
166 TAN SWEI WEK 陈瑞月
167 TANG AH GIK 陈亚玉
168 TANG CHUN THONG 邓振堂
169 TEE SEONG WEI 郑松伟
170 TEH HUNG LENG 郑汉龙
171 TEH POH HONG 郑宝风
172 TEH THIAM GUAN 郑添源
173 TEH YOK NGOH 郑玉娥
174 TEOH AH KIN 张君华
175 TEOH AH TEK 张亚德
176 TEOH BOON CHYE 张文财
177 TEOH LAM SENG 张南成
178 THOAY HUNG FAR 徐杏花
179 WAI SAY FOONG 韦齐芳
180 WOON WOEI MING 温伟民
181 YEOH AH SOON 杨亚顺
182 YEOH YOU CHUAN 杨友泉
183 YEW SIOK YEN 尤淑燕
184 YIAP CHOU YOOK 叶彩玉
185 YONG WOO CHONG 杨亚忠

Back to Top

AW GOPENG

No Name 中文名
1 AH SIN @ LIANG YEW SIEN 梁耀先
2 ANG KEEN HONG 洪振凤
3 ANG TIN TIN 洪婷婷
4 AU FOH MOOI 欧伙妹
5 BE BOON WAI 马文伟
6 CH0ONG SUN KENG 钟善庆
7 CHAI KANG SIN 蔡景新
8 CHAI KOOI KEOW 蔡桂娇
9 CHAI WANG YOOK 蔡文玉
10 CHAI YANG 蔡迎
11 CHAI YOKE FONG 蔡淯方
12 CHAN CHEE PING 陈志平
13 CHAN CHEONG WAI 曾章维
14 CHAN CHIN CHEE 曾镇池
15 CHAN CHIN LIN 陈清粦
16 CHAN CHING WAH 曾振华
17 CHAN KHUAN 陈坤
18 CHAN KWAI 陈桂
19 CHAN KWAI HOONG 陈桂鸿
20 CHAN PECK CHING 陈碧清
21 CHAN SAU YING 陈秀英
22 CHAN YOONG CHOY 陈荣财
23 CHANG CHEE HONG 曾志鸿
24 CHANG CHEE KONG 曾志光
25 CHANG CHEE LEONG 曾志良
26 CHANG CHEE SAM 曾治鑫
27 CHANG CHEW MEI 曾俏湄
28 CHANG CHOY THIEN 曾彩甜
29 CHANG CHUN CHEUN 曾振铨
30 CHANG KAM WAH 陈锦华
31 CHANG PING YANN 曾娉殷
32 CHANG SEK PUNN 曾稀彬
33 CHANG YIT 曾日
34 CHEAH CHEE KHEONG 谢志强
35 CHEAH CHEE WENG 谢志仁
36 CHEAH CHOY KEOW 谢采珓
37 CHEAH SAU LENG 谢秀玲
38 CHEAH SUIT YIN 謝雪盈
39 CHEAH TEK HEN 谢德贤
40 CHEAH THIM MUN 謝添明
41 CHEAH THIN CHOY 谢添财
42 CHEANG KIN NANG 郑建能
43 CHEE CHAU FOK 池照福
44 CHEE YOK SIW 朱玉箫
45 CHEN KONG HOY 曾广海
46 CHEONG SWEE SAN 张水生
47 CHEONG WENG CHIN 张荣进
48 CHEOW KHON 曹权章
49 CHEOW YUET CHIN 曹月贞
50 CHEW BAAN LOO 周曼如
51 CHEW BENG CHUAN 周明泉
52 CHEW CHOU TUCK @ CHEW CHOO TECK 周秋杰
53 CHEW GIM BOON 周锦文
54 CHEW GIM HOOI 周锦辉
55 CHEW HOOI ENG 周慧英
56 CHEW KONG SIM 周江森
57 CHEW MENG SEW 周铭相
58 CHIANG KAI CHOONG 郑启忠
59 CHIK MUN CHOONG 戚敏聪
60 CHIK MUN LING 戚敏灵
61 CHIN KIN YAN 陈金元
62 CHIN KOK FONG @ CHIN KICK FONG 陈菊芳
63 CHIN PIT NYEE @ CHIN PIK NYEE 陈碧瑜
64 CHIN SIEW FAH 陈秀花
65 CHIN YAT YAN 陈月燕
66 CHIN YEE YIN 陈毅贤
67 CHO CHONG MIN 徐忠明
68 CHOH KEAT CHOO 曹洁珠
69 CHONG BIT KEAN 张必娟
70 CHONG CHAN CHIN 张群珍
71 CHONG CHENG FOONG 钟清凤
72 CHONG KAM CHEE 张锦池
73 CHONG KIM NIAN 张今譧
74 CHONG KIN WENG 曾建荣
75 CHONG LAI FOOK 张礼福
76 CHONG NGAT NGOR 张月娥
77 CHONG WEE TIEN 张伟添
78 CHONG YOKE KONG 张育光
79 CHOO SIN THAI 朱莲娣
80 CHOONG KAH FOOK 钟家福
81 CHOW KAM WAH 周金华
82 CHOW KOON KIEW 周观娇
83 CHOW KUM HOONG 周金鸿
84 CHUA YIN LOONG 蔡仁荣
85 CHUAN TEIK KHUAN 全德君
86 CHUN AH WAH 陈亚华
87 DAVID CHAN SENG CHOONG 陈承宗
88 DING SWEE LING 陈瑞玲
89 EWE HOCK SENG 尤福成
90 FOO CHUAN FONG 傅传芳
91 FOO PIANG HIN 傅炳兴
92 FOONG KIAT YEAN 房杰贤
93 GAN SIEW LOOI @ GAN SIEW HUA 颜秀花
94 GOR SAW FAH 吴素花
95 HAEW SIEW NGOH 候秀娥
96 HEE YUT MEI 许月媚
97 HEW CHOON OOI 丘春爱
98 HO KIM THYE 何金娣
99 HO SIEW LIAN 何瑞莲
100 HOH THIAM WING 何添荣
101 HONG FOO YONG 熊伙养
102 HOO LAM HENG 何南兴
103 HOONG MEE BEE 洪美美
104 KEE CHAU HONG 纪秋红
105 KEUI PIN @ KEW PIN 丘萍
106 KHEW KOON PIAN 邱均炳
107 KHEW LIN TAI 邱年娣
108 KHOO KAM THIN 古锦廷
109 KHOO KONG HOE 许茳贺
110 KHOO POH CHOO @ THONG POH CHOO 汤宝珠
111 KOK PAK FOO 郭伯護
112 KOK WAI HENG 郭惠卿
113 KOK WAI THOW 郭惠桃
114 KOK YOKE WOH 郭奕河
115 KONG AH THONG 孔亚东
116 KONG KWAI HEONG 江桂香
117 KONG WAI HENG @ WONG WAI HENG 黄维兴
118 KOO LEE CHING 古丽清
119 KWOK WOON YEONG 郭焕容
120 LAI LIN THYE 赖莲娣
121 LAI MOK MOOI 黎木妹
122 LAM CHAN WAH 林振华
123 LAM CHEE KAI 林志佳
124 LAM KOY 林南生
125 LAM YEE FUN 林雨芬
126 LAU CHONG CHEE 刘松志
127 LAU KIANG CHOONG 刘建忠
128 LAU YOCK CHENG 刘玉珍
129 LAW CHEW CHEONG 刘照祥
130 LEAN KWAI FATT 练贵发
131 LEE AH JEE 李亜字
132 LEE AH SIN 李亚新
133 LEE CHENG MOOY 李清梅
134 LEE CHEW SEK 李秋悉
135 LEE CHING SUAT 李清雪
136 LEE FOY WAN 李佩云
137 LEE KAU 吕苟
138 LEE KENG SWEE 李经瑞
139 LEE NYUK VOON 李毓文
140 LEE PENG PENG 李彬彬
141 LEE PHAK KHUAI 李柏葵
142 LEE SAN CHOY 李新才
143 LEE SIAK TAI 李锡娣
144 LEE THEN SANG 李天生
145 LEE THIM FOO 李添富
146 LEE THIM WENG 李添荣
147 LEE WAH 李华
148 LEONG AH MOI @ LEONG TAT KHEN 梁达权
149 LEONG BEE KEAT 梁美洁
150 LEONG LAI MENG 梁丽明
151 LEOW BEE HONG 廖美凤
152 LEW KONG YEW 刘光友
153 LIEW AH KOW 廖长贵
154 LIEW CHIN FATT 刘正发
155 LIEW KOOI YEN 刘桂英
156 LIEW MEI LEE 刘美丽
157 LIEW YEE LIN 廖仪玲
158 LIM KIM KUM 林敬甘
159 LIM KOK KEONG 林国强
160 LIM MUI ENG 林梅英
161 LIM MUN FOONG 练民峰
162 LIM SEEN WAI 练孙维
163 LIM SIE WAN 练诗韵
164 LIN MAK YOONG @ LIN MOOK YOONG 凌木荣
165 LING KING CHOO 林京筑
166 LOH CHEE KEE 罗志基
167 LOH KAM MUI 罗金嵋
168 LOH SWEE FUN 罗瑞芬
169 LOH SWEE MEI 罗瑞媚
170 LOH YIM LONG @ LOO YING LOONG 卢艳龙
171 LOH YOKE CHUN 罗玉珍
172 LOK KOK KIN 陆国健
173 LOKE SAI MIN 陆世明
174 LOKE YIT HUAR 陆奕豪
175 LOO BIN KEONG 呂敏強
176 LOO KAM LIN 卢金莲
177 LOO OOI CHAN 雷爱珍
178 LOO WEI KHUN 罗伟勤
179 LOU KAR CHEE 刘家志
180 LOU SAU LAI 刘秀丽
181 LOU SAU MEI 刘秀媚
182 LOU YOON HAI 刘运海
183 LOW LEONG SIN 罗量信
184 LU MING SUAN 俞明钻
185 MAK MING WAI 麦明辉
186 MEAH MEE LAY 呂美丽
187 MEOW AH NGAN @ MEOW GEM HER 繆银霞
188 MOK CHING WAN 莫清云
189 NG AH LEK 吴亚烈
190 NG AH MENG 吴雅明
191 NG CHUN YEW 伍俊耀
192 NG KEY TONG 吴期東
193 NG SAU KAM 吴秀金
194 NG SEE FEI 伍时辉
195 NG SIEW KIM 黄秀金
196 NG SUET FONG 吴雪芳
197 NG WAI CHEONG 吴伟昌
198 NG YOK YIN 吴玉英
199 NG YOKE LING 伍奕霖
200 NG YUIT KWAI 伍月桂
201 NG YUT MOOI 吴月妹
202 NGAN YAT MOI 颜月梅
203 ONG AH CHYE 王亚财
204 ONG JUNE TONG 王运通
205 OOI KWAI YOONG 黄桂容
206 OW KEE HUAH 欧继花
207 PANG HEAN HOCK 彭宏福
208 PHAN KHEE YONG 潘棋荣
209 PHANG MEI YOKE 彭美玉
210 PHANG SEE KONG 彭西康
211 PHANG SUIT FONG 彭雪芳
212 PHANG TZU PIN 彭子斌
213 PHANG WAN QUEN 彭莞君
214 SAM MEI YUET 沈美月
215 SEAH KOK BOON 谢国文
216 SHIOW WUI FUN 萧慧芬
217 SIEW KOW 萧九
218 SOO CHEONG 苏昌
219 SOO HOO KOK KHUN 司徒国鸿
220 SOO KUAN HOO 苏群好
221 TAI MUN HONG 戴文安
222 TAN HOOI KUAN 陈慧娟
223 TAN KIAN SOON 陈建顺
224 TAN KWOK CHONG 邓国忠
225 TAN SOONG KEAT 陈松吉
226 TANG FOO WAH @ TEN AH SEE 邓富华
227 TANG YEN SIM 陈燕婵
228 TEE AH TIAM 郑亚添
229 TEE SENG HAR 郑成汉
230 TEH SAI CHEE 郑世志
231 TEH SUAN CHEW 郑钻石
232 TENG YOKE HEE 邓玉喜
233 THAM SAU KAM 谭秀金
234 THONG CHEN CHAI @ KIAM WAH 汤剑华
235 TING MUN PHENG 丁敏萍
236 TING SIEW LEM 邓秀莲
237 TING TUCK HING 丁德庆
238 TONG KAI SENG 汤凯成
239 VOON TUCK CHEONG 温德昌
240 WAN CHOON MUN 尹梭文
241 WAN PAK YONG @ VEN MEEI YONG 温美容
242 WAN SOOK WAH 温蜀华
243 WONG CHIONG KAM 黄長金
244 WONG KAM LAN 黄金南
245 WONG KEEN TONG 黄健东
246 WONG KUAN WAH 黄冠华
247 WONG KUM CHEONG 黄锦昌
248 WONG LAI WAI 黄乃伟
249 WONG LAN MOOI 黄兰妹
250 WONG MEE LAN 黄美兰
251 WONG MEI WAH 黄美华
252 WONG PHENG 黄平
253 WONG SHEN MING 王秋明
254 WONG SIEW KHUEN 黄秀娟
255 WONG SIEW YOONG 黄秀蓉
256 WONG SIU PUN 黄兆彬
257 WONG SUN QYOON 黄燊权
258 WONG TEIK YUEN 王德云
259 WONG THIAM NYEN 黄添源
260 WONG WAI CHER 黄慧慈
261 WONG WAI KUAN 黄惠钧
262 WONG WAI YEE 黄慧仪
263 WONG WEI CHAI 王慧钗
264 WONG YOCK CHIN 黄玉珍
265 WONG YOKE LEAN 黄玉莲
266 WONG YOKE MOY 黄玉梅
267 WONG YOON HENG 黄永兴
268 WOO KOY 胡树桂
269 YAH POOI FOONG 易贝纮
270 YAP MIN CHAI 叶明财
271 YAU LEONG CHONG 姚良长
272 YAU YOONG THAI 邱润娣
273 YEE CHEE SIAN 余子贤
274 YEE LIN CHYE 余年卿
275 YEE PAK LING 余栢龄
276 YEE WENG AH HONG @ YEE WENG HONG 余荣康
277 YEOH KON YEW 杨群优
278 YEOW KAI KEEN 游启键
279 YEOW THAI CHOON 游大全
280 YEP KAM TAU 叶金土
281 YEW KIN TAN @ YEW HENG WAH 游镜华
282 YEW POH LIN 游宝莲
283 YEW SAU KHAM 游绣琴
284 YEW SZE PING 姚史平
285 YIP AH YONG @ YEP YEN WAH 叶仁华
286 YIP KAM MENG 叶锦明
287 YIP KONG KAW 叶江球
288 YIP SAW YEN 叶秀英
289 YIP TUCK WAH 叶德华
290 YIP WAI KONG 叶伟光
291 YIP YAU HENG 叶有兴
292 YOONG LAI MUN 容乃文

Back to Top

AX BATU GAJAH

No Name 中文名
1 CHAI MOI LAN 蔡美容
2 CHAI SEK YEN 蔡雪燕
3 CHAI SOOI WAH 蔡瑞华
4 CHAN AH NGOW 陈亚牛
5 CHAN AH SOON 陈亚顺
6 CHAN AH WAH 陈亚华
7 CHAN BIT TIH 陈碧蒂
8 CHAN CHOW PUNG 陈兆平
9 CHAN HOONG MOOI 陈虹梅
10 CHAN KAM HING 陈锦堂
11 CHAN KOW 陈九
12 CHAN LAI CHENG 陈丽菁
13 CHAN LEONG 陈良
14 CHAN MOOI CHAN 陈梅珍
15 CHAN MOOI YIN 曾美英
16 CHAN PAK YONG 陈柏墉
17 CHAN POH CHYE 陈波仔
18 CHAN SEE MOY 陈细妹
19 CHAN SIANG KENG 陈尚敬
20 CHAN SIEW CHIN 曾秀清
21 CHAN SUET WAI 陈雪玮
22 CHAN SUI YAU 陈水有
23 CHAN YEE MUN 陈汝文
24 CHAN YEW SENG 陈宥燊
25 CHAN YEW THONG 陈耀棠
26 CHAN YOKE FOONG 陈玉凤
27 CHAN YOKE YEN 曾玉仁
28 CHAN YON YEN 曾文彬
29 CHANG HAR SING 郑虾新
30 CHANG KOK LONG 曾国隆
31 CHANG MAI YIN 郑美英
32 CHANG PHOOI FOON 曾沛宽
33 CHANG TAT CHAI 郑达财
34 CHANG WENG HONG 曾永康
35 CHANG YOKE ONN 曾玉安
36 CHAU HONG 邹国洪
37 CHAU KOK SENG 邹国胜
38 CHAW SENG CHUI 刁广财
39 CHAY SAU CHUN 谢秀珍
40 CHEAH CHEW PHANG 谢绍鹏
41 CHEAH CHONG CHOONG 谢昌松
42 CHEAH KWOK CHEONG 谢国祥
43 CHEAH TAK KWAI 谢德贵
44 CHEAH TONG LEONG 谢东良
45 CHEAH WEE YAU 谢偉耀
46 CHEAH YEW KEONG 谢耀强
47 CHEAH YIK MENG 谢亦敏
48 CHEAH YOKE CAN 谢玉权
49 CHEAN HAR 陈虾
50 CHEE FOOK KONG 徐福昌
51 CHEEN SOY 陈射
52 CHEN CHUN YIN 曾竹英
53 CHEN FO LIN 曾富粦
54 CHEN KON NEN 曾观莲
55 CHEN MOOK SANG 曾木生
56 CHEN PIAN YAU 曾炳耀
57 CHEN PIANG HO 曾炳河
58 CHEN THIAM FATT 曾添发
59 CHEN THIAM FOOK 曾添福
60 CHEN THIN YEW 曾天佑
61 CHEN VOON YEE 曾文依
62 CHEN YOON THONG 曾运堂
63 CHENG TEIK CHYE 钟德财
64 CHEONG CHOI PENG 张彩萍
65 CHEONG SAU KAM 张秀金
66 CHEONG SUN KWAI 张新贵
67 CHEONG YET POH 张月宝
68 CHEONG YOKE CHONG 张玉松
69 CHEOW OOI LAI 曹爱丽
70 CHEW CHONG 邹昌
71 CHEW SOOI HOONG 邹瑞雄
72 CHIA THIAM YEW 谢添尤
73 CHIN BAN CHEW 邹万周
74 CHIN CHEE MENG 陈志明
75 CHIN CHEE PHIN 邹志平
76 CHIN CHEE SEM 陈志森
77 CHIN CHEW MENG
78 CHIN CHIEN LUM 陈展林
79 CHIN CHOON SANG 陈春生
80 CHIN CHOW LOO 陈昭龙
81 CHIN KAM POR 陈锦波
82 CHIN KEK SANG 陈国成
83 CHIN KIM SHIN 陈金胜
84 CHIN KONG LIEW 陈光流
85 CHIN KUAN WAH 曾坤华
86 CHIN KWAI HENG 曾貴興
87 CHIN KWAI LEONG 曾贵良
88 CHIN KWAI MUN 曾贵文
89 CHIN KWAI SIM 曾贵婵
90 CHIN KWAI YOW 曾贵有
91 CHIN NYUK NGOH 陈玉娥
92 CHIN SIN 曾胜
93 CHIN TUCK SENG 陈德成
94 CHIN WEE FAH 曾伟华
95 CHIN YOON KIEW 陈运娇
96 CHING JOO FOON 郑有鎰
97 CHO KHAI 曹沾
98 CHO LAI LIN 曹丽莲
99 CHO TUCK LOONG 曹德隆
100 CHO WENG ON 朱永安
101 CHOA SEONG YEE 蔡祥仪
102 CHONG AH CHEN 张亚珍
103 CHONG AH EWE 张亚友
104 CHONG AH NGAU @ CHEONG KON SAIK 张观锡
105 CHONG CHEE HAU 张志豪
106 CHONG CHEE HOONG 张志鸿
107 CHONG CHEE KEONG 张志强
108 CHONG CHOON FATT 张春发
109 CHONG CHOON MING 张春明
110 CHONG CHOY KUEN 张彩娟
111 CHONG FAH @ CHONG KAM 张华
112 CHONG FOO WAH 张佛华
113 CHONG KIM KOOI 张金贵
114 CHONG KIM KWEE 张金贵
115 CHONG KIT LING 張傑麟
116 CHONG KOK KHEAN 张国权
117 CHONG KONG FOOT 张观佛
118 CHONG LEE KUAN 张丽群
119 CHONG LEE YING 张礼茵
120 CHONG SIEW KEEN 张秀娟
121 CHONG SIN CHOY 张新才
122 CHONG TAI WAI 张大伟
123 CHONG TET THIAM 张德添
124 CHONG WOOI CHEONG 张伟昌
125 CHONG YAN WONG 张源旺
126 CHONG YEAN LEE 张燕莉
127 CHONG YEAN LING 张燕玲
128 CHONG YOK CHIN 张玉珍
129 CHONG YOKE KIEW 张玉娇
130 CHONG YON THAI 钟云娣
131 CHONG YOON LOONG 张润隆
132 CHOO AH KONG 曹亚光
133 CHOO HONG KONG 朱鸿光
134 CHOO KAM TUCK 朱钦德
135 CHOO KIM LEONG 朱锦良
136 CHOO MAE LEAN 朱美莲
137 CHOO YAT MENG 朱日明
138 CHOOK HING HO @ CHOOK HAN 祝庆和
139 CHOONG AH THIM 钟亚添
140 CHOONG PENG LEONG 钟炳良
141 CHOONG SIN THONG 钟新棠
142 CHOONG WENG SUN 钟荣新
143 CHOW KAI MUN 周啟文
144 CHOW KAM CHOON 周锦全
145 CHOW LAI FONG 周丽芳
146 CHOW SOW NGAN 邹秀颜
147 CHOW WENG WAH 周荣华
148 CHOW YUK FONG 赵玉凤
149 CHU SEE MOOI @ CHOO KUAN LIAN 朱观莲
150 CHUAH SIEW HUN 蔡晓芬
151 CHUNG KAM MENG 曾锦明
152 CHUNG KOK HOONG 曾国雄
153 CHUNG LAI PENG 钟丽萍
154 CHUNG LEE MIN 钟丽鸣
155 CHUNG SAM WAH 曾桑华
156 CHUNG SHIN FAN 郑新华
157 CHUNG TONG YOW 曾东友
158 CHUNG YOONG SEONG 曾勇翔
159 CHYE CHIANG LIAN 蔡青莲
160 ENG YUN CHOI @ NG YUN CHOI 吴润财
161 FAN CHEE KONG 范志光
162 FAN SHEE CHEONG 范树强
163 FONG KE LIN 房吉粦
164 FONG KIM FUI 房锦辉
165 FONG SOO WAH @ FONG AH KEAN 房思华
166 FOO CHIN KWAI 傅傅贵
167 FOO CHON SIM
168 FOO YOKE LING 胡玉玲
169 FOONG AH CHING 冯亚清
170 FOONG CHOOI KHENG 冯翠琼
171 FOONG CHOOI YEE 冯翠茹
172 FOONG PENG KONG 冯炳光
173 FOONG YOOK KOOI 冯玉桂
174 GOH HAN CHUNG 吴汉忠
175 GOH HAN YEE 吴汉义
176 GOH KAH HOONG 吴嘉宏
177 GOH KAR FATT 吴嘉发
178 GOH KIM BOON 吴锦文
179 GOH NYET KIAW 吴月娇
180 GOH PING YUK 吴冰玉
181 GOH TAT WAI 吴达威
182 HEE AH THAI 许来娣
183 HEE NYUK LAN 许玉兰
184 HEE YOKE KUEN 许玉娟
185 HEE YOKE MEI 许玉媚
186 HEE YOKE PING 许玉冰
187 HEE YOKE YENG 许玉英
188 HENG CHOON HEOK 王春叶
189 HEW PUI FOONG 丘佩凤
190 HEW YOON KIM @ KHEW YOON KIM 丘运金
191 HO AH CHOO 何亚珠
192 HO FOO YOEK 何富玉
193 HO KA YEW 何家耀
194 HO KEEN FEI 何健辉
195 HO LEE BEEN 何利民
196 HO LEE LAN 何丽兰
197 HO PICK WAN 何碧云
198 HO SAN KONG 何新光
199 HO TACK WENG 何德荣
200 HOH WING QUN 何永权
201 HONG SIEW ENG 冯秀英
202 HOO FOK 何福
203 HOONG CHOON SHUP 熊俊侠
204 HOONG CHOON TIEW 熊俊修
205 HOONG SOKE RON 熊淑嫒
206 HSIA KWAI PENG 夏桂平
207 HUI SOO KOON 许素娟
208 ING KAM MOOI 吴金镅
209 JOSEPHINE CHONG PEK WAN 张碧云
210 KANG FOONG LENG 鄺凤玲
211 KANG FOONG SIN 鄺风仙
212 KHONG FONG MOOI 孔虹妹
213 KHOO WAI YIN 古维英
214 KIEW CHIN 丘清
215 KIEW FOONG CHIN 邱枫清
216 KOE YOKE YING 高玉英
217 KONG HONG SAM 江鸿森
218 KONG KOK PENG 江国平
219 KONG KOK PENG 江国平
220 KONG SIEW CHOING 江瑞祥
221 KONG THIEN LOY 江天来
222 KONG TUCK KAN 江德根
223 KONG TUCK SENG 龚德成
224 KONG YIN CHEONG 江荣昌
225 KONG YIT CHOONG 江月中
226 KOO CHIEW FOONG 高潮芳
227 KOO LAI VOON 高丽雯
228 KOO THONG YEE 古通艺
229 KOW SIEW KAM 邱秀金
230 KU MING KUAN 顾明坤
231 KUAN YUK LEE 关煜利
232 KWAN CHOI 关才
233 KWAN YOKE KHEONG 关煜强
234 LAI AH KIM @ LAI BOON TONG 赖阿金
235 LAI CHEE KONG 赖智光
236 LAI NYUK FAH 赖玉华
237 LAI OOI KAM
238 LAI SAU LAI 黎秀丽
239 LAI SAU MEI 黎秀媚
240 LAI SOO KOW 赖仕球
241 LAI VOON CHIN 赖文清
242 LAI WAI HIN 赖伟兴
243 LAI YOKE CHAN 黎玉珍
244 LAM KAM CHOY 蓝金财
245 LAM LOY THYE 林来娣
246 LAM MEI YOKE 林美玉
247 LAM SAU CHAN 林秀珍
248 LAM SAU CHEE 林秀珠
249 LAM SAU HAR 林秀霞
250 LAM SIEW KIN 林秀娟
251 LAM SIT YIN 林雪燕
252 LAM SIT YOKE 林雪玉
253 LAM TONG SENG 林东成
254 LAM YOW KONG 林友光
255 LAU KOK HENG 刘国兴
256 LAU SIAW YONG 刘秀容
257 LAU YEW SOON 刘耀顺
258 LAW CHEE YAU 罗子佑
259 LAW WAI YIN 刘慧燕
260 LEE BOCK LIM 李木林
261 LEE BOK CHENG 李木清
262 LEE CHEE KHEONG 李志强
263 LEE CHEE KONG 李志刚
264 LEE CHEE SING 李志成
265 LEE CHEE THONG 李志棠
266 LEE CHOOI FONG 李翠芳
267 LEE CHU POHAI 李子辉
268 LEE CHUNG KIT 李忠杰
269 LEE FOO FATT 李富发
270 LEE FOOK WENG 李福荣
271 LEE KAM MOI @ LEE CHOOI HING 李翠卿
272 LEE KAR HOE 李加浩
273 LEE KAR MEI 李嘉美
274 LEE KEAN HING 李金声
275 LEE KEAN YIK 李健益
276 LEE KIAM HEAN 李剑贤
277 LEE KIAN YOW 李健耀
278 LEE KIEW 李娇
279 LEE KIM CHOY 李锦才
280 LEE KING CHONG @ LEE KENG CHEONG 李景祥
281 LEE KOK JET 李国杰
282 LEE KOON FOR 李官和
283 LEE KWEI LING 李桂玲
284 LEE KWONG YEW 李光尧
285 LEE MEI SHAN 李美珊
286 LEE MOK SANG 李木生
287 LEE MUN KEONG 李文强
288 LEE NIAT MEE 李月美
289 LEE PEAK YOKE 李碧玉
290 LEE POH SENG 李宝胜
291 LEE PUNG LIM 李彭粦
292 LEE SAU LAN 李秀兰
293 LEE SEE HONG 李世雄
294 LEE SIEW MING 李绍明
295 LEE SOCK LING 李淑玲
296 LEE SOOK KHENG 李淑琼
297 LEE SWEE FONG 李瑞芳
298 LEE SWEE KENG 李瑞琼
299 LEE TECK SAN 李德心
300 LEE THAI 李娣
301 LEE THEN YEW 李沺佑
302 LEE TONG THYE 李东娣
303 LEE TUNG LAI 李东来
304 LEE WOOI
305 LEE YAP SUN 李叶心
306 LEE YEE YEE 李依依
307 LEE YEW KEONG 李耀强
308 LEE YIP PENG 李叶平
309 LEE YOE FOO 李锐富
310 LEE YOKE LAN 李玉兰
311 LEE YOKE PENG 李翊萍
312 LEE YOON WAH 李运华
313 LEIW SIN THAI 刘新娣
314 LEONG CHEE WAI 梁智伟
315 LEONG CHON YAN 梁春燕
316 LEONG KHEE PENG 梁琪萍
317 LEONG MAY @ LEONG MOOI 梁亚美
318 LEONG NYUK KHANG 梁玉琼
319 LEONG SOW FOONG 梁秀凤
320 LEONG THEAN YONG 梁天养
321 LEONG WAI SEONG 梁慧嫦
322 LEONG YOKE LEAN 梁玉莲
323 LEONG YOKE LENG 梁玉玲
324 LEOW KAM HING 廖金庆
325 LEOW WAI WAH 廖伟华
326 LEW AH MAY 廖烈
327 LEW FOO CHOON 李富春
328 LEW KON SOONG 刘康顺
329 LEW MEANG LEONG 刘明良
330 LEW WAN FAH 刘文华
331 LEW YOON CHEW @ LEW YOON FAH 刘永华
332 LIAN KIM SIN 练锦燊
333 LIEW AH YIN 刘阿源
334 LIEW CHOI WAN 廖翠云
335 LIEW CHOON CHAN 刘春泉
336 LIEW HOOI MENG 廖惠敏
337 LIEW HOOI YENG 廖蕙莹
338 LIEW KWAI FONG 廖桂方
339 LIEW LEE HONG 刘丽虹
340 LIEW MOOI 刘妹
341 LIEW NYUK LIM 廖玉林
342 LIEW SEE PEO 刘诗配
343 LIEW SEE YEE 刘诗仪
344 LIEW SING FAH 刘胜华
345 LIEW SING FOOK 刘胜福
346 LIEW WOOI KHEONG 刘伟强
347 LIEW YOON FOR 刘润和
348 LIM AH LAI 林亚来
349 LIM BAO GYN 林宝君
350 LIM CHEE MENG 林志明
351 LIM CHOY LING 林翠玲
352 LIM GEOK YIM 林玉音
353 LIM HIN 林兴
354 LIM HOONG YOU 林虹友
355 LIM KEOW KEOW 林娇娇
356 LIM LAI YIN 林丽英
357 LIM PENG LEE 林炳利
358 LIM SIEW KIM 林秀金
359 LIM SWEE LEE 林瑞明
360 LIM THIAM LAN 林添芝
361 LIM YIN HOONG 林燕虹
362 LIM YOK FOOI 林玉辉
363 LIM YOKE KHUAN 林玉群
364 LIM YOON LOI 林运来
365 LIM YOON THAYE 林阳娣
366 LIM YOON YOKE 林润玉
367 LIM YOU PIN 林有平
368 LIN HON SIN 凌汉生
369 LING AH HOI 宁亚海
370 LIP CHOOI FUN 聂翠芬
371 LIP CHOOI PENG 聂翠萍
372 LOH KIM FEE 罗劲辉
373 LOH KOI PIN @ LOO KOI PIN 罗桂平
374 LOH LEN YING 罗莲英
375 LOH MEE SOON 罗美顺
376 LOH PIKE KWAN 罗必郡
377 LOH SIEW MOOI @ LOH SIEW FONG 罗秀芳
378 LOH SIEW POH 骆秀宝
379 LOH SING KET 罗新杰
380 LOH SIT KUEN 罗雪娟
381 LOH SIT PENG 罗雪萍
382 LOH SOOI LIN 罗瑞莲
383 LOH VOON FOONG 罗文鸿
384 LOH YOON PENG 罗润萍
385 LOK LAM CHAI 骆林仔
386 LOK SWEE YING 骆瑞英
387 LOK YOON KHENG 陆润琼
388 LOKE HO YEE 陆可兒
389 LOKE KAM YOK @ LOK PECK YOK 陆碧玉
390 LOKE OOI KHEONG 陆爱强
391 LOKE SEK KUAN 陆锡坤
392 LOKE YAN KEONG 陸源强
393 LOKE YIN CHOY 陆音财
394 LOKE YIN WAH 陆音华
395 LOO CHEE WENG 卢志荣
396 LOO CHOON POW 罗春保
397 LOO GAR SOON 卢家顺
398 LOO GAR YEN 卢嘉演
399 LOO KAR MING 卢家铭
400 LOO KAR MUN 卢家文
401 LOO KEUN LIM 罗坤林
402 LOO KIN CHAN @ LOO KOK CHAN 卢国镇
403 LOO KIN WAI 卢建维
404 LOO KOK PHIN 卢国平
405 LOO KUO PIN 卢国彬
406 LOO KWAI YING 卢桂英
407 LOO SIN FAH 罗新华
408 LOO SWEE KEAN 卢瑞娟
409 LOO THIN TUCK 卢天德
410 LOOI KOK ENG 雷国荣
411 LOOI KOK THYE 雷国泰
412 LOOI PEAK GAN 雷碧颜
413 LOOI WAI KEE 吕慧姬
414 LOW AH MOY 罗妹
415 LOW CHEE KHENG 刘志强
416 LOW KON FOOK 罗官福
417 LOW SHENG WAN 罗胜运
418 LOW TU LANG 刘瑞玲
419 LOW WONG KONG 刘永康
420 LOW YOKE KUM 罗玉金
421 LUEI SIEW YIM 雷秀阴
422 LUEI WAN HONG 雷远煌
423 MAH YAP LEE 马月丽
424 MAK KIM MING 马锦明
425 MAR WAH 马华
426 NAM HENG 林兴
427 NEOH ANG WEI 梁安伟
428 NEOH CHEE KHEONG 梁志强
429 NG CHEE MENG 黄志铭
430 NG KEM CHU 黄卿座
431 NG KIM POAY 黄金杯
432 NG KONG WENG 吴光荣
433 NG LAI LEI 伍丽莉
434 NG LEAN HONG 黄莲风
435 NG MEE FONG 吴美芳
436 NG SING HAU 吴新好
437 NG SOOI DEE 黄秀娣
438 NG YEEN CHEONG 伍应昌
439 NG YEW 吴耀
440 NG YOK THAI 吴玉娣
441 NG YOKE KWAI 吴育贵
442 NGAI CHEE WAI 魏志伟
443 NGOI KAM SOO 魏锦胪
444 NOI FOONG YOON 魏凤云
445 OH TEIK BOON 胡力文
446 OOI KAH BIEW 黄加妙
447 OOI THEAN BENG 黄天明
448 OU AH LEK @ WU HAN WENG 余捍荣
449 PANG LAI SIM 范丽婵
450 PANG MUI KEW 范美娇
451 PHANG KOOI FOOK 彭贵福
452 PHANG THOONG SUN 彭东生
453 PHON YIT CHOR 潘日初
454 PHOON CHOI MUN 潘翠敏
455 PHOON KAI SANG 潘继生
456 PHOON KUEN KHEONG 潘建强
457 PHOON YOON CHOY 潘润财
458 PON CHIEW NAM 潘绍南
459 PON HENG KIT 潘兴杰
460 POON KAM PENG 潘金萍
461 POON MOONG CHENG 潘梦清
462 POON YOKE LIN 潘玉莲
463 SAM BET FONG 沈碧芳
464 SAM PAIK YUE 沈碧瑶
465 SAUIT LAM 薛顺发
466 SHARON YIP SEE WAI 叶施惠
467 SHEEN KHEW @ CHIN KHEW 陈耀球
468 SHIN KIEW 冼娇
469 SHIN MAN CHOON 冼万泉
470 SHIN MUN YUAN 冼万源
471 SHIN SWEE LAN 冼瑞兰
472 SHIN YOKE CHENG 冼玉清
473 SHUM KOK NUNG 沈国能
474 SHUM SWEE FUN 沈瑞芬
475 SHUM SWEE MUN 沈瑞敏
476 SHUM SWEE YEEN 沈瑞燕
477 SIN CHING WAH 冼清华
478 SIW KEW YONG 萧桂英
479 SOO AH SANG 苏雅生
480 SOO KOK HENG 苏国庆
481 SOO OOI LAN 苏爱兰
482 SOO POH CHAN 苏宝珍
483 SOO SIEW POI 苏小宝
484 SOO YIN LENG 苏燕玲
485 SOONG LAI HENG 宋丽卿
486 TAN AH EE 陈铭意
487 TAN CHIN KEONG 陈建强
488 TAN CHIN TIANG 陈振展
489 TAN GEE CHUN 陈奇全
490 TAN KING ENG 陈庆英
491 TAN KOK FAI 陈国辉
492 TAN KOK WAI 陈国威
493 TAN KUANG HWA 陈光华
494 TAN LEE MAN 陈利文
495 TAN SIEW HON 陈秀芬
496 TAN SIEW SIONG 陈秀嫦
497 TAN SIEW YIN 潘秀英
498 TAN SING THIAM 陈胜添
499 TAN TIANG CHUAN 陈天全
500 TANG CHEE FUI 邓志辉
501 TANG CHEW WENG 邓超荣
502 TANG MOY 邓妹
503 TANG SENG SOON 邓成顺
504 TANG THIN GUAN 邓天勤
505 TANG YEW CHAI 邓有仔
506 TAY KEE CHOOI 郑其水
507 TEO FEE CHOW 张非周
508 TEOH CHONG SENG 张宗胜
509 TEOH KEA LEONG 张杰梁
510 THAM KAM FAH 谭金花
511 THAM KAM THONG 谭锦党
512 THAM KAM WENG 谭锦荣
513 THAM NGOO @ THAM MING SUNG 谭明生
514 THAM ONG MUN 谭安文
515 THEN SIEW GAIK 郑秀玉
516 THOE KENG LOY 涂敬来
517 THONG LAI CHOO 汤丽珠
518 THONG MOI JIN 唐梅英
519 THONG THAI THYE 湯带娣
520 TUNG CHEE HAO 邓志豪
521 TUNG KAM WAI 邓锦伟
522 VOON WOON KHIM 温文钦
523 WANG YEE ONN 温贻安
524 WEE YOOK LIN 许玉莲
525 WONG AH MUN 王亚满
526 WONG AIK HIN 黄益兴
527 WONG BEE KEIN 黄美娟
528 WONG CHEE HOONG 黄志洪
529 WONG CHEE KIN 黄志坚
530 WONG CHOOI MEI 黄翠媚
531 WONG CHOON KWAI 黄春葵
532 WONG CHOON WAH 黄春华
533 WONG CHUA SUN 黄泉顺
534 WONG FEE SEANG 黄惠玄
535 WONG HON KHOON 黄汉坤
536 WONG KAM SENG 黄金城
537 WONG KEAN CHONG 黄建忠
538 WONG KEAN SEONG 黄建祥
539 WONG KEAN SOON 黄建顺
540 WONG KEAN YEE 黄建益
541 WONG KEK LEONG 黄国良
542 WONG KENG PENG 黄建平
543 WONG KENG WAH 黄健华
544 WONG KIA TUNG 黄继德
545 WONG KIN KEONG 黄坚强
546 WONG KOOI FONG 黄桂芳
547 WONG KOOI YONG 黄桂扬
548 WONG KOON TAI 黄观带
549 WONG KOON YEW 黄官友
550 WONG KUN ON 黄君安
551 WONG LAI CHUN 黄丽珍
552 WONG LAI FUEN 黄莉芬
553 WONG LEE FONG 黄丽芳
554 WONG LOI FUN 黄来芬
555 WONG LOY FOONG 黄来凤
556 WONG LOY YUET 黄来月
557 WONG MEE YONG 黄美蓉
558 WONG MEI KIN 黄美娟
559 WONG MEI KUEN 黄美娟
560 WONG MEI LENG 黄美玲
561 WONG MEI LING 黄美玲
562 WONG MEI SIEW 黄美秀
563 WONG MEI WAN 黄美云
564 WONG MEI YOON 黄美云
565 WONG MUN HON 黄文汉
566 WONG OOI CHOO 王爱珠
567 WONG PIK LENG 黄碧玲
568 WONG PUI CHEW 黄涪钊
569 WONG SAU CHUN 黄秀珍
570 WONG SEW WENG 黄少荣
571 WONG SHIOW MEI 黄秀梅
572 WONG SWEE LEONG 黄瑞良
573 WONG SWEE PHIN 黄瑞平
574 WONG TAI THYE 黄带娣
575 WONG TOONG CHON 黄东全
576 WONG TOONG HENG 黄东兴
577 WONG TOONG NYAN 黄东源
578 WONG TOONG SENG 黄东成
579 WONG WAI KEONG 王维强
580 WONG WAI KOK 黄伟国
581 WONG YEEN LAY 黄燕妮
582 WONG YEN KEAT 黄英杰
583 WONG YEW FATT 黄友发
584 WONG YOKE CHING 黄玉贞
585 WONG YON SOI 王运仕
586 WONG YOON HENG 黄印兴
587 WONG YOON LOON 黄润隆
588 WONG YUNG KIM 王润金
589 WOO AH CHAI 胡亚仔
590 WOO PHUN MIN 胡炳民
591 WOOI WEI LIH 魏薇莉
592 WOON CHING HEE 温政喜
593 WOON FOOK SIM 温福生
594 WUN CHEE FEI 温志辉
595 YAP FEE KUEN 叶慧娟
596 YAP FOOK WONG 叶福旺
597 YAP KIM THIAM 叶锦添
598 YAP LAI FONG 叶丽芳
599 YAP NYOOK PEN 叶玉平
600 YAU  CHEE KHEONG 姚志强
601 YAU FONG NYOK 姚芳玉
602 YAU WAN HONG 丘万兴
603 YEE KIM 余金
604 YEE SWEE NGAN 余水源
605 YEE WAI SENG 余伟成
606 YEONG KWAI FATT 杨贵发
607 YEONG MUN FATT 杨满发
608 YEONG NGET HEONG 叶月英
609 YEONG SOON FATT 杨顺发
610 YEONG THIM FATT 杨添发
611 YEONG WAI KEONG 杨伟强
612 YEONG YOON FATT 杨云发
613 YEOW LI SIANG 尤丽湘
614 YEW CHUN LEONG 游春良
615 YEW CHUN MING 游振明
616 YIM MING SUM 严明新
617 YIN HUI LU 袁慧需
618 YIN KEK WEI 袁国威
619 YIP CHING WEN 叶靖文
620 YIP KUAN JOE 叶观祖
621 YIP KUAN YEW 叶观耀
622 YIP POH CHOO 叶宝珠
623 YIP SZE CHOY 叶树材
624 YIP SZE FOO 叶树富
625 YIP SZE KWAI 叶树贵
626 YIP SZE THEAN 叶树天
627 YONG AH THIM 杨亚添
628 YONG FOOI KEE 杨惠麒
629 YONG KOK KEONG 杨国强
630 YONG KWAI MOOI 杨桂梅
631 YONG SIEW LEN 杨秀莲
632 YOONG YEN ONN 熊源安
633 YU SING HENG 余馨英
634 YUEN CHAN HOW 袁展豪
635 YUEN HO YEN 袁可欣
636 YUEN TECK WONG 袁德旺

Back to Top

AY PADANG RENGAS

No Name 中文名
1 CHAN MEE LAN 陈美兰
2 CHAN WAI CHOO 陈慧珠
3 CHONG NGON 锺明安
4 CHONG WAH FUNG 张华鸿
5 CHONG WAH THONG 张华棠
6 CHONG YIN 张华芳
7 CHOON TAN 奏仲灿
8 CHUA AH CHAN 蔡亚珍
9 FONG CHONG YEE 方钟毅
10 FOON KWAI LAM 潘桂林
11 FOONG WANG ONN 冯永安
12 GOH HOCK LEONG 吴福良
13 GOH KEE WEI 吴基伟
14 GOH YEW JING 吴有敬
15 HEONG KEEN WAH 向建华
16 HOOI AOI FOON 许爱芳
17 KHOR HANG KENG 许汉金
18 KHOR KIAN HUAT 许建发
19 KONG SIEW NAM 江绍南
20 KOW FAT PENG 高发平
21 KUANG FOONG CHOO 関凤洙
22 KUEH KIM ENG 郭金英
23 LAW SIEW KUAN 刘绍均
24 LEE CHENG CHIANG 李静珍
25 LEE CHOW @ LEE YOKE WENG 李郁荣
26 LEE SIEW TIN 李秀珍
27 LEONG AH KOW 梁德泉
28 LEONG KAI SANG 梁贵生
29 LIANG HEE 梁喜
30 LIANG YIN SING 梁日昇
31 LIEW SIEW KOOI 廖秀葵
32 LIEW YEN SIN 刘源生
33 LIEW YEW TEE 刘佑翅
34 LIM AI CHEN 林爱贞
35 LIM YAN 林金水
36 LO CHEN FAN 罗静芬
37 LOH NEE CHIT 罗尔积
38 LOH SWEE NAM 罗瑞南
39 LOKE HOY MAN 陆海文
40 LOO POH WAN 卢宝云
41 LOW AH KOW 卢锡南
42 LOW HONG YAW 罗宏耀
43 LOW HOW KIANG 卢厚强
44 LOW KUM FONG 刘金风
45 LOW WAN KUM 罗云金
46 LUM KOW 林树荣
47 MAH BEK YING 马伯英
48 NG SEW KIAN 黄秀娟
49 SEE WAI FATT 施伟发
50 SEE WAI TUCK 施伟德
51 TAN ENG YAN 陈永言
52 TAN JOO BENG 陈裕民
53 TAN TIONG HOOY 陈忠和
54 TANG YOKE MIN 郑育明
55 TEE CHONG CHENG 郑宗青
56 THEN POW CHIEW 田宝清
57 THONG AH MOOI 唐翠娟
58 WOO TAK LAI 扈德来
59 YAM SWEE PING 粘瑞萍
60 YEOH KIM CHOO 杨金珠
61 YEONG NYUK CHING 杨郁清

Back to Top

 

Comments are closed.